Welkom bij Ludische Pedagogie

LuPe nodigt je uit tot levenskunst.

Kom spelen

Vroeger gaf muziekles geen ruimte aan improviseren, was tekenen – natekenen, bestond drama niet. Vervolgens kwam in de jaren 90 de slogan op Kunst moet Weer delfde het ludische het onderspit. Waardoor drama als schoolvak het speelse bedreigde door de focus op het ambacht. Juf mogen we nu gaan spelen, vroeg een kind eind negentiger jaren na een drama les. Immers spel  zonder het ludische is techniek en ambacht, het ” ík kan het zelf wel”  honoreren we niet.

Spel opent toegangspoorten tot het voor – onder – en bovenbewuste. Daar spelenderwijs vertrouwd mee worden, verruimt je blik – je informatiekanalen – je levensmoed.
Dus spel is een prima tegenhanger of aanvulling op logica, redeneren, bewijzen leveren etc. De samenleving heeft er zeker baat bij, niet alleen om de loopgraven van gelijk krijgen te dichten. Ook om het toeval een handje te helpen als iets je te binnen schiet, bij je opkomt, je overkomt. Want is dat toevallig of sta jij open voor wat je toe valt?  Een ludisch speler staat open voor avontuur, wil tevoren niet alles weten. Alles op zijn tijd.  Ludisch speel je vrijer, dus wacht op vragen van je spelers en geef dan aanwijzingen. Zij weten uit ervaring dat iets leren hen helpt helderder, spannender te spelen. Tips voor de praktijk vind je op mijn praktijksites. Op deze site beschrijf en verantwoord ik mijn Ludisch Pedagogische werkwijze.

Wat wil deze site voor wie betekenen

Spel zet in beweging

Je verzint, laat ontstaan, ontdekt, experimenteert, onderzoekt en ervaart dat het  anders kan. Daarnaast zorgt samenspel voor acties en reacties. Spelers trekken erop uit, verkennen de wereld, het leven. Ze omarmen tuimelend over elkaar nieuwsgierig het onbekende. Spel schenkt hen immers toegang tot het nog niet weten, het onbewuste. Hierdoor borrelt er een spelstroom op, waarin spelers genieten van hetgeen er bruist van  binnenuit ontdekkien en beseffen.

 Ik heb er geen woorden voor, kan het niet zeggen, wel laten zien en jou laten ervaren.

Spel raakt de ander, medespelers beseffen van binnenuit wat er speelt. Immers zonder dat spelers zich dit bewust zijn, drukken zij zich uit in houding, beweging, handeling, klank.  C’est le ton qui fait la musique.  Agerend en reagerend spinnen spelers aan iets nieuws, waardoor zij inzicht krijgen. Samenspelend spreken ze boekdelen, al kunnen ze het niet verwoorden in begrippen. Zoals musici met elkaar improviserend spreken in tonen, klanken.
Is het slechts ieders expressie of  is het iets meer?  Als ze communiceren weven ze samen iets vanuit ieders inbreng.
Toeschouwers – toehoorders ervaren de speeltaal, ook al kunnen ze er niet meteen betekenis aan geven. Ze voelen onderlinge synergie en vertellen spelers wat ze zagen en ervaarden.

Ludiek – Ludisch

Ludiek heeft leuk als connotatie. Ludische Pedagogie beoogt dat ook, maar niet alleen. Ludiek is gegrond in Homo Ludens. Ludisch komt niet voor in de Dikke van Dale!  Deze geactualiseerde site brengt via beeldspraak en uitgekristalliseerd inzicht het ludisch vormingsproces in beeld. Geen spel of ernst, we gaan voor en – en. Spelexperts namen vanuit kikkerperspectief (kinderwereld) of in vogelvlucht (wetenschap) spel onder de loep. LuPe is er vanouds vertrouwd mee en benadert spel van binnenuit en balanceert tussen kinderen – en vogels. LuPe is de samentrekking van Ludische Pedagogie.

Mensen spelen van nature en staan niet stil bij de daarbij verworven inzichten en mogelijkheden. Het feit dat alle cultuur in spel ontstaat (Homo Ludens, Johan Huizinga 1938)  is nog steeds bijna 100 jaar  na dato velen onbekend.

Stel je voor:

Spel zorgt als een steentje voor uitdijende kringen in water opdat jij je horizon verbreedt.
Soms zorgt zij voor trillingen zoals geluidsgolven in je fysiek, zodat je met huid en haar betrokken bent.
Een zingende piramide biedt je, door haar ondergrondse tegenvoeter, onbekende mogelijkheden.  
LuPe, de spelende wolf, daagt je uit een beschermend negligé voor jezelf  te weven.

Zie jij dit al voor je? Okay ga diepzeeduiken, speur door de onderwaterspiegel.
Spel kringelt net als water niet alleen horizontaal, ook verticaal.
Het speelse gaat verder dan denken, laat je ontdekken dat er meer kunnen en kennen in je huist dan jij je bewust bent.

In het filmpje hierboven zie je enkele tegenwerkingen van de  velen die mij poogden te ontmoedigen.
Velen hebben diep water vrees. Spel verleidt je breedte, hoogte en diepte te verkennen en verrijkt je met verfrissende toeganspoorten tot het onbekende.
Ga perken te buiten, omarm het niet weten, wissel van perspectief, ga mee op avontuur.

P.S.  Geen verantwoording mogelijk

Mijn laatste werkkring daagde me uit mijn eerdere publicaties:

  • Het Rijk der Verbeelding, geef het terug aan de kinderen (voor Basisonderwijs)
  • Spelen vanuit verbeelding  (voor Basisonderwijs)
  • Spelen is de kunst  ( voor Voortgezet Onderwijs)                                                                                                                                te verantwoorden.

Wetenschappelijk onderbouwen is niet mijn weg, spel, evenals het leven, houdt zich verre van logica. Wel zijn onze lichaamsbouw, volkswijsheden in gezegden, ons innerlijk weten rijke bronnen die duiding kunnen geven aan het fenomeen spel en haar waarde voor ieders levenskunst.
Mijn werkkringen hadden moeite met Spel – Drama. Aan studenten Theater legde ik alles op mijn vingers uit: Je hoeft ze niet alle vijf op een rijtje te hebben, als je ze maar samen brengt. Zolang de duim de anderen raakt en je bij de pinken blijft, komt alles goed. Vandaar dat ik sprak over de kwintessens (de duim) van ieder kwintet. Door die kwintessens veroorzaakt spel als een steentje in het water kringen ( scroll naar het filmpje) Spel duikelt en wervelt zoals water. Het glipt eveneens door je vingers en weeft desondanks kwaliteiten samen die het leven van ons vraagt. Lang geleden ontwaakte ik met een beeld van een inwendige werveling in een piramide. De onderlinge samenhang en de inwendige werveling (Fibonacci spiraal = wervelende Gulden Snede) kwamen langzamerhand coherent in beeld. LuPes piramide is in de lente van 2024 weer verhelderd.

Ubbergen, update lente 2024