Wat vind je hier?

Voor een eerste korte oriëntatie verwijs ik naar Basisinfo in beeld  waar vijf korte filmpjes een aardig totaal overzicht geven van de onderliggende gedachten. Spelsuggesties vind je op de praktijksites, enkele spelervaringen met kinderen en jongeren vind je in Pareltjes uit de praktijk.   Achtergronden  biedt informtaite over mijn bronnen, doelen en inzichten. Magic Teacher geeft begeleiders praktische tips. In Grootouders reik ik ideeën aan voor het thuisfront. LuPe,  Weven met LuPe en LuPes Piramide  bieden een verantwoording van mijn kijk op spelen voor het leven.

Voor wie?

Deze site wil vooral studenten van pedagogie, ontwikkelingspsychologie, pabo en lerarenopdleidingen bereiken opdat een nieuwe generatie het rijke gedachengoed tot leven roept. Daarnaast wil de site leerkrachten basisonderwijs en speldocenten in de praktijk informeren over achtergrond en onderbouwing van Spelen vanuit Verbeelding en Spelen is de Kunst.  Op deze site verwijs ik in mens en cultuur, groeien en bloeien, hemel en aarde vsteeds naar relevante voorbeelden op de praktijksites.
Ieder kan met deze site spel aan ouders, bestuursleden, beleidsmakers, inspecteurs verantwoorden. Spel socialiseert zo is ieders ervaring. Spel doet zoveel meer. De vraag: hoe blijft spel speels en wordt het geen schoolvak waarvoor je leerlijnen moet afvinken, is niet eenvoudig te beantwoorden. Onderwijs neemt spel slechts dan serieus als het methodisch/didactisch te verantwoorden is, compleet met leerlijnen en toetsen.
Helaas het is niet anders. Waar zijn de mazen van het net? Ik ging op zoek, vond grond van bestaan voor ludisch spel dat balanceert op het koord tussen spel en ernst. Zijn daarmee ongelovigen zelfs te overtuigen? Doe je een poging in je eigen schoolpraktijk op een doorsnee school? Dan zorg jij voor kleine verschillen met grote gevolgen, daar gaat het LuPe om.

Doet u thuis ook mee?

We vragen ook  (groot) ouders. De eenzijdige focus op denken dient hoognodig verruimt te worden. (Groot) ouders kunnen een steentje bijdragen opdat kinderen  hun gevoelsleven verkennen in al haar nuances en hun wilskracht ontplooien.. Hierdoor zijn ze minder ontvankelijk voor beïnvloedingen. Zowel van politieke/religieuze stromingen, media (gehoorzaamheid – druk) commercie (mode- reclame) als van ouders en leerkrachten. Al jonglerend leren ze belangen doorzien (genot – verslaving – gemakzucht) en te overstijgen. De maatschappij betaalt het onderwijs en eist resultaat in kunnen en kennis. Het leven vraagt echter volwaardig handelende mensen. Zullen we hen zelf daarop voorbereiden?

Slechts een kinderlijk kind, wordt een menselijk mens 

Nivoz artikel febr 2018

Mensen spelen van nature, staan niet stil bij de daarbij verworven inzichten en mogelijkheden. Het feit dat alle cultuur in spel ontstaat, is bijna 100 jaar na dato velen onbekend. Spel krijgt niet de erkenning die het verdient.

Vorming en Onderwijs

Hoe honoreer je het curriculum dat de maatschappij voorschrijft en laat je jongeren tegelijkertijd zichzelf ontdekken in interactie met anderen? Johan Huizinga wees ons erop in Homo Ludens dat alle cultuur in spel ontstaat. Hoogtijd dus dat opvoeding en onderwijs spel serieus nemen als toegang tot cultuureducatie en cultuurontwikkeling.
Waardoor – hoe – wanneer genieten ze van onderwijs en ontwikkelen zij zich van Toptotteentotaal? Hoe verkennen ze onontgonnen terreinen tussen bewust en onbewust, tussen willen, denken, voelen, tussen verbeelding en realiteit, tussen zichzelf en anderen?
Wat gaat er vooraf aan het redenerend weten – voorbij aan het dwangmatig willen en hoe komen ze erachter waardoor je nou eenmaal dat zo voelt ?
Voor duiding van allerlei begrippen verwijs ik naar de Begrippenlijst in Spelen is de Kunst.

Ubbergen Lente 2024