Het duo kwintet Hemel en Aarde

Je hoeft hemel en aarde niet te bewegen, zij doen dat zelf al eeuwen en eeuwen. In de kosmos is alles een, je hoeft daar slechts open voor te staan en de vruchten aan ideeën-inzichten-invallen, komen in je op. Homo Ludens roept je tot speels spel, dat je toegang verschaft tot wat je niet weet of kunt, waar je wel van droomt. Als je er echt warm voor loopt of in flow raakt, je vol toewijding en inzet overgeeft aan het speelse, leidt LuPe je naar haar I bronnen.

Het kwintet van LuPe

Homo Ludens
Homo Ludens lacht om de hokjesgeest die alles in de greep houdet en betreurt de strijd die ontstaat uit dit zeker weten of heilig overtuigd zijn. Homo Ludens speelt met alles om zich heen, wetend dat daardoor mogelijkheden ontstaan. Z/hij wandelt vrolijk de toegangspoort van verbeelding binnen en keert verrijkt met inzichten terug in de werkelijkheid.

Lichaam en Geest
Als jij speelt, ontwikkel je een vrije, associatieve, creatieve geest, waarmee je artistieke, ambachtelijke en rationeel logische mogelijkheden verrijkt. Al spelend of pratend verkondig je inzichten, die al spelend/sprekend ontstaan. Wil je meer hierover weten? Merleau Ponty.
‘Ik kan zelf denken, zomaar uit het niets wist ik het, speelde ik het!’,
Een jongen uit Soweto nadat hij het spelprobleem had opgelost (1994)

Holistische wereld
Alles hangt met alles samen en dat laat het besef  van betrekkelijkheid ontwaken van  standpunten, kennis en inzicht. De complexiteit van het grote geheel valt niet meer te ontkennen. Het spel biedt spelers een ongedeeld totaal. De ernst viert namelijk geen hoofdrol, het hele lichaam en veel invalshoeken spelen mee.

Een interdisciplinaire wereld
De mens kan alles maken tot voorwerp van expressie. Aan onze mogelijkheid om werkelijkheid ter sprake te brengen zijn in beginsel geen grenzen gesteld. … In woord en wetenschap neemt de expressie vorm aan van verbalisering, in de schilderkunst is de expressie visualisering, in de muziek verklanking, in de dans brengt de mens de werkelijkheid tot uitdrukking in ritmische bewegingen van het lichaam. (Merleau Ponty).

Een interculturele wereld
Het interculturele gaat voorbij aan spel- en werkvloer en vraagt om dezelfde flexibiliteit in het dagelijks leven als een interdisciplinaire benadering. Ze vraagt om erkennen van andere gewoonten, visies. Het interculturele vraagt ruimte te bieden aan het anders zijn en op zoek te gaan naar het gemeenschappelijke. Vanuit herkenning groeit er vertrouwen en begrip.

 

Het kwintet van LuPes I bronnen

Ik heb geen studie gedaan, wel deze materie doordacht. Te vaak kreeg ik te horen: jij loopt over van ideeën, weet er altijd een draai aan te geven, voelt iets aankomen voordat ik iets in de gaten heb. Dit daagde me uit tot enkele woorden.

Imaginatie
Het onnoembare proberen te verwoorden kan niet omdat het ons begrip te boven gaat. We  beseffen woordloos. Imaginatie is en dat is alles wat we ervan kunnen zeggen. Oerknal, God – Jaweh – Allah – Niets etc of zwijgen? We grijpen naar verklaringen en beseffen het onmogelijke ervan. De kwintessens is onnoembaar.

Inspiratie
Inspiratie betekent een gedachte of idee, niet een daad. Een impuls ligt dichter bij de wil, met inspiratie is nog niet meteen duidelijk wat je ermee wilt. Om tot actie over te gaan, vraagt Inspiratie tijd en ruimte. Je probeert het onder woorden te brengen, greep erop te krijgen.

Intuïtie
Volgens Benedetto Croce* is intuïtie een onmiddellijk begrijpen zonder tussenkomst van begrip of waarneming. Via je gevoel, zonder oorzaak–gevolg relatie, ontwaakt een weten. Dit a priori weten kun je niet verklaren. Vertrouwend op intuïtie loop je op feiten vooruit, doet dingen of laat iets gebeuren. (* Esthetica 1902)

Impuls
Impuls betekent drang, opwelling, ‘ja zeggen’ tegen iets wat op – of aankomt. Je betrapt jezelf erop. Is de wending gewenst, verkeerd getimed of sla je de plank mis? Gebruik de driedimensionale gum dan is er niets aan de hand en vervolgt ieder de ingeslagen richting.

Instinct
Instincten zijn soort specifiek en erfelijke gedragspatronen, huidige ervaringen spelen geen rol. Je ervaart ze als een onmiddellijke actie. Bij intuïtie is er sprake van een ontwakend gevoel, een onmiddellijk besef. Instinct biedt, vanwege het onmiddellijke, niet de vrijheid die spel nodig heeft. Het is geen spelkwaliteit, wel staat ze garant voor lijfsbehoud tijdens spel.

De samenhang van LuPes duo kwintet en beide eerdere duo’s

Levenskunst vraagt met name sociaal emotioneel (kerncompetenties) in staat zijn om samen te spelen, te werken  en bereidheid om emoties, eigen standpunten, meningen, vooroordelen in een breder kader te plaatsen (inclusieve leerfases). Samenwerkend met een meespelend begeleider (begeleiders kwaliteiten) oefen je hierin binnen contexten die een holistisch wereldbeeld (LuPes kenmerken) erkennen. Opdat jij in interactie met anderen je ideeën en impulsen realiseert, je intuïtie en inspiratie honoreert en vertrouwt op je beschermend instinct (LuPes I bronnen). Al je waarden spelen mee en komen op het daartoe geëigende moment tot leven. Je dient daarmee hemel en aarde, beide komen tot hun recht. Je draagt daarmee jouw steentje bij aan de samenleving (culturele kernelementen).

Als  LuPe schering en inslag is, weeft ieder een eigen kleed waarin z/hij de wereld tegemoet treedt.

Ubbergen, update winter 2020