Er was een fase waarin de aarde er gewoon voor zichzelf was.
Daarna kwam de mens en meende de aarde naar zijn hand te moeten zetten.
Nadat de aarde herordend was, overwoekerde het hoofd steeds meer het handelen.
Totdat de aarde vastliep en het recht van de sterkste en slimste het niet meer redde.
Met de handen in het haar vierde men eindelijk de teugels der zintuigen.
Aloude bronnen werden weer ruimer toegankelijk en benut.
Het hart kwam tot bloei. 

Geloven of jezelf wijs maken?

We geloven in idealen, materialisme, zekerheid, in baas en knecht, in de goeie oude tijd. In het allesomvattende of in het kleine. De een is graag stellig overtuigd dat links voor een betere samenleving zorgt, de andere dat rechts zich daarvoor inzet.
De gulden middenweg is niet zo aantrekkelijk want dan kun je niet leunen op iets van bovenstaande. Je krijgt reacties van: vlees noch vis, gebrek aan kleur.  Voor de snelle waarnemer profileer jij je dan niet duidelijk en wordt zelfs als kameleon gekenmerkt.
Onafhankelijk van de waan van de dag, het oordeel, hokjes en bubbels ga je echter juist je eigen weg. Je graaft je niet in met redeneringen, meningen, bewijzen, ontstijgt de loopgraven. Onzekerheden horen bij het leven in ieder moment en vragen te balanceren tussen uitersten en compromissen. Je volgt je innerlijke gulden snede verhouding vanuit herkening ervan in de natuur en houdt er gelijke tred mee.

Het pentagram

We kennen we de Vitruvius man, strak passend met gedraaide voeten binnen cirkel en vierkant. In het Oosten was deze verhouding ook bekend, daar danst een danseres in dezelfde verhoudingen. Dankzij Pythagoras betekenis geving kreeg het pentagram waarde voor LuPe. Het pentagram was niet langer een duiding van de uiterlijke ideale afmetingen van de klassieke man, maar ook van de innerlijke mens.

Wijze ouden

Grieken

Hun filosofie – retorica – schone kunsten, hebben  veel gebracht.  Daarna zijn we doorgeslagen in het omarmen van redeneren – becijferen. Zij zijn nu onze bronnen van informatie – daadkracht – planning. Voelers weten wel beter.

Christus
Christus inspireerde velen, we geloofden echter in hetgeen Romeinen en kerken ervan maakten: Christendom.  Nu geloven velen in wetenschap, commercie, materialisme. We gehoorzamen anderen, zijn ontrouw aan onszelf. Gehoorzaamheid ondergraaft, ondermijnt ons willen en voelen, onze verhouding tot anderen. Egocentrisch en egoïstisch manipulerende medemensen in eigen kring  roepen op trouw te zijn aan jezelf.Gehoorzaamheid geeft machthebbers en belanghebbenden teveel ruimte. Waanideeën, machteloosheid liggen eraan ten grondslag. Niet vertrouwend op ons zuiver willen en voelen, laten we ons angst aanpraten. Agressors zijn tevreden met hun succesvolle manipulatie.  Ongelijkheid, commercie en oorlog varen er wel bij.

Egyptenaren en Indianen

Zij bouwden hun piramiden volgens de Gulden Snede. Als zichtbaar teken in het landschap toonden zij hoe we ons te verhouden hebben tot de natuur, tot onze omgeving- de kosmos. Piramiden stellen ons handelen aan de orde, voldoen we wel aan de Gulden Snede?

De Gulden Snede

We vinden haar terug in piramiden, pentagram en natuur (Fibonacci spiraal). De gulden snede reikt ons de juiste verhouding aan om het leven te laten stromen.

Op de Gulden Middenweg wandelt nauwelijks een mens.

LuPe wil uit de jungle van overwoekerende beïnvloedingen. Ieders waarheid erkennend als waardevol, zijn we compagnons onderweg. Bij verschil van mening kunnen we voortgaan en soms in gelijke pas met iemand oplopen. Verfrist door nieuwe inzichten – waardevolle ontmoetingen, vervolgt ieder een weg.  LuPe wil een weg van spelenderwijs wijzer worden plaveien door mogelijkheden aan te reiken. Ze nodigt ieder uit deze in eigen praktijk naar eigen hand te zetten.

Er ontstaat

  • ruimte, doordat we bubbels en hokjesgeest doorbreken.
  • tijd omdat we de snel nog even weg verlaten
  • dynamiek door de vele onderlinge uitwisselingen

Uitdagingen zijn welkom, we worden vaardiger in het aanpakken van problemen.

  • Als de wereld voor je open ligt, voel je wilskracht ontwaken om op weg te gaan, sta je open voor onbekende – onbeminde – onbewuste informatie bronnen.
  • In zeeën van tijd is er voldoende voor iedere actie, groeit je betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Je denkt wel twee keer na voor je iets zegt, doet.
  • De dynamiek van het leven omarmend, kom je in beweging. Je moedigt je ondernemingslust aan en levert een actuele bijdrage aan de samenleving.

Zie verder Hemel en Aarde, Flow, LuPes Piramide, Pentagram, Gulden Snede, Inclusief leven  Oproep aan (Groot)ouders..

Ubbergen , Lente 2024