Illustraties

Openingspagina: Vincent van Delft fotografeerde de glazen piramide. Hij creëerde de drie foto’s en nam daarin de wolf op. Deze komt origineel van internet. De bron van de wolf en haar roedel, kon ik niet achterhalen. Mijn excuses. Graag ontvangen ik informatie hierover.

Illustraties verspreid over de site:

Dansende vrouw in een structuur van Marie Blaisse. Ze gaf toestemming voor gebruik.
Tekeningen van Joep Bertrams in mijn eerste boek Het Rijk der Verbeelding en gaf in 2006 toestemming voor hergebruik op mijn sites.
LuPes piramide eigen  ontwerp
Spel met kaft ontwerp van mijn boek: Spelen vanuit verbeelding.

Filmpjes

De filmpjes voor LuPe zijn in de loop der jaren ontstaan. Power Points voor mijn lessen liggen eraan ten grondslag. Sommige auteurs waren niet meer te achterhalen. Velen schreef ik aan. Niet altijd kreeg ik antwoord. Voor zover ik bronnen kon achterhalen, zijn ze  vermeld.

Scheppingsspel

Van aap tot mens: Bijbelaantekeningen. De bron die ik hanteerde, meldde me niet de originele eigenaar te zijn. Hierdoor is toestemming niet te achterhalen.
Koppoteling komt van internet. Helaas is deze niet meer terug te vinden.
Voor de Vetruvian man zocht ik contact met WikiCommons. Zij meldde me dat het plaatje in middels rechten vrij is.
Indiase danseres uit: Sacred Geometry Robert Lawlor p. 95 London. Thames@ Hudson
De bamboe constructie is van Marie Blaise. Zij gaf me toestemming deze als illustratie te gebruiken.
De muziek is rechten vrij: http://www.partnersinrhyme.com/royaltyfreemusic/pianomusic/Ambient-Piano : Stilness (Underscore)

Als kringen in Water

Hiervoor ontwierp en her ontwierp Sikke Postma de digitale versie van mijn cirkels.
De muziek is rechten vrij en verder mij onbekend.

Homo Ludens en LuPe.

Stripteken figuren uit Suske en Wiske en Olie B. Bommel. Zowel WPG Uitgevers België als De Toondercompagnie gaven me toestemming voor hergebruik.

Weefgetouw 

Eigen ontwerp . Bart Happel tekende digitaal alles technisch verantwoord en stelde het kleurengamma vast. De muziek is rechten vrij en verder mij onbekend.

Schematische illustraties in de diverse sub pagina’ s

​De tekeningen van de piramiden en al hetgeen daaruit volgde zijn getekend door Bart Happel. Een vruchtbare samenwerking. Zijn focus op heldere beelden daagde mij uit tot verheldering van ordening en taal.
Alle verwijzingen naar en quotes van externe bronnen zijn copyright van de respectievelijke eigenaars.
Verwijzingen zijn op basis van aanname van redelijkheid en fair use gebruikt. Voor zover mij bekend is hierbij geen inbreuk gemaakt op copyright of welk ander recht dan ook.
Indien je meent dat verwijzingen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, neem dan contact op. LJ@ludische-pedagogie.eu

Ubbergen, update winter 2022