Koningskamer

Koningskamer2021-08-30T11:46:52+00:00

De vijf piramiden samen vormen basis en top voor de zesde waardoor LuPes piramide ontstaat. De vijf creëren ruimte, steun en bescherming. Samenspelend versterken ze elkaar.

De kleine piramides en ieders kwintessens*               

  • Kerncompetenties                                     zintuiglijke competenties
  • Culturele kernelementen                         zich verbeelden
  • Inclusief leerproces                                   besef slechts te verkennen
  • Begeleidingskwaliteiten                           inspireren
  • Ludische Pedagogie                                  Homo Ludens
  • LuPes I’s                                                      Imaginatie.

* Van Dale kwintessens: (Lat. quinta essentia) de vijfde substantie: ether naast aarde, water, lucht en vuur; een fijne substantie boven de atmosfeer, die alle lichamen doortrekt, omdat zij de ware inhoud (van iets) in de minst omvangrijke vorm weergeeft.

Pyr – amide: vuur in het midden *

In de zesde piramide ontvlammen LuPes I’s. De competente mens brengt zichzelf en de wereld in beweging vanuit een authentiek contact met uiterlijke werkelijkheid en innerlijk ego overstijgende verbeelding. Iedere piramide heeft haar eigen fundament dat vier anderen doordesemt. Zonder fundament  wankelen menselijke mogelijkheden, culturele bouwstenen, ieders lerend vermogen, daden. Als iedere piramide op zich ‘gaat staan’ voor kwaliteit en mogelijkheden, werken LuPes I bronnen in de kern als een opgaande spiraal. ze wakkeren iedere kwintessens aan en zetten LuPes proces in werking. De totale piramide herbergt een pedagogie die leidt tot levenskunst, medemens en aarde respecterend.

* In De Grote Piramide van Gizeh (2012) beschrijft Willem Witteveen (pag 30) hoe ten tijde dat de piramiden nog volledig in tact waren, je op verre afstand de piramide hoorde neuriën of zingen als je je oor te luisteren legde.

LuPes I bronnen bekronen het werk

Dankzij het samenspel worden we onze on(voor)bewuste bronnen bewust. Ludisch Spel faciliteert de toegang tot de kern ofwel tot al deze I’s.  Deze maken voortschrijdend inzicht en ontplooiing mogelijk zowel van individu als voortdurend in beweging zijnde cultuur. Het speelse gaat vooraf aan het logische, maakt er gebruik van en gaat eraan voorbij, opdat we volwaardiger mens worden. De vijfde piramide bekroont de eerdere vier en creëert erkenning voor verborgen onbewuste kwaliteiten. Hierdoor borrelen interesse en inventiviteit op. Het zesde zintuig laat ieder genieten van spel en spelen. De zesde gekantelde piramide is tegenvoeter van de vijfde en intensiveert levensatmosfeer, de lucht klaart op als het ware.

De ludische mens (HL), [h]erkent het zesde zintuig, beseft het meespelend slimme onbewuste. Je hoort jezelf hardop uit het niets spreken en ziet je impulsief reageren. Je gumt indien nodig woorden en acties uit: ik vergis me – kan het ook anders? – beginnen we opnieuw? Leven vraagt om spelkwaliteit, niets uit te sluiten, het onbegrijpelijke te respecteren en het invoelbare te honoreren. Zonder de zes kwintessens komen inclusieve leerprocessen niet tot leven. Als Homo Ludens, Homo Faber en Homo Sapiens gelijkwaardig iedere lerende vergezellen op diens verkenningstocht, blijft ieder nieuwsgierig. Ludisch spel ontsluit verborgen onbewuste bronnen, waar Homo Sapiens en Homo Faber aan voorbij gaan of waarvan ze, zonder het te beseffen, gebruik van maken: ik wist het, ik kon het gewoon. Z/Hij was er van binnenuit bij: j’en suis.  Merleau Ponty.

