Illustraties

Openingspagina: Vincent van Delft fotografeerde de glazen piramide en creëerde de drie foto’s, waarin de wolf en haar roedel. Deze komt origineel van internet. Helaas vond ik de afbeelding, na die eerste keer niet meer terug. Mijn excuses. Graag ontvangen ik informatie hierover.
Illustraties verspreid over de site:
Dansende vrouw in een structuur van Marie Blaisse. Ze gaf toestemming voor gebruik.
Tekeningen van Joep Bertrams in mijn eerste boek. Hij illustreerde in 1989 mijn eerste boek Het Rijk der Verbeelding en gaf in 2006 toestemming voor hergebruik op mijn sites.
LuPes piramide eigen  ontwerp
Spel met kaft ontwerp van mijn boek: Spelen vanuit verbeelding.

Filmpjes
De filmpjes voor LuPe zijn in de loop der jaren ontstaan als PowerPoint voor mijn lessen. Sommige auteurs waren niet meer te achterhalen, velen schreef ik aan. Niet altijd kreeg ik antwoord. Voor zover ik bronnen kon achterhalen, zijn ze  vermeld.

Scheppingsspel
Van aap tot mens: Bijbelaantekeningen. De bron die ik hanteerde, meldde me niet de originele eigenaar te zijn, waardoor toestemming niet te achterhalen is.
Koppoteling komt van internet, is niet meer terug te vinden.
Voor de Vetruvian man zocht ik contact met WikiCommons, die me meldde dat het plaatje in middels rechten vrij is.
Indiase danseres uit: Sacred Geometry Robert Lawlor p. 95 London. Thames@ Hudson
De bamboe constructie is van Marie Blaise, zij gaf me toestemming haar bamboo structure sphere als illustratie te gebruiken.
De muziek is rechten vrij: http://www.partnersinrhyme.com/royaltyfreemusic/pianomusic/Ambient-Piano : Stilness (Underscore)

Als kringen in Water
Hiervoor ontwierp en her ontwierp Sikke Postma de digitale versie van mijn cirkels.
De muziek is rechten vrij en verder mij onbekend.

Homo Ludens en LuPe.
Stripteken figuren uit Suske en Wiske en Olie B. Bommel. Zowel WPG Uitgevers België en De Toondercompagnie gaven me toestemming voor hergebruik.

Weefgetouw 
Eigen ontwerp . Bart Happel tekende digitaal alles technisch verantwoord en stelde het kleurengamma vast. De muziek is rechten vrij en verder mij onbekend.

Schematische illustraties in de diverse sub pagina’ s
​De tekeningen van de piramiden en al hetgeen daaruit volgde zijn getekend door Bart Happel in 2012 en verbeterd in 2016. Een vruchtbare samenwerking, zijn focus op heldere beelden daagde mij uit tot verheldering van woord in ordening en taal.
Alle verwijzingen naar en quotes van externe bronnen zijn copyright van de respectievelijke eigenaars.
Verwijzingen zijn op basis van aanname van redelijkheid en fair use gebruikt. Voor zover mij bekend is hierbij geen inbreuk gemaakt op copyright of welk ander recht dan ook.
Indien je meent dat verwijzingen naar en/of quotes van bepaalde externe bronnen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, neem dan contact op. LJ@ludische-pedagogie.eu

Ubbergen, update herfst 2020