LuPes Piramide bestaat uit zes piramiden, die samen LuPe, haar samenhang en samenwerking in beeld brengen. Hier lees je over de derde twee piramiden: aarde en hemel.  Je hoeft hemel en aarde niet te bewegen, zij doen dat zelf al eeuwen. In de kosmos is alles een. Hoe kan de mens Hemel en Aarde in zich verenigen? Homo Ludens roept je op tot speels spel, dat je toegang verschaft tot wat je niet weet of kunt, maar waar je wel van droomt. Door er warm voor te lopen, vol toewijding je eraan over te geven; verruimt en verrijkt spel je leven. Soms raak je zelfs in flow.
Met dit duo zet je de kroon op je werk. Het hoofd als hoofd van het lichaam ordent, structureert, regelt, ontwerpt wetten en disciplineert. Het hoofd dwingt tot onderdanigheid aan wetenschap, religie of sociale normen.Het leven is sterker, het hart is immers niet het centrum  De buik dwingt, eist, straft, legt sancties op, het leven is sterker. Hoe te balanceren tussen mogelijkheden is levensopdracht.  Homo Ludens (5e  P)  staat je  ten dienste. De hemel (6e P) opent haar toegangspoort maar stelt voorwaarden om werkelijk verder te komen.

LuPe

Het gaat LuPe om levenskunst en dat vraagt meer dan sociaal emotioneel (1e P) in staat zijn om samen te spelen, te werken (2e P). Het vraagt bereidheid om emoties, eigen standpunten, meningen, vooroordelen in een breder kader te plaatsen (3e P). Begeleiders (4e P) bemoedigen en ondersteunen je daarbij. Ze laten je  speels van toptotteentotaal  een holistische, interdisciplinaire en interculturele wereld (5e  P) verkennen. Er is meer ontwikkeling mogelijk dan diploma’s – carrière – welvaart.  Grotere uitdagingen roepen je, durf  uit je bol te gaan en je open te stellen voor het onbekende. In alle ruimte en tijd die je ter beschikking staat verover je aldoende dynamische levensvaardigheden (6e P). Hemel en Aarde dragen meer dan een steentje bij aan de samenleving, ze laten je ontplooien tot een volwaardig mens.  ( P = Piramide)

Met twee voeten op de grond.

Het boek  Homo Ludens van Johan Huizinga ligt aan de basis van mijn werk. Alle cultuur ontstaat in spel, schreef hij al in 1938. Dus voor mij klip en klaar dat cultuureducatie spelenderwijs moet, zodat inventiviteit van jongeren tot laatbloeiers aangewakkerd wordt. Homo Ludens speelt met mogelijkheden, laat zich niet in hokjes vangen en raakt niet aan het monomane verslaafd. Z/Hij biedt daarmee kansen zodat wat leeft, leven kan en wat wil ontstaan, kan ontstaan. Voorbij grenzen, hokjes denken, effectenbejag biedt z/hij ruimte aan ieders eigen inventiviteit. Homo Ludens kwaliteiten zijn magic en leiden tot levenskunst.

Homo Ludens danst ‘up and down the stair cases of status’. Z/h speelt de tweede viool als ondeskundige en herneemt de leiding als deskundige als dit een ontdekkingstocht ten goede komt. Vanuit spel verkent HL met hart & ziel, met lichaam & geest, wetend dat alles met alles samenhangt. Voorbijgaand aan specialismen streeft z/hij een holistische benadering na. Disciplines en (sub)culturen komen  tot hun recht. Interactie staat hoog in het vaandel om uitdaging en confrontatie met wijsheid te hanteren.

  • Ervaren is je leermeester, waardoor je een situatie onderzoekend gaat spelen (Homo Ludens)
  • Vermoedens borrelen op, je start voor de vuist weg (Lichaam en Geest)
  • Het duizelt je aan specialismen, je wilt globaal en totaal verkennen (Holistisch)
  • Beperkingen beseffend vraag je compagnons en pas je improviserend andere ambachten toe (Interdisciplinair)
  • Je verlaat je eigen bubbel en wilt die van anderen verkennen (Intercultureel).