Imaginatie de kwintessens

De kwintessens roept andere I’s tot leven en overstijgt het persoonlijke. We benaderen haar met woordgehaspel, zij gaat ons begrip te boven, onnoembaar als ze is. Haar dromen, woordloos beseffen, ervaren in schoonheid is mogelijk. Imaginatie is en dat is alles wat we ervan kunnen zeggen. Sommigen benoemen haar als oerknal, als God – Jaweh – Allah – Niets etc , anderen doen er het zwijgen toe. Naar allerlei verklaringen, grepen en grijpen we, maar beseffen het onmogelijke ervan.

Veel I’s komen eruit voort

Instinct

We ervaren instincten als onmiddellijke actie, zonder ontwakend gevoel vooraf. Instinct biedt, vanwege het onmiddellijke, niet de vrijheid die spel nodig heeft. Het is geen spelkwaliteit wel ze staat garant voor instinctieve acties in gevaarlijke momenten. James Mark Baldwin (1861-1934) stelt dat evolutie instincten laat ontstaan als overlevingsintelligentie. 

Impuls

Impulsief  reageren we, we betrappen onszelf erop. Het heeft wendingen tot gevolg. Als een impuls verkeerd getimed is of de plank misslaat, is er niets aan de hand. Zolang we de driedimensionale gum hanteren. We verleggen grenzen en verkennen ontspannen nieuwe gebieden. Impulsen wellen op uit het onderbewuste. Je beseft veelal erna pas de betekenis ervan. Het onbewuste voedt het bewuste, we zijn ermee vertrouwd en blijven alert.

Inspiratie

Inspiratie vraagt tijd en ruimte om te tot actie over te gaan. Je zoekt naar woorden om er greep op te krijgen. Soms lijkt iets onmogelijk, maar vaak hoef je alleen te kijken, te luisteren en je ingeving de ruimte te geven. Fantastische oplossingen, associaties zijn het gevolg en maken spel mogelijk. Inspiratie biedt ruimte ter overweging, is niet dringend. Je kunt er rondom heen dwalen, het laten uitkristalliseren. Vanuit observatie komt een speler ineens met een perspectief. Z/hij verlegt grenzen en voert het spel naar nieuw terrein. Als spelcompagnons moedig zijn  gaan ze erin mee zonder te weten waarheen dat zal leiden. Zoals Winnie the Pooh zegt: “Maak je geen zorgen om de weg, die komt wel achter je aan“.

Intuïtie

Intuïtie wordt je al doende bewust, je betrapt jezelf of  anderen wijzen je erop. Dit weten a prior kun je niet verklaren. Erop vertrouwend doe of laat je iets. Straks krijg  je er wel greep op. Je geeft je spelers de ruimte en vertrouwt erop alles na afloop te kunnen verantwoorden. Intuïtie is het rationeel weten vooruit.

Je ontwikkelen in het verlengde van LuPes I bronnen

Door LuPe raak je ermee vertrouwd. De I’s explorerend, bied je de werkelijkheid hun diensten aan. Vertrouwend op intuïtie en inspiratie, impulsen selecterend kom je tot initiatief en interactie. Je maakt keuzes:  ‘kill your darlings’ en blijf niet in dagdromen steken. Het strikt persoonlijke relativerend en overstijgend, stem jij je af op anderen en omgeving. Dit dienstbaar zijn vraagt voortschrijdend zelf bewustzijn en zelfvertrouwen. Door eerdere stadia ontdek je wanneer en waardoor je (geen) doorzettingsvermogen hebt of (geen ) geduld opbrengt, (geen) inzicht en (geen) ambacht verovert. Vanuit keuzes, accenten, stijlen, overtuigingen, realiseer je iets . Hoe bescheiden ook, je ervaart een steentje bij te dragen.

Ik heb een steen verlegd in de rivier (Bram Vermeulen).

Op grond van eerdere ontwikkeling  ben je in staat in het hier en nu intuïtief, spontaan, adequaat te reageren op hetgeen zich aandient. Redeneringen zijn soms qua tijd en ruimte niet mogelijk, de situatie is dynamisch en ontrolt zich. Ter plekke vertrouw je op eigen kracht en handelt ernaar. Je biedt kwaliteit in spel en werkelijkheid. Dankzij het ludische speel je met mogelijkheden, ben je creatief in je vorm geven en experimenteel want iets nieuws laat zich niet eenvoudig realiseren.

Ubbergen, update winter 2020

Go to Top