Welkom bij Ludische Pedagogie

LuPe nodigt je uit tot levenskunst.

Mijn laatste werkkring daagde me uit mijn eerdere publicaties:

  • Het Rijk der Verbeelding, geef het terug aan de kinderen (voor Basisonderwijs)
  • Spelen vanuit verbeelding  (voor Basisonderwijs)
  • Spelen is de kunst  ( voor Voortgezet Onderwijs)                                                              te verantwoorden.

Kom spelen

Mijn pianolessen destijds gaven geen ruimte aan improvisatie, tekenen  was natekenen, drama was er niet. In de jaren 90 kwam de slogan Kunst moet op. Ludisch spel delfde een tweede maal het onderspit. Kunsten tot schoolvakken verheffen, bedreigt het speelse door de focus op het ambacht te leggen. Juf mogen we nu gaan spelen, vroeg een kind eind negentiger jaren na een drama les. Spel  zonder het ludische is techniek en ambacht. Spelen zonder het ludische is vaak manipulerend. Een ludisch speler staat open voor avontuur, neemt deel aan het alledaagse en (glim)lacht. Als je gelooft in het ludische, speel je vrijer dan een louter geregisseerd actrice of gedirigeerd zanger. Een bepaalde mate van ambacht is zinvol. LuPe  focust op het speelse. Iedere begeleider kan spelen met kinderen/jongeren/studenten. Op deze site beschrijf en verantwoord ik mijn werkwijze, voor de praktijk vind je elders bronnen.

Voor wie?

Deze site wil begeleiders ondersteunen in het verantwoorden van spel aan ouders, bestuursleden, beleidsmakers, inspecteurs. Spel socialiseert zo is ieders ervaring. Spel doet zoveel meer. De vraag: hoe blijft spel speels en wordt het geen schoolvak waarvoor je leerlijnen moet afvinken, is niet eenvoudig te beantwoorden. Onderwijs neemt spel slechts dan serieus als het methodisch/didactisch te verantwoorden is, compleet met leerlijnen en toetsen. Helaas het is niet anders. Waar zijn de mazen van het net? Ik ging op zoek, vond grond van bestaan voor ludisch spel dat balanceert op het koord tussen spel en ernst. Zijn daarmee ongelovigen zelfs te overtuigen? Doe je een poging in je eigen dagelijkse schoolpraktijk op een gewone doorsnee school? Kleine verschillen met grote gevolgen, daar gaat het LuPe om.

Wat vind je hier?

Spelsuggesties vind je op de praktijksites, zie hierboven,  enkele spelervaringen met kinderen en jongeren vind je hier. In Mijn kijk op  lees je waarom ik er destijds aan begon en  volhield,. Het filmpje Homo Ludens en LuPe  illustreert aardig mijn ervaringen met allerlei tegenwerking. Zij daagden me uit om vorming minder topzwaar, meer Lijfgevoelig en Persoonlijker betrokken vorm te geven door Spel een belangrijkere plaats te geven. Ik bracht in de loop der jaren spel qua spelmethodiek, speldidactiek in kaart in diverse publicaties, nu samen gebracht op eerder genoemde sites. In LuPeLuPes Piramide en Weven met LuPe lees je de theoretische onderbouwing.
Ludische Pedagogie verschilt niet wezenlijk van mijn eerdere beschrijvingen, een en ander is meer uitgekristalliseerd.  Het blijft een zich ontwikkelend fenomeen, waarbij ik jullie uit de praktijk uitnodig om het slotstuk: Kunst om de Levenskunst in LuPes Spellaboratorium te helpen vormgeven.

Waarom?

Slechts een kinderlijk kind, wordt een menselijk mens 

Nivoz artikel febr 2018

Een korte film getuigt beeldend van de strijd om speelveld en speelruimte te vergoten  binnen onderwijs.

Waardoor krijgt spel niet de erkenning die het verdient? In het filmpje zag je enkele tegenwerkingen van de  velen die mij poogden te ontmoedigen. Mensen spelen van nature en staan niet stil bij de daarbij verworven inzichten en mogelijkheden. Het feit dat alle cultuur in spel ontstaat ,  is nog steeds bijna 100 jaar  na dato velen onbekend.

