…………………………..

………………………………..

………………………………..

……………………………………..

………………………………………..

Groei boven jezelf uit.
Groei als een bezetene.
Ontkiem, rijp aan, tast door.
Groei er aan alle kanten
ongelooflijk op los

 …………………………

Arthur Lava uit de bundel Een feest van jewelste (uitgeverij Voetnoot, 2014)

In het begin was het spel en het spel was ernst, zo dichtte Jef Clement ooit. Spel is slechts tot zichzelf terug te herleiden, een geheel eigen fenomeen.

Spel is expressie in lichaamstaal waaraan we later betekenis geven.
Voor communicatie zijn minstens twee mensen nodig. Bij expressie is er nog geen afstemming op de ander. Je uit je zonder je bewust te zijn wat je de ander fysiek, in klankkleur en in context zegt. Kinderen zijn meesters in expressief gedrag en het gewaarworden van gedrag van anderen, ze imiteren het onbewust. Soms is dat confronterend en voedt je eigen kind je op. Z/hij imiteert jou en ‘zegt’ daar niets mee, is zich er niet van bewust. Zoals volwassenen met een ‘slip of the tonque’ zichzelf laten kennen en dit beseffen.

Cultuur is voortdurend in beweging zijnde vormgegeven verbeelding, waaraan we betekenis geven.

Cultuur conserveren is riskant. Als je conserveert wat goed is, loop je het risico dat de houdbaarheidsdatum verloopt,. Je veronachtzaamt n.l de natuurwet: panta rhei.  Onderwijs als overdracht om te weten wat er vooraf ging aan het heden. Okay, maar kennismaken met bronnen waaruit cultuur zich ontwikkelt, is noodzakelijk. Zodat je de natuurwet honoreert en je steentje bijdraagt aan de toekomst.
Johan Huizinga stelt in Homo Ludens: Alle cultuur ontstaat in spel. Ludisch spel is niet  historisch, technisch,  wiskundig, wetenschappelijk, kunstzinnig te vangen. Het glipt eruit weg, speelt ermee en toont aan dat er meer mogelijkheden zijn dan het ene toevallig nu ontstane. Wil de maatschappij  greep houden op haar burgers? Een volwaardig mens en een menswaardig bestaan, daar gaat het Lupe om.

Zoals een steentje kringen in water veroorzaakt

Spel creëert als een steentje in het water een proces waarin onbewuste bronnen het bewustzijn verrijken. Je hoort jezelf iets zeggen, dat je tevoren niet wist, je ziet jezelf adequaat handelen, zonder dat je bedacht had dit te gaan doen. Zo ook improviseer je spontaan met wat zich aandient. Je zou kunnen zeggen dat spel action parlante is in lijn met  Merleau Ponty ‘s parole parlante. Een ludisch ontdekkende houding wijst je de weg. Je weet het niet, gelooft erin, experimenteert, verrijkt het bestaande, gaat eraan voorbij, een vermoeden van overstijgend inzicht ontwaakt.

De kringen:
  • In den beginne was er spel omgeven door imaginatie, inspiratie, intuïtie.
  • Spel is expressie in lichaamstaal waaraan we later betekenis geven.
  • Werkelijk communiceren wordt mogelijk door onze kerncompetenties.
  • Cultuur is voortdurend in beweging zijnde vormgegeven verbeelding, waaraan we betekenis geven.
  • Inclusieve Leerfases betrekken je met huid en haar, hart en ziel erbij.
  • Ludische Begeleidingskwaliteiten helpen je “het zelf te kunnen doen“.
  • Het Ludische laat ervaren dat alles met alles samenhangt en niets te scheiden is.
  • LuPes I bronnen openen zich voor je.
  • Flow ervaringen laten grenzen vervagen tussen bewust – onbewust.

Dankzij het ludische

Als het ludische erin komt, dijen mogelijkheden uit als kringen in water en wordt jouw wereld wijder. Je ontdekt onderlinge verbanden en verwondert je over inzicht dat zich voor je ontvouwt. Je haalt diep adem, komt aan wal en gaat ervoor. Met beide benen op de grond kom je geen stap vooruit. Je ene voet laat de grond los, je balanceert en raakt even verder de grond weer. De andere voet volgt. Loslaten is niet eenvoudig, dus leer je het spelenderwijs.

De korte film brengt beknopt het hele ludische proces in beeld, dat ik voor ogen heb met Ludische Pedagogie.  Je begrip van en inzicht in dit proces bouw je op door af en toe terug te keren naar bepaalde items, zinnen te doordenken, veilig te experimenteren. Zie Magic Teacher . Ook vind je daar handreikingen om de  vijf kerncompetenties van de mens via spel te ontwikkelen. In de volgende pagina’s lees je over iedere kring, die ludisch spel in beweging zet. Spel is oeverloos, het blijft zich uitdijen a.h.w.

Tot in de waterwolf in Nijmegen

Ubbergen, update winter 2021