…………………………

.Groei boven jezelf uit.
Groei als een bezetene.
Ontkiem, rijp aan, tast door.
Groei er aan alle kanten
ongelooflijk op los

Arthur Lava uit de bundel Een feest van jewelste (uitgeverij Voetnoot, 2014)

LuPe beoogt ludisch spel dat vrijheid en kansen biedt aan ieders eigen inventiviteit.

Een volwaardig mens inclusief de niet te temmen geest gaat begaanbare paden te buiten. Doordat z/hij krachten en machten (religie, politiek, economie, scholing – en opvoedingsnormen) die de mens in de greep houden, ontwapent.  Het gaat haar/hem om het in vrijheid denken en handelen – om geestelijke (spirituele) diepgang. Evenals spel  dat aan het rationele vooraf of eraan voorbij gaat, plaatsen volwaardige mensen vraagtekens. Ze deconstrueren zekerheden en onderzoeken nieuwe perspectieven. Hierdoor ontspruiten nieuwe mogelijkheden aan een ludische geest, die mens en wereld verrijken. Tijdens mijn strijd voor het speelse heb ik vaak ervaren dat velen moeite hebben met het erkennen van een zelfverantwoordelijk scheppend wezen. Toch gaat het daarom, opdat ieder de waan van de dag kan ontmantelen.

Homo Ludens

In het spel ‘speelt’ iets mee, wat buiten de onmiddellijke zucht tot levensbehoud  uitgaat, er een zin in legt. Elk spel beduidt iets. Noemen wij dit actief beginsel dat aan spel zijn wezen geeft, geest, dan zeggen wij teveel, noemen wij het instinct, dan zeggen we niets. Hoe men het ook beschouwt, in ieder geval treedt met deze ‘bedoeling’ van het spel een immaterieel element  in het wezen zelf van het spel aan den dag. (Homo   Ludens:1938 p 2)

Het anti lichamelijke van veel culturen komt  de mens niet ten goede. Evenmin een focus op de buitenkant van het lichaam. Het zinnige der zintuigen is meer dan het strelen van het oog en het verkennen van de wereld. Immers zintuigen verleiden en laten je genieten. Doordat ze je leiden, laten  beleven en je bewogen bewegen, doen beseffen.

LuPe

LuPe vraagt de houterige hark ofwel de door logica, emoties of driften gedomineerde mens zich te bevrijden en te verrijken. Het zinnelijke (passie) brengt je wezenlijker in beweging, dan het debatteren. Noch het tuigen van de zintuigen ofwel  beteugelen. Noch het buiten proporties vieren van de teugels, brengt ons verder. Door subtiliteiten te erkennen, komen we redenatie, sentiment en dwang  te boven. Dit vraagt aandacht te  schenken aan wat we gewaarworden. Aan wat we automatisch subjectief interpreteren of reflexief beantwoorden in woord en daad.

Het leven spelenderwijs verkennen door personages te doen spreken en handelen, is een uitgelezen kans om te oefenen. Daarom dat LuPe het onderwijs tot de orde roept. Stop de eenzijdigheid op logica, weten, redeneren. Leer kinderen zelf te denken, laat hen hun gevoelswereld verkennen en hun wilskracht ontdekken.  Hiervoor zijn Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie van groot belang. Zij zijn immers het weten vooruit.

Onuitputtelijke bronnen

Deze drie bronnen zijn onuitputtelijk en voor ieder toegankelijk. Voor de volgzame en redenerende denker zijn ze moeilijker  toegankelijk dan voor degene die zichzelf volgt. Vaak ontdek je iets onverwacht. Het valt je te binnen of het komt in je op. Door overgave aan het moment, schenken de bronnen mogelijkheden. Impulsen geven gehoor aan alle drie. Zonder te weten of te begrijpen kom je in actie of juist niet. In een fractie van een seconde voel je wat te doen. Je reageert spontaan en aanvaardt de consequenties. Veel is je niet bewust. Het onbewuste voedt het bewuste met ideeën, beelden en ervaringen. Je bent ermee vertrouwd, al vertrouw je er niet altijd op. Ieder speelt van nature in gedachten (dagdromen) of in actie  als reactie op ervaringen (imiteren, overdrijven, vertellen).  Impulsief geven spelers vaak een goede reactie qua handeling en timing. Ze verleggen grenzen en gaan het onbekende binnen.

Levenskunst

Het leven daagt ons uit ons open te stellen voor (sub) culturen. Het daagt zowel ieders voorstellingsvermogen uit als het vorm – en betekenis  geven.  We zijn daarbij aangewezen op fysieke – en materiële mogelijkheden, op tijdgeest en voortschrijdend inzicht. Alles wat ontstaat wordt verschillend (religie, levenswijze, milieu, tijd en plaats) beleefd en gewaardeerd. Communiceren is daardoor jongleren buiten je wereldje. Betekenis geven, doen we vaak onbewust (mimiek, houding, slip of de tongue) en vervolgens redeneren we tot in het oneindige. Culturen leven en zijn voortdurend in ontwikkeling.  Spel speelt hierin een cruciale rol. Dromen – toeval – te gekke ideeën  leiden tot halve woorden – onmogelijke daden – spelspanning. We lezen elkaars lichaamstaal, voelen wat er in de lucht hangt. Er kan alleen iets ontstaan als we samenspelen. Slechte verstaanders, spelbrekers of spelontduikers staan buiten spel. Eerst nog een gele kaart. Als dat niet helpt, een verzoek om het speelveld te verlaten.

LuPe is de samentrekking van Ludische Pedagogie en verwijst naar de wolf.

De wolf werd als eerste dier door de mens gedomesticeerd. Zij vraagt nu op haar beurt ons de weg terug naar huis te mogen wijzen. Opdat onze rijkdom aan mogelijkheden her ontwaakt na overwoekering door rationaliteit, productiviteit, effectiviteit en logica. We zijn inter-wezens, vertoevend tussen ontwakende inzichten, vage intuïties, daadkrachtige impulsen, verleidelijke inspiratiebronnen en de harde werkelijkheid met haar vaak strategisch verborgen motieven en belangen. Als je echt speelt ben je per definitie er van binnenuit bij. Maurice Merleau Ponty lichtte toe hoe je al doende/sprekende iets nieuws laat ontstaan.

Kom ga spelen

Ubbergen, update winter 2022