Spel zet in beweging

Spelers trekken erop uit, verkennen de wereld, het leven, omarmen nieuwsgierig het onbekende, willen niet meteen weten, dat belemmert slechts. Je verzint, laat ontstaan, ontdekt, experimenteert, onderzoekt en ervaart dat het ook anders kan. Samenspel zorgt voor acties en reacties. Tuimelend over elkaar vanuit een spelstroom die opborrelt – bruist – rustig haar weg vindt – ieder laat genieten, ontdek je, besef je van  binnenuit.
             Ik heb er geen woorden voor, kan het niet zeggen, wel laten zien en jou laten ervaren.
Spel raakt de ander, je medespeler beseft van binnenuit wat er speelt. Zonder dat jij je dit bewust bent, druk jij je uit in je houding, beweging, handeling, klank en woord. Samen spreken ze boekdelen. Kan iemand ze ook echt lezen? Reacties van anderen maken je bewust, hun reacties beantwoorden immers jouw acties. Er beweegt, verandert wat tussen jullie. Agerend en reagerend spinnen jullie aan iets nieuws.

LUPE

LuPe is de samentrekking van Ludisch en Pedagogie en verwijst naar de wolf, die als eerste dier door de mens gedomesticeerd werd. Zij vraagt nu op haar beurt ons de weg terug naar huis te mogen wijzen. Opdat onze rijkdom aan mogelijkheden her ontwaakt na overwoekering door rationaliteit, productiviteit, effectiviteit en logica. We zijn interwezens, vertoevend tussen ontwakende inzichten, vage intuïties, daadkrachtige impulsen, verleidelijke inspiratiebronnen en de harde werkelijkheid met haar vaak strategisch verborgen motieven en belangen. Als je echt speelt ben je per definitie er van binnenuit bij. Maurice Merleau Ponty lichtte toe hoe je al doende/sprekende iets nieuws laat ontstaan.

Vorming en Onderwijs

Hoe honoreer je het curriculum dat de maatschappij voorschrijft en laat je jongeren tegelijkertijd zichzelf ontdekken in interactie met anderen? Wanneer genieten ze onderwijs en ontwikkelen zij zich van Toptotteentotaal? Hoe verkennen ze onontgonnen terreinen tussen bewust en onbewust, tussen denken, voelen en willen, tussen verbeelding en realiteit, tussen zichzelf en anderen? Wat gaat er vooraf aan het redenerend weten – voorbij aan het dwangmatig willen en hoe komen ze erachter waardoor je nou eenmaal dat zo voelt ?   Zoals Johan Huizinga ons erop wees in Homo Ludens dat alle cultuur in spel ontstaat. Hoogtijd dus dat onderwijs spel serieus neemt als toegang tot cultuureducatie en cultuurontwikkeling

Ludiek – Ludisch

Ludiek heeft leuk als connotatie. Ludische Pedagogie beoogt veel meer dan leuk en is gegrond in Homo Ludens. Ludisch komt niet voor in de Dikke van Dale! Okay we schrijven elkaar de wet niet voor. Deze geactualiseerde site brengt via beeldspraak en uitgekristalliseerd inzicht het ludisch vormingsproces in beeld. Geen (als)of-of, we gaan voor en – en. Spelexperts namen vanuit kikkerperspectief of in vogelvlucht spel onder de loep, LuPe is er vanouds vertrouwd mee en benadert spel van binnenuit.
Stel je voor:
Spel zorgt als een steentje voor uitdijende kringen in water opdat jij je horizon verbreedt.
Een zingende piramide biedt je door haar ondergrondse tegenvoeter onbekende mogelijkheden.  
LuPe de spelende wolf, daagt je uit een beschermend negligé voor jezelf  te weven.
Zie jij ze al voor je? Okay ga diepzeeduiken, speur door de onderwaterspiegel, ga perken te buiten, wissel van perspectief, omarm het niet weten, ga mee op avontuur.

Waterwolf

LuPe betekent in het Spaans  “ rivier van zwarte stenen, waterwolf’”. Spel veroorzaakt beweging in breedte (kringen) en diepte. Als jij je oor destijds te luisteren legde, hoorde je de piramide in de grond weerklinken. (Heradotos Grieks historicus 5e E v Chr, reisde o.a. naar Egypte). Als je waarneemt wat er in je ontstaat, herken je de weerklank in je reacties, gedrag, dromen en verlangens.

Ubbergen, update winter 2020