In den beginne was niet het woord,
eerder was het grote zwijgen,
de stilte waarin men speelde.
                                                                                                                                                                                                                     (vrij naar Jef Clement)

Het denken overheerst te veel, het hoofd stelt zich onterecht op als hoofd van het lichaam. ‘ ja okay logisch maar het klopt niet‘, ieder kent daarvan eigen voorbeelden. Het voelen degradeerde tot emoties – sentiment – chantage en het willen tot drang en dwang of willoze verslaving.  Voelen vraagt om subtiele nuances en en willen om een krachtig wilsvermogen. Slecht in onderlinge balans kunnen ze als drie eenheid de waan van de dag ontmaskeren.

Spelen kan iedereen, ieder doet het.

Spelen met woorden, in mimiek en houdingen, met kaart- en bordspelen, met speelgoed, met cijfers en woorden, in gedachten. Soms is het onderscheid tussen spel en werkelijkheid verdwenen. Dan wordt het gevaarlijk. Er is maar een wet die je moet gehoorzamen: het onderling maken van de afspraak dit is spel en je hieraan houden.

Een mens kan zich zintuiglijk, motorisch, sociaal emotioneel, cognitief en creatief ontwikkelen. Hierdoor ontwikkelt z/hij verbeelding, fysieke mogelijkheden, samenspel/werk – communicatie. Hiermee kan z/hij van alles vorm geven en inzicht verkrijgen in hetgeen z/hij realiseert. De praktijk sites voor het onderwijs: Spelen vanuit verbeelding en Spelen is de kunst  zijn daarop geordend. Ze attenderen op leerfases en begeleidingskwaliteiten. Ze werken mogelijkheden uit in leerlijnen voor iedere leeftijd. Voor thuis is dat allemaal niet nodig, ouders hebben veelal twee – drie kinderen die ze dag en nacht meemaken en van binnenuit kennen. Ze weten veelal intuïtief wat op welk moment hoe het best ondernomen kan worden. Voor wie richtlijnen wil  in het via spel ontwikkelen van deze competenties, kan een kijkje nemen bij het weven van een eigen beschermend negligé. Zodat ieder onder de eigen outfit à la de mode, zichzelf beschermen kan.

Samen spelen

We ordenen de spelen naar de accenten: denken – voelen – willen. Het zijn vertel – en spelsuggesties uit de sites voor basis- en voortgezet onderwijs.  De suggesties bieden voor thuis met enig verbeeldingsvermogen en inventiviteit spelmogelijkheden.  Je doet het nooit fout als jij jezelf en de kinderen geen wet voorschrijft, maar naar eigen  interpretatie ermee speelt. Lees alsjeblief door de docent gerichte taal heen en kom tot je eigen variaties op maat van je (klein)kinderen. Hou alsjeblieft de website gesloten als je vertelt of speelt.  Aap niet na! Het komt alleen maar tot leven op jullie manier. In de pagina’s hierna vind je spel mogelijkheden geordend naar denken – voelen – willen, opdat de mens als drie eenheid functioneren kan. Wat we daarmee beogen, lees je in de Gulden Snede

Veel plezier

Ubbergen, lente 2022