Curriculum vitae van Lidwine Janssens.

 Werkterreinen.

Lidwine was werkzaam als
1971- 1978      Lerares in Basisonderwijs, onderwijs voor leer en opvoedingsmoeilijkheden, het LHNO(VMBO)
1981- 1986    Vakleerkracht en consulente drama basisonderwijs in de Meijerij van Den Bosch
1986- 1998     Docente drama methodiek/didactiek aan de Hoge­school voor de Kunsten Arnhem/faculteit theater
1987 – 2010    Adviseur/gastdocent nationaal en internationaal
1992-97:            Freelance medewerkster S.L.O.
1992                   Oprichtingscongres IDEA in Porto (mede organisator)
1995-96:           Lid begeleidingscie 2e fase opl drama te Maas­tricht.
1995-96            Initiatiefneemster en uitvoerster van het Onderzoek SLO drama in de PABO
1997-98:           Lid PML adviesgroep kunstoriëntatie PABO voor drama
1998-03:           Studieleider van de opleiding docent drama van de NHL
2002-04:          Projectleider NNIK Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten.
2000 —             gastdocent drama opleiding van de Fachhochschule Osnabrueck te Lingen
2003-…             Hogeschooldocent vakdidactiek drama/ckv op de opleiding docent drama van de NHL
2005-6              gastdocent drama opleiding  van de Fachhochschule Musik & Theater te Rostock
2006                  lid van de werkgroep vakdidactiek van opleidingen docent drama
lid van de werkgroep BDD internationale uitwisselingen
initiatiefneemster en uitvoerster van het Onderzoek BDD drama in onderwijs
Begeleider van Experimenten en onderzoek op V.O. scholen voor het leergebied Kunst & Cultuur en                                 het vak CKV (Zernike en PJ Impuls)
gastdocent bij NHL sociale vakken : drama als onderwijsverrijking

Publicaties. (* deelpublicatie)

1989:               Het Rijk der Verbeelding(basisonderwijs)
1993:               Drama op de basisschool (s.l.o.)
1993:               * De leraar speelt mee (s.l.o.)
1994:               * Drama voor groep 1 – 2  ‘Wat heb je vandaag gedaan op school'(s.l.o.)
1995:               * Drama voor groep 3 – 4 in ‘Wat heb je vandaag gedaan op school'(s.l.o.)
1996:               Drama doceren, didactische notities voor de basis­vorming. Kwartaalschrift Theater & Educatie
1998:               Tussen kunstfreak en schoolfrik Velon congresbundel
1998:               Drama is de Kunst (lerarenopl. drama)
1999:               De kunst van het spelen (drama voor de pabo)
2003:               * Kunsteducatie Noorderbreed (Mede auteur en eindredactie)
2004                Artikel in Tsjip Letteren: Internet en Kunst
2004                An interdisciplinary approach to Arts Education in the North of the Netherland in: Universal Mosaic                           of drama and theatre: IDEA (Canada)
2007                Gib den Homoludens lebenslanglich  in Talking about my generation  (Duitsland)
2006                Artikel in Kunstzone: Onderzoekscomposities voor het onderwijs
2009                ‘Good schooling is it work or leisure ‘ in Zeitschrift fur Theaterpedagogik  (Duitsland)
2014                www.Ludiek Pedagogiek.eu à www.Ludische-Pedagogie.eu (2020)
2016                www.spelenvanuitverbeelding.eu
2016                www.wylerbergkring.eu
2018                www.spelenisdekunst.eu
2018                Slechts een kinderlijk kind wordt een menselijk mens (Nivoz artikel)


Lezingen en workshops

1990:               De Homo Ludens krijgt levenslang; in Auckland en Syd­ney.
1992:               Drama als onderzoeksmiddel; driedaagse workshop in België aan leraren V.O.
1993:               Een kernstructuur voor drama;  Workshop aan leraren V.O. in Birmingham:
1992/94:          Drama in het onderwijs ; Lezingen en workshops aan leraren bao- en VO in Polen
1993:               Op vleugels van de Homo Ludens naar Het Rijk der Verbeelding. Conferentie universiteit  Lancaster.
1994:               Diverse Lezingen en workshops op de universiteiten en lera­renopleidingen in Pretoria – Johannesburg                           en het basis- en middel­baar onderwijs in Soweto.
1995:               The Homo Ludens and the craft of drama, drama research congres te Exeter.
1997:               ‘Can we hold the richness of art en educational valu­es together?‘ drama research congres te Exeter.
1998:               ‘Tussen kunstfreak en schoolfrik’, Velon congres Amsterdam
2002:                De Homo Ludens in onderwijs en hedendaagse samenleving’, Velon
                          The Homo Ludens in Drama’, te Exeter.
A Key to flow in drama experiences’ op de universiteit in Bathurst + Brisbane Australie
2003                Opleiden tot leerlingbegeleider vraagt andere didactiek dan opleiden tot leerkracht.  Velon congres
                          Not the brain, but the imagination is lacking. [Gunther Anders]
                          Not the imagination but the art form is lacking .
                           Lezing op IDIERY congres Nothingham Engeland
2004                Researchcompositions on arts  Lezing op IDEA congres in Canada
                          Play can overflow all education. It opens the mind, intensifies feelings and challenges actions.                                        Lezing  op ATEE congres te Sicilië
2005                Gastlezingen/workshops op Kunstencentrum Groningen Universiteit Utrecht/Leiden
Theaterpedagogik te Lingen en Rostock
                          Onderzoekscomposities voor het onderwijs Velon congres
Reseachcompositions and the Quintessence of Drama Prar congres te Utrecht
2006                Lezing op het Alarmp congres te Groningen [augustus]
2006-7-8         Theaterpedagogik te Rostock
2009                Gastlezing en/workshop op Kunstencentrum Winsum
Theaterpedagogik te Lingen en Rostock
Lezing op IDEA congres Good schooling is it work or leisure? Vaasa – Finland
2013                 London congres: In memoriam Dorothy Heathcote: Looms are waiting workshop
Ludic Pedagogy and her pyramid gastlezing
2014                Leusden ISVW congres: Games of Late Modernity: Homo Ludens 75 jaar later : Play in the service of                                an Art of Living