Samen maken ze een  ontwikkeling in Levenskunst mogelijk.

De spelende mens op Aarde

Homo Ludens
De spelende mens lacht om hokjesgeesten en betreurt de strijd die ontstaat uit dit zeker weten of heilig overtuigd zijn.  Immers spelend met alles om zich heen, weet z/hij dat iets altijd veranderen kan, anders kan. Z/hij dwaalt rond in verbeelding en keert verrijkt met inzichten terug in de werkelijkheid.

Lichaam en Geest
Als jij speelt, ontwikkel je een vrije, associatieve, creatieve geest. Daarmee verrijk jij je artistieke, ambachtelijke en rationeel logische mogelijkheden. Al spelend of pratend verkondig je inzichten, die al spelend/sprekend ontstaan. Wil je meer hierover weten? Merleau Ponty.

Holistische wereld
De complexiteit van het grote geheel valt niet te ontkennen. Standpunten (letterlijk en figuurlijk), kennis en inzicht bepalen jouw kijk en ervaringen.  Je hoeft immers maar tegenover elkaar te gaan zitten en te beschrijven wat je ziet om dat te ontdekken. Spel biedt invalshoeken om een ongedeeld totaal te bespelen en te erkennen.

Een interdisciplinaire wereld
De mens kan alles maken tot voorwerp van expressie. In woord en wetenschap domineert verbalisering, in beeldende kunst visualisering, in muziek verklanking. In dans brengt de mens de werkelijkheid tot uitdrukking in bewegingen  In gedichten en beeldende taal schets de mens met woorden de wereld, zodat je er van binnenuit bij kunt zijn.

Een interculturele wereld
Het interculturele vraagt zowel aan spel- en werkvloer als aan het dagelijks leven dezelfde flexibiliteit als een holistische en interdisciplinaire benadering: erkenning van het andere. Ga verder dan logica, dan be – grijpen.  Het vraagt van top-tot-teen-totaal in de multiculturele wereld te staan en daardoor deze enigszins te verstaan. Voorbij logica komt het aan op: inleven, aanvoelen en vertrouwen buiten de woorden. De interculturele wereld vraagt  op zoek te gaan naar het gemeenschappelijke. Vanuit herkenning groeit er vertrouwen, begrip.

Kom ga spelen in de praktijk

Surf voor enkele voorbeelden naar de praktijklessen  levensorientatie voor groep 1-2; 3-4; 5-6; 7- 8 op Spelenvanuitverbeelding.eu evenals voor wereldoriëntatie.
In het algemeen bepaalt de wijze van spelen of iemand met huid en haar in beweging komt en de inhoud van het spel of er blikverrruimende inzichten ontstaan, Voor de praktijk in het V.O.  bieden inspringspelen , klachtentheater en spelcomposities spelvormen aan waar actuele inhoud die jongeren zelf aanreiken aan bod komen of actualiteiten die jezelf centraal wilt stellen. Daarnaast verwijs ik ook graag naar de spelvormen als theater voor de toekomst e.a. 

Reikend naar de Hemel

De zesde piramide biedt de toegangspoort tot het onbekende – onbewuste.  Als je optimaal toegewijd in actie komt, krijg je inspiratie, voel je intuïtief hoe je iets aanpakt en vallen inzichten je te binnen. Soms kom je zelfs in flow en geniet je met volle teugen. Het spel duikt onder, spiraliseert van binnenuit (j’en suis  Merleau Ponty)  naar boven opdat je opbloeit.

Heb je een probleem of een uitdaging? Het is maar hoe je erin staat. Je kunt bij de pakken neer gaan zitten of met open vizier het varkentje gaan wassen. Optimistisch kun je bergen verzetten, pessimistisch kom je tot niet veel. Wat is het toch dat sommigen altijd de handen uit de mouwen steken. Terwijl anderen zelfs niet willen ontdekken of het anders kan.  Ooit ergens met huid en haar bij betrokken geweest? Waardoor kwam dat? Hoe kwam je tot actie?

