Er was een fase waarin de aarde er gewoon voor zichzelf was.
Daarna kwam de mens en meende de aarde naar zijn hand te moeten zetten.
Nadat de aarde herordend was, overwoekerde het hoofd steeds meer het handelen.
Totdat de aarde vastliep en het recht van de sterkste en slimste het niet meer redde.
Met de handen in het haar vierde men eindelijk de teugels der zintuigen.
Aloude bronnen werden weer ruimer toegankelijk en benut.
Het hart kwam tot bloei. 

Piramide – Pentagram – Gulden Snede

In de loop der jaren is mij het verband tussen alle drie duidelijk geworden. De Gulden Snede kwam steeds dichterbij tot onder mijn huid en bevraagt me.
De Egyptenaren, de Indianen en wie weet nog andere volkeren bouwden piramiden. Voor de Egyptenaren was de woestijn  misschien hun inspiratie bron. De natuur , de eeuwige onderlinge verhouding als leermeester voor hun bouwwerk.  Zij bouwden hun piramiden volgens de Gulden Snede. Als zichtbaar teken in het landschap toonden zij hoe we ons te verhouden hebben tot de natuur, tot onze omgeving- de kosmos. Piramiden stellen ons handelen aan de orde, ontwerpen we onze culturen in harmonie met de natuur?

Het pentagram

We kennen de Vitruvius man, passend met gedraaide voeten binnen cirkel en vierkant. In het Oosten was deze verhouding ook bekend, daar danst een danseres in dezelfde verhoudingen. Het pentagram, volkswijsheden zoals in gezegden (bijvoorbeeld uit je duim zuigen, bij de pinken zijn, alle vijf op een rijtje hebben) bevestigden mijn indeling in vijf als cruciaal. Dankzij Pythagoras betekenisgeving is het pentagram nog wezenlijker geworden: een menselijk medemens, hoe word je dat? Het pentagram is niet langer alleen een duiding van de uiterlijke ideale afmetingen. Sinds zijn inzicht in getallen, mij bekend werden via De numerologie van het pentagram, duidt het pentagram ook de Gulden Snede verhoudingen van de innerlijke mens. Handelen we vanuit de gulden snede verhoudingen?

De Gulden Snede

We vinden haar terug in natuur (Fibonacci spiraal), pentagram  en piramiden.

Onze natuurlijke omgeving weerspiegelt de gulden snede. Oude gebouwen (piramiden, kathedralen en kristalbouw) houden deze in ere. De mens weerspiegelt uiterlijk  (pentagram) en innerlijk (ritme van onze bloedsomloop) een gulden snede . Onze huidige westerse culturen eren niet deze gulden snede van de innerlijke mens. Ze  reikt ons de juiste verhouding aan voor ons doen en laten. De gulden snede vraagt  ons handelen (willen, voelen, denken) regelmatig te snoeien opdat het leven groeiend en bloeiend tussen Hemel en Aarde zich ontwikkelt. 

Voelen – willen – denken zijn uit balans geraakt in de loop der eeuwen.  Leven we wel vanuit de gulden snede verhouding tussen alle drie?
Kunnen we opvoeding en onderwijs meer leiden naar leren voor het leven en tegelijkertijd enigszins de eisen van de maatschappij tegemoet komen?

Spiraliserend je ontwikkelen in
gulden snede verhoudingen

Voorbij het

  • manipulerende en chanterende sentimentele, vind je intuitief voelen – weten.
  • dwangmatige willen, het tijdelijk impulsieve vind je wilskracht.
  • redenerende, kom je in contact met het voelend weten, het denken met je hart.

Wijze ouden

Die zijn er vele, ik beperk me hier tot drie die volgens mij fundamenteel ons westers doen en laten hebben beïnvloed. De eerste twee waren wijs, de derde voor mij slechts slim. De ene ware weg is door deze machthebbers helaas bepaald. Die ware weg was/is/wordt met logica van wetten, regels, structuren, statistieken , schuld en boete, recht van de sterkste (financieel, strategisch, massa) geplaveid. De wijzen wisten/weten beter, maar werden/worden niet meer gehoord.
Grieken

Hun filosofie – retorica – schone kunsten, hebben  veel gebracht.  Daarna zijn we doorgeslagen in redeneren – becijferen. Zij zijn nu onze bronnen van informatie – planning.
Intuïtieve voelers weten wel beter.

