Welkom bij Ludische Pedagogie

LuPe nodigt je uit tot levenskunst.

Mijn laatste werkkring daagde me uit mijn eerdere publicaties te verantwoorden:

Kom spelen

Vroeger gaf muziekles geen ruimte aan improviseren, was tekenen – natekenen, bestond drama niet. In de jaren 90 kwam de slogan Kunst moet op. En weer delfde het ludische het onderspit. Drama werd een schoolvak en bedreigde het speelse door de focus op het ambacht. Juf mogen we nu gaan spelen, vroeg een kind eind negentiger jaren na een drama les. Spel  zonder het ludische is techniek en ambacht. Spel zonder het ludische is vaak manipulerend. Een ludisch speler staat open voor avontuur, wil tevoren niet alles weten, reageert op hetgeen ontstaat. Als je gelooft in het ludische, speel je vrijer dan een louter geregisseerd actrice of gedirigeerd zanger. Een bepaalde mate van ambacht is zinvol, verdiept en versterkt hetgeen ontstaat. Iedere begeleider kan spelen met kinderen/jongeren/studenten. Op deze site beschrijf en verantwoord ik mijn Ludisch Pedagogische werkwijze. Tips voor de praktijk vind je op mijn praktijksites.

Spel zet in beweging

Je verzint, laat ontstaan, ontdekt, experimenteert, onderzoekt en ervaart dat het  anders kan. Samenspel zorgt voor acties en reacties. Spelers trekken erop uit, verkennen de wereld, het leven. Ze omarmen tuimelend over elkaar nieuwsgierig het onbekende. Spel schenkt je toegang tot het nog niet weten, het onbewuste. Er borrelt een spelstroom op. Het bruist – vindt rustig haar weg – laat je genieten. Je ontdekt, beseft van  binnenuit.

 Ik heb er geen woorden voor, kan het niet zeggen, wel laten zien en jou laten ervaren.

Spel raakt de ander, je medespeler beseft van binnenuit wat er speelt tussen jullie. Zonder dat spelers zich dit bewust zijn, drukken zij zich uit in houding, beweging, handeling, klank  C’est le ton qui fait la musique en woord.  Agerend en reagerend spinnen spelers aan iets nieuws, worden zij zich bewust, krijgen zij inzicht. Samenspelend spreken ze boekdelen, al kunnen ze het niet verwoorden in begrippen. Zoals musici met elkaar improviserend spreken in tonen, klanken. Is het slechts ieders expressie of  communiceren ze? Communicatie is veel meer dan expressie, is een samenweven van ieders inbreng. Toeschouwers – toehoorders ervaren de speeltaal, niet altijd kunnen ze die ook echt begrijpelijk betekenis geven. Ervaren buitenstaanders voelen ook de onderlinge synergie en vertellen spelers wat ze zagen en ervaarden.

Ludiek – Ludisch

Ludiek heeft leuk als connotatie. Ludische Pedagogie beoogt dat ook, maar niet alleen. Ludiek is gegrond in Homo Ludens. Ludisch komt niet voor in de Dikke van Dale!  Deze geactualiseerde site brengt via beeldspraak en uitgekristalliseerd inzicht het ludisch vormingsproces in beeld. Geen spel of ernst, we gaan voor en – en. Spelexperts namen vanuit kikkerperspectief (kinderwereld) of in vogelvlucht (wetenschap) spel onder de loep, LuPe is er vanouds vertrouwd mee en benadert spel van binnenuit, balanceert tussen kinderen – en vogels. LuPe is de samentrekking van Ludische Pedagogie.

Mensen spelen van nature en staan niet stil bij de daarbij verworven inzichten en mogelijkheden. Het feit dat alle cultuur in spel ontstaan,  is nog steeds bijna 100 jaar  na dato velen onbekend. Waardoor krijgt spel niet de erkenning die het verdient? In het filmpje hieronder zie je enkele tegenwerkingen van de  velen die mij poogden te ontmoedigen.

Stel je voor:

Spel zorgt als een steentje voor uitdijende kringen in water opdat jij je horizon verbreedt.
Soms zorgt zij voor trillingen zoals geluidsgolven in je fysiek, zodat je met huid en haar betrokken bent.
Een zingende piramide biedt je, door haar ondergrondse tegenvoeter, onbekende mogelijkheden.  
LuPe, de spelende wolf, daagt je uit een beschermend negligé voor jezelf  te weven.

Zie jij dit al voor je? Okay ga diepzeeduiken, speur door de onderwaterspiegel.
Ga perken te buiten, wissel van perspectief, omarm het niet weten, ga mee op avontuur.

P.S.  Geen verantwoording mogelijk

Mijn werkkringen hadden moeite met Spel – Drama. Aan studenten Theater legde ik alles op mijn vingers uit: Je hoeft ze niet alle vijf op een rijtje te hebben, als je ze maar samen brengt. Zolang de duim de anderen raakt en je bij de pinken blijft, komt alles goed. Vandaar dat ik sprak over de kwintessens (de duim) van ieder kwintet. Door die kwintessens veroorzaakt spel als een steentje in het water kringen (3e filmpje) Spel duikelt en wervelt zoals water. Het glipt eveneens door je vingers en weeft (5e filmpje) desondanks kwaliteiten samen die het leven van ons vraagt. Lang geleden ontwaakte ik met een beeld van een inwendige werveling in een piramide. De onderlinge samenhang en de inwendige werveling kwamen langzamerhand coherent in beeld. LuPes piramide is in de lente van 2024 weer verhelderd.

Ubbergen, update lente 2024