Masaru Emoto fotografeerde condities waaronder water kristalliseert. Hij legde met zijn camera vast wat er gebeurt met kristalliserend water. Hiermee toonde hij aan dat omstandigheden alles bepalend waren voor de vorm die ontstond. Harmonieuze muziek, heavy metal, stilte, gesprek, discussie, ruzie beïnvloedden de kristalvorm.  Kunnen we dit inzicht toepassen op de omstandigheden die wij thuis voor kinderen creëren?

Masaru Emoto: condities waaronder water kristalliseert.

Kristalhelder zijn in je communicatie
is nog niet zo eenvoudig.
Het vraagt naast

  • goed inzicht in hetgeen je wilt overdragen
  • een optimaal afstemmen op je doelgroep en
  • een flexibel ruimte geven aan eenieder.

De 21e eeuw omringt zekerheid en waarheid met vraagtekens. Het kan altijd anders, afhankelijk

  • vanuit welke invalshoek je iets benadert
  • welke emotie erin doorklinkt
  • in welke context jij of de ander iets verstaat.

Het gehoorzamen van de vorige eeuw is voltooid verleden tijd. Jongeren kunnen nadenken, vragen stellen en eigen voorkeuren beseffen.  Dit vraagt een en ander van de begeleiders thuis en op school.  Hoe kan een pedagogisch proces ertoe leiden dat jongeren open staan voor wereld en samenleving, zonder zich de wet erdoor voor te laten schrijven?  Hoe kunnen zij, zichzelf trouw blijvend, gehoor geven aan oproepen?

Ieder heeft overtuigingen en principes.

Ieder wenst een mate van gezag en zelfdiscipline. Vanuit karakter, gewoonten, normen en waarden ontstaan deze. Zij kleuren je omgang met en opvoeding van je (klein) kinderen. De buitenwereld speelt daarbij vaak een grote rol. Velen laten zich de wet voorschrijven door mode, reclame, media, tijdgeest, maatschappelijke oordelen. Sommigen durven daarin een eigen koers te varen en maken zo hun (klein) kinderen weerbaar tegen oordelen van buitenaf.

Kristalhelder zijn komt ieder ten goede

Welke principes zijn werkelijk kristal hard en van welke kun je soms afwijken?
In welke situaties wil je waarin en wanneer absoluut gezag?
Welke zelfdiscipline van je (klein)kinderen stel je zeer op prijs?

Jezelf bewust worden gaat niet vanzelf

Kun je eigen karakterkenmerken ter bespreking stellen?
Zijn normen en waarden bespreekbaar?
Hoe vrij ben je zelf van meningen etc?
Kun je de drie dimensionale gum gebruiken met een schone lei herstarten?

 Beseffen wanneer je in welke situatie  werkelijk faciliteert en keuze vrijheid biedt.

Wat vraagt deze situatie, dreigt er gevaar van tijdnood of omgeving?
Wat vraagt het van jou om keuze vrijheid te bieden?
In hoeverre bepalen eigen stemming, energie niveau, onzekerheid je doen en laten?
Kun je dat je kind toelichten op het moment zelf of later op een situatie terugkijkend?

Ubbergen update lente 2024