Christus

Christus herkent zich niet in Christenen, Hij inspireerde velen, we geloofden echter in hetgeen Romeinen ervan maakten: Christendom. We gehoorzamen anderen, zijn ontrouw aan onszelf. Gehoorzaamheid ondergraaft, ondermijnt ons willen en voelen, onze verhouding tot anderen.(Dorothee Sölle: Fantasie en Gehoorzaamheid 1970)
Egocentrisch en egoïstisch manipulerende medemensen roepen op trouw te zijn aan jezelf. Gehoorzaamheid geeft belanghebbenden teveel ruimte. Niet vertrouwend op ons zuiver willen en voelen, laten we ons angst aanpraten. Agressors zijn tevreden.  Ongelijkheid, commercie en oorlog varen er wel bij.

Romeinen

Vroeger gold het recht van de sterkste. Romeinen hebben veel onontgonnen gebied leefbaar gemaakt. Het waren in mijn  ogen vooral doeners en strategen. We zijn doorgeslagen in handel, commercie, meer – meer en manipulatie.

Geloven of jezelf wijs maken?

We geloven in idealen, materialisme, zekerheid, in hiërarchie, baas en knecht, in de goeie oude tijd, in onszelf en/of de ander. In het allesomvattende of in het kleine. De een is graag stellig overtuigd dat links voor een betere samenleving zorgt, de andere dat rechts zich daarvoor inzet. Of je links- of rechts om gaat,  iedere begaanbare weg in het groot (maatschappelijk verband) of klein (relaties) ligt in het midden.
De gulden middenweg is niet zo aantrekkelijk want dan kun je niet leunen op anderen. Je krijgt reacties van: vlees noch vis, gebrek aan kleur, lieve vrede zoeker.  Voor de snelle waarnemer profileer jij je dan niet duidelijk en wordt zelfs als kameleon gekenmerkt. Jijzelf weet wel beter.

Onafhankelijk van de waan van de dag

Onafhankelijk van het oordeel, hokjes en bubbels ga je juist je eigen weg. Je graaft je niet in met redeneringen, meningen, bewijzen. Je ontstijgt de loopgraven. Onzekerheden horen bij het leven en vragen te balanceren tussen uitersten en compromissen. Je volgt je innerlijke gulden snede verhouding vanuit herkenning ervan in de natuur en houdt er gelijke tred mee.

Op de Gulden Middenweg wandelt nauwelijks een mens.

LuPe wil uit de jungle van overwoekerende beïnvloedingen. Ieders waarheid erkennend als persoonlijk waardevol, zijn we compagnons onderweg. Bij verschil van mening kunnen we voortgaan en soms in gelijke pas met iemand oplopen. Verfrist door nieuwe inzichten – waardevolle ontmoetingen, vervolgt ieder een weg.  LuPe wil een weg van spelenderwijs wijzer worden plaveien door mogelijkheden in de praktijk aan te reiken en een onderbouwing op deze site. Ze nodigt ieder uit in eigen praktijk elke spelsuggestie naar eigen hand te zetten.

Er ontstaat

  • ruimte, doordat we bubbels en hokjesgeest doorbreken.
  • tijd omdat we de snel nog even weg verlaten
  • dynamiek door de vele onderlinge uitwisselingen

Uitdagingen zijn welkom, we worden vaardiger in het aanpakken van problemen.

  • Als de wereld voor je open ligt, voel je wilskracht ontwaken om op weg te gaan, sta je open voor onbekende – onbeminde – onbewuste informatie bronnen.
  • In zeeën van tijd is er voldoende voor iedere actie, groeit je betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Je denkt wel twee keer na voor je iets zegt, doet.
  • De dynamiek van het leven omarmend, kom je in beweging. Je moedigt je ondernemingslust aan en levert een actuele bijdrage aan de samenleving.

Zie verder  LuPe

Ubbergen, update lente 2024