Het duo kwintet Hemel en Aarde

Je hoeft hemel en aarde niet te bewegen, zij doen dat zelf immers al eeuwen en eeuwen. In de kosmos is alles een. Als je ervoor open staat, zie je het.  Homo Ludens roept je op tot speels spel, dat je toegang verschaft tot wat je niet weet of kunt, echter wel van droomt. Door er echt warm voor te lopen, vol toewijding en inzet je eraan over te geven, verruimt en verrijkt spel je leven. Soms raak je zelfs in flow. De vruchten van zelf denken – voelen – willen vallen je in de schoot.

Het kwintet van LuPe

Homo Ludens
De spelende mens lacht om de hokjesgeest die alles in de greep houdt en betreurt de strijd die ontstaat uit dit zeker weten of heilig overtuigd zijn.  Immers spelend met alles om zich heen, weet z/hij dat iets altijd veranderen kan , anders kan. Z/hij wandelt vrolijk de toegangspoort van verbeelding binnen en keert verrijkt met inzichten terug in de werkelijkheid.

Lichaam en Geest
Als jij speelt, ontwikkel je een vrije, associatieve, creatieve geest. Daarmee verrijk jij je artistieke, ambachtelijke en rationeel logische mogelijkheden. Al spelend of pratend verkondig je inzichten, die al spelend/sprekend ontstaan. Wil je meer hierover weten? Merleau Ponty.

Holistische wereld
Alles hangt met alles samen. Hierdoor ontwaakt het besef  van betrekkelijkheid van  standpunten, kennis en inzicht. De complexiteit van het grote geheel valt niet meer te ontkennen. Je hoeft immers maar tegenover elkaar te gaan zitten en te beschrijven wat je ziet om dat te ontdekken. Ieder kijkt vanuit het eigen blikveld – standpunt en ziet daarmee niet hetzelfde als de ander. Spel biedt veel invalshoeken om je alle hoeken van een ongedeeld totaal te laten  ontdekken , deze te bespelen en te erkennen.

Een interdisciplinaire wereld
De mens kan alles maken tot voorwerp van expressie. Aan onze mogelijkheid om werkelijkheid ter sprake te brengen zijn in beginsel geen grenzen gesteld. … In woord en wetenschap neemt de expressie vorm aan van verbalisering, in de schilderkunst is de expressie visualisering, in muziek verklanking. In dans brengt de mens de werkelijkheid tot uitdrukking in ritmische bewegingen van het lichaam.  In gedichten en beeldende taal schets de mens met woorden haar/zijn wereld vanuit het er van binnenuit bij zijn.

Een interculturele wereld
Het interculturele vraagt zowel aan spel- en werkvloer als aan het dagelijks leven om dezelfde flexibiliteit van een interdisciplinaire benadering. Ze vraagt om erkenning van andere gewoonten, visies. Verschillende werelden dagen de medemens uit tot verder gaan dan logica, dan be – grijpen.  Ze vraagt je  van top-tot-teen-totaal in de multiculturele wereld te staan en daardoor deze enigszins te verstaan. Voorbij logica komt het aan op: inleven, aanvoelen, symbolisch verstaan en vertrouwen op hetgeen voorbij de woorden ontwaakt. De interculturele wereld vraagt ruimte te bieden aan het anders zijn en op zoek te gaan naar het gemeenschappelijke. Vanuit herkenning groeit er vertrouwen en begrip.

Het kwintet van de toegangspoort

Het zesde kwintet biedt de toegangspoort tot het onbekende – onbewuste.  Als je optimaal toegewijd in actie komt, krijg je inspiratie, voel je intuïtief hoe je iets aanpakt en vallen inzichten je te binnen. Soms kom je zelfs in flow en geniet je met volle teugen. Het spel duikt onder  en spiraliseert van binnenuit (j’en suis  Merleau Ponty)  naar boven om alle eerdere kringen te laten opbloeien.

Twee kanten van de toegangspoort

Bewogen – geraakt – betrokken blijven
Ooit ergens met huid en haar bij betrokken geweest?  Waardoor kwam dat?

Ruimte
Naast letterlijke ruimte, moet er ook figuurlijk ruimte  zijn voor initiatief en inventiviteit van ieder.
Ruimte in opdracht en groep om te onderzoeken, te experimenteren, te vallen en op te staan.
Deze ruimte creëert openheid voor informatie en uitdaging doordat ieder zelf mag denken.

