Als kind vertoefde ik graag in het Rijk der Verbeelding. De geborgenheid – vrijheid die ik daarin vond maakte veel goed.
Als tienjarige vertelde ik mijn vader dat ik later kinderen ging leren spelen. Ik heb me aan mijn woord gehouden en kan het tot op de dag van vandaag niet los laten. Zij het dan al sinds lang om spel te verantwoorden en  anderen via deze website te verleiden tot ermee aan de slag te gaan.

Niet het verstand, maar het voorstellingsvermogen schiet te kort. 

Mijn allerbelangsrijkste bron waren de kinderen met wie ik als catechete, leerkracht en consulent  drama/theater basisonderwijs speelde.
Daarnaast een belangrijk filsofoof: Günther Anders waarover in 1980 een artikel werd gepubliceerd met bovenstaande titel.
Vervolgens J0han Huizinga met zijn boek: Homo Ludens. Hij toont daarin aan dat alle cultuur uit spel ontstaat> Waarom ontken het opnderwijs dit als we toch menen cultuureducatie te bieden?
Mihalyi Csikszentmihaly  verwoordde in 1990 de waarde van creativiteit en improvisatie in het voor mij cruciale boek: Flow
Merleau Ponty hielp me spel te onderbouwen door zijn kijk op de eenheid van lichaam en geest.

Niet het verstand, het voorstellingsvermogen schiet te kort.

Günther Anders (Joods Zwitsers filosoof 1902-1992).
We realiseren technisch veel zonder ons werkelijk voor te stellen wat we ermee realiserenGünther Anders (1902 -1992) onderzocht welke oorzaak ten grondslag lag aan het waardevrij en vaak levensbedreigend realiseren van technisch kunnen. Hij kwam tot bovenstaande conclusie (art 1980). Als we ons niet voorstellen wat we technisch kunnen, zijn we slechts betrokken bij de uitdaging: ik zal het waarmaken,  niet bij hetgeen we ermee waar maken. Reflectie dient veranderingen/bijstellingen teweeg te brengen. Gebrek aan voorstellingsvermogen is een vorm van gewetenloosheid. Mijn studie  aan de theaterschool in Amsterdam sloot ik af met: De verbeelding aan de macht.

Ubbergen, lente 2024