Als lerares levensbeschouwing en als onderwijzeres heb ik spel altijd hoog in het vaandel gehad.
Na een studie aan de theaterschool Amsterdam, werkte ik als consulente drama. Vanuit het materiaal dat ik voor basisschool leerkrachten ontwierp, ontstond een eerste boek: Het Rijk der verbeelding, geef het terug aan de kinderen. (1989) 

Op twee docent theateropleidingen ontwikkelde ik  drama als schoolvak om studenten in opleiding handvatten te bieden. Daarvoor verzamelde ik methodieken en ontwikkelde didactiek. Ik ontwikkelde een ordeningsstructuur opdat ieder besefte wat in deze les centraal stond en leerlijnen om vorderingen te benoemen. Daarnaast was er behoefte aan pedagogische handreikingen en een onderbouwing van het vak om het aan derde te kunnen verantwoorden. Zo ontstonden: Spelen vanuit verbeelding (basisonderwijs) en Spelen is de Kunst (V.O. onderbouw) Beide boeken kregen een digitale opvolger  www.spelenvanuitverbeelding.eu  en  www.spelenisdekunst.eu

Met collegae drama ontwikkelde ik spelcomposities voor het basisonderwijs. Levensthema’ s kregen binnen een verhaal spelmogelijkheden om ervaringen en inzichten te verwerven. Later instrueerde ik NNIK (Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten) collegae kunstgeschiedenis en muziek deze werkwijze en ontwikkelden we spelcomposities voor interdisciplinaire kunsteducatie (2002). Regionale historische feiten inspireerden tot fictieve verhalen, zich afspelend in de drie Noordelijke provincies, om kunsthistorische perioden te laten onderzoeken. Deze zijn aan te vragen.

Tenslotte mondt alles uit in Ludische Pedagogie om ouders, schoolbegeleiders, docenten, inspectie en beleidmakers te informeren over beweegredenen om spel meer ruimte en erkenning te geven in het onderwijs.

Voor wie details wil, zie mijn curriculum vitae

De spelcomposities

Voor een eerste introductie zie: Spelen is de Kunst
Vanwege de omvang zijn ze niet meer te vinden op mijn sites, je kunt ze gratis aanvragen.
Basisonderwijs:
Dodo de knuffel (4-5 jr), Sneeuwwitje (6-7jr), De dochter van de strandjutter (8-9 jr),
Je naam moet je verdienen (10-11jr), Komittan (11-12jr).
V.O. onderbouw:
Nepvrienden, Taste of Honey, Fame, Het nieuws, Boodschap uit de toekomst.
V.O. bovenbouw: Middeleeuwen, Hofcultuur, Burgerij, Romantiek en Realisme, Moderne tijd, Massacultuur.

De zon gaat nooit op of onder, wij zeggen dat wel!

Je leest hier mijn poging om via spel datgene in ons bewustzijn te brengen, dat ons leven verrijkt  en verruimt. Ik stelde de site samen om te inspireren en via collegae te komen tot nieuwe uitwerkingen en versterkingen. De vraag blijft of Kunst om de Levenskunst voldoende mogelijk wordt doorverder onderzoek en ontwikkeling.

  • Zijn de richtingaanwijzerszinvol te verwerkelijken?
  • Wordt het ludische een volwaardig compagnon van het beredeneerde, technische, ambachtelijke, wetenschappelijke leren?
  • Hoe versterk je de relatie tussen maatschappelijke en persoonlijke levensvragen?
  • Is Ludische Pedagogie wetenschappelijk te onderbouwen? 

Dank aan
Toon Rabou Hij wees me het spoor van dramatische vorming begin jaren zeventig. Hij erkende de waarde van spel.
Bosco van der Linden. Hij maakte vele jaren van mijn zoeken naar woorden, leesbaar Nederlands.
Dorothy Heathcote. Inspiratiebron voor all round onderwijs.
Paul van Engelen. Gesprekspartner in het methodiseren van theater voor onderwijs.
Alfons Vandeursen. Gesprekspartner in het verantwoorden van mijn drijfveren voor spel.

Dank aan de vele studenten

  • De HKA [nu Artez Arnhem] afdeling Docent  Dramaopleiding [1986-1998]
    voor het ter discussie stellen van mijn voortschrijdend inzicht.
  • De NHL Docent Theateropleiding [1998-2011] voor het mee experimenteren en realiseren van spelcomposities voor  de onderbouw  V.O.
  • De NNIK [Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten] [2002-2010]voor het mee experimenteren en realiseren van interdisciplinaire spelcomposities e.a. andere ludieke CKV projecten voor onder – en bovenbouw V.O