Tijd
Wanneer er voldoende tijd is raak je betrokken, niet door vlug te oefenen en vlug even iets te doen om het taakje af te vinken.
Door tijd te geven voor oriëntatie en zich concreet iets voor te stellen. Eveneens tijd om zich te informeren, de informatie te beleven, te onderzoeken en zelf te experimenteren, dan lopen we ergens warm voor. Tijd creëert betrokkenheiddoordat ieder kan voelen wat informatie en eigen ontdekkingen doen

Dynamiek
In ons ‘zap- hap en snap tijdperk’ kabbelen we zelden rustig voort. De aandacht is snel gevlogen zonder afwisseling.
Afwisseling in stemkleur en tempo, in luisteren en actie, in onderzoeken, overleggen, experimenteren, spelen, in soorten uitdagingen. Trainen is herhalen en nog eens herhalen, dus is dynamiek noodzakelijk zodat frisse wind, een variatie en een stapje hoger in moeilijkheidsgraad ieder kan blijven boeien.
Dynamiek wekt interesse  Als je aan een vertrouwde uitdaging iets verrassend ontdekt of aan iets nieuws ook iets bekends, ga je een uitdaging gemakkelijker aan.
Dynamiek
 verleidt tot iets willen aangaan of ondernemen ofwel tot echte interesse.

Ik vermoed dat ieder  wel voorbeelden kan noemen waarin je besefte dat je

  • wil ontwaakt door je voorstellingsvermogen
  • gevoel (beleven en ervaren) ontwaakt door je bewegen of  je innerlijk bewogen worden.
  • denken zich associatief – experimenterend ontwikkelt, helaas geen hersengymnastiek die het onderwijs verlangt.

Zie verder magic teacher

De keerzijde van de toegangspoort: Uitdaging – Vaardigheid 

Heb je een probleem of een uitdaging? Het is maar hoe je erin staat. Je kunt bij de pakken neer gaan zitten of met open vizier het varkentje gaan wassen. Optimistisch kun je bergen verzetten, pessimistisch kom je tot niet veel. Wat is het toch dat sommigen altijd de handen uit de mouwen steken. Terwijl anderen zelfs niet willen ontdekken of het ook anders kan.

Uitdaging
Deze vind je overal en op ieder moment van de dag. De weg van de minste weerstand inslaan wil niet altijd zeggen iets lui laten gebeuren. Je kunt ook geworteld in zelfvertrouwen soepel mee bewegen met een situatie totdat je voelt er grip op te kunnen krijgen en je een sprong waagt.

Vaardigheid

Al doende leer je. Weten alleen helpt niet zoveel. Met vallen en opstaan word je ervarenderwijs wijzer. Dankzij de uitdaging ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt. Met als welkom neven effect dat je geniet als jij jezelf optimaal inzet en afstemt op de uitdaging.

Flow

Zomaar uit het niets – als vanzelf – impulsief. Allemaal uitspraken die weergeven dat iemand in flow handelt. De uitdaging en je vaardigheden nodigen je uit je over te geven aan het moment, tot onmiddellijk handelen en vraagt je het denken nu even achterwege te laten, het lichaam weet het immers al. Vaardigheden en uitdagingen kun je nog enigszins naar je hand zetten. Flow overkomt je als een onverwacht geschenk waarvan je geniet,

Zie verder flow

Beide zijdes van dezelde medaille worden door ieder individueel gekleurd, getemporisseerd; vragen betrokkenheid – inzet – actie – reactie. Ieder draagt eigen verantwoordelijkheid voor een persoonlijke optimale afstemming om in flow te geraken en te kunnen creëren. Durf jij je grenzen van niet weten of kunnen te buiten te gaan? Durf jij je over te geven aan het moment?

De mogelijkheden van Hemel en Aarde zijn onuitputtelijk.

Homo Ludens kwaliteiten zijn magic en leiden tot levenskunst.  Levenskunst vraagt meer dan sociaal emotioneel (1e kwintet/P) in staat zijn om samen te spelen, te werken (2e kwintet/P). Het vraagt bereidheid om emoties, eigen standpunten, meningen, vooroordelen in een breder kader te plaatsen (3e kwintet/P). Begeleiders (4e kwintet/P) ondersteunen je oefenen. Ze laten je  toptotteentotaal middels diverse mogelijkheden en contexten een holistisch, interdisciplinair  en intercultureel wereldbeeld (5e  kwintet/P) verkennen. Er is meer ontwikkeling mogelijk dan diploma’s – carrière – welvaart. Sommigen gaan grotere uitdagingen aan, durven  uit hun bol te gaan en zich open te stellen voor het onbekende (6e kwintet/P). Verrijkt door bewustwording, integreren ze hetgeen ze waarderen in hun denken – voelen – willen.  Ze dragen meer dan een steentje bij aan de samenleving, ze ontplooien zich tot een volwaardig mens. 

P = Piramide

Als  LuPe schering en inslag is, weeft ieder een eigen kleed waarin z/hij de wereld tegemoet treedt.

Ubbergen, update lente 2023