Reiken naar de Hemel vraagt van ieder RTDVU

Ruimte
Deze is zowel letterlijk als figuurlijk noodzakelijk voor initiatief en inventiviteit van ieder.
Opdracht en groep vragen om ruimte om te onderzoeken, te experimenteren, te vallen en op te staan.
Ruimte creëert openheid voor informatie en uitdaging doordat ieder zelf mag willen en weten.

Tijd
Door voldoende tijd  raak je betrokken, niet door vlug even iets te doen om het taakje af te vinken. Tijd voor oriëntatie, zich concreet iets voor te stellen, zich te informeren, informatie te beleven, te onderzoeken en zelf te experimenteren. Betrokkenheid onstaat bij voldoende tijd, doordat ieder kan voelen wat informatie en eigen ontdekkingen doen

Dynamiek.
Aandacht is snel gevlogen. Afwisseling in stemkleur en tempo, in luisteren en actie, in onderzoeken, overleggen, experimenteren, spelen, uitdagingen; doet wonderen. Trainen is herhalen. Dynamiek erin is noodzakelijk zodat er frisse wind waait door opklimmende moeilijkheidsgraden enwekt interesse  Voeg aan een vertrouwde uitdaging iets verrassend of aan iets nieuws iets bekends, om de uitdaging  aan te gaan. Dynamiek verleidt tot iets willen aangaan of ondernemen ofwel tot echte interesse.

Vaardigheid
Al doende leer je. Weten alleen helpt niet zoveel. Met vallen en opstaan word je ervarenderwijs wijzer. Ontwikkel je nodige vaardigheden. Met als neven effect dat je geniet als jij jezelf optimaal inzet en afstemt op de uitdaging.

Uitdaging.
De weg van de minste weerstand inslaan wil niet altijd zeggen iets lui laten gebeuren. Geworteld in zelfvertrouwen beweeg je mee in een situatie totdat je voelt er grip op te krijgen en een sprong wagen kunt.

Kom ga spelen in de praktijk

In Spelen is de Kunst lees je hoe je deze vijf aspecten concreet vorm kunt geven in je begeleiding als inspirator, instructeur, mee speler, regisseur en recensent.
Hoe ruimte – tijd en dynamiek  in het leren  ervoor zorgen dat er openheid – betrokkenheid en werkelijke interesse onstaat, lees je in Magic Teacher

              

De mogelijkheden van Hemel en Aarde zijn onuitputtelijk.

Het wonder gebeurt in Flow momenten.
Iedere uitdaging wordt door ieder individueel gekleurd, getemporiseerd. Uitdagingen vragen betrokkenheid – inzet – actie – reactie. Ieder draagt eigen verantwoordelijkheid voor een persoonlijke optimale afstemming om in flow te geraken en te kunnen creëren. Durf jij je grenzen van niet weten of kunnen te buiten te gaan? Durf jij je over te geven aan het moment? Kom jij ook tot de uitspraak Eureka en tot een AHA ervaring?

Het gebeurde zomaar uit het niets – als vanzelf – impulsief. Allemaal uitspraken die weergeven dat iemand in flow handelt. De uitdaging en je vaardigheden nodigen je uit je over te geven aan het moment, tot onmiddellijk handelen en vraagt je het denken nu even achterwege te laten, het lichaam weet het immers al. Vaardigheden en uitdagingen kun je nog enigszins naar je hand zetten. Flow overkomt je als een onverwacht geschenk waarvan je geniet,

Hoe je zoveel mogelijk voorbereidingen kunt treffen en in de situatie adequaat kunt handelen is aan ieder zelf. We kunnen slechts inzicht bieden in het fenomeen Flow  Ook wil ik wijzen op de kwaliteit van communicatie in het algemeen en specifiek in opvoedkundige situaties, surf daarvoor naar Cristal Clear.

Als  LuPe schering en inslag is, weeft ieder een eigen kleed waarin z/hij de wereld tegemoet treedt.

Zie LuPes duiding van Pythagoras

Ubbergen, update  lente 2024