De kamers van Koningin en Koning in de Piramide van Gizeh. Piramide : pir = vuur  a mide = in het midden

LuPes kamers van Koningin en Koning.

Beide kamers markeren het Gulden midden van de piramide. De Koninginnekamer horizontaal, de Koningskamer verticaal. Hier vind je persoonlijk onbewuste – en universeel onbewuste bronnen. Door gefocust te associëren, grenzen te buiten gaan in spel, verruim je ontvangkanalen.  Zij intensiveren je levensatmosfeer en levensvrijheid. Daardoor groeien en bloeien menselijke medemens kwaliteiten en bewustzijn van het hogere zelf.
Wij zijn onderdeel van de natuur, geen meester over – maar dienaar van Hemel en Aarde. Zij weten het beter dan ons beperkt menselijk willen – voelen en denken.

In de Koning – en Koninginnekamer  kan dankzij LuPes 5e en 6e piramide  een spiraliserende werking ontstaan.

We overstijgen daarmee het ego strelende willen, het nuchter weten, het egocentrisch voelen, het feitelijk ervaren. Door Flow  krijgen we toegang tot het onbewuste  weten. Op weg erheen kunnen we onszelf betrappen op impulsen, ontvangen we inspiratie en weten we intuïtief  hoe te spelen.  Eenmaal in Flow  ontglipt ons in zekere mate de controle en opent zich Imaginatie. We proberen haar hakkelend, struikelend, soms zonder woorden, in beelden – bewegingen verstaanbaar te (laten) voelen.

Jullie geestesoog ziet niet wat er besproken of geschreven wordt.
Jullie nemen daar ook de tijd niet voor, zelfs niet om werkelijk te ademen.
Je raakt daardoor niet betrokken
neemt geen verantwoordelijkheid voor hetgeen je denkt en doet
**.

Abstract denken is tot afgod verheven.  Een Indiaans Grootmoeder/Pedagoog wees me in 1983 op de consequenties.

Levensmoedigen verwelkome onbekende nieuwe werelden en vondsten, zijn nieuwsgierig naar wat ze teweeg brengen.

Angsthazen verbieden vrijheid, degraderen  medemensen tot onderdanen. Om te overleven consumeren zij wat angsthazen hen voorschotelen.

Spelende mensen maken ruimte voor verborgen onbewuste kwaliteiten.

Het zesde zintuig is voor zoekenden bereikbaar en vuurt aan tot een levenslange ontwikkeling.  Competente mensen brengen zichzelf en de wereld in beweging vanuit een authentiek contact met wie zij in wezen zijn. Homo Ludens (JH) beseft dat het slimme onbewuste meespeelt, zich hardop uitspreekt uit het niets en impulsief reageert. Dat bemoedigt om op je niet weten te vertrouwen en het onbekende tegemoet te treden. Leven doe je van toptotteentotaal, niets uitsluitend, het onbegrijpelijke respecterend en het invoelbare honorerend.

Ik vermoed dat ieder  wel voorbeelden kan noemen waarin je besefte dat je

  • wil ontwaakt door je voorstellingsvermogen
  • denken zich associatief – experimenterend ontwikkelt
  • gevoel (beleven en ervaren) ontwaakt door je bewegen of  je innerlijk bewogen worden.

Als Homo Ludens, Homo Faber en Homo Sapiens  je gelijkwaardig vergezellen, blijf jij je vernieuwen. Ludisch spel ontsluit de toegang tot het verborgene waar Homo Sapiens en Homo Faber aan voorbij gaan of waar ze, zonder het te beseffen, gebruik van maken.  Ik wist het, ik kon het gewoon. ( j’en suis).

Het Pentagram en de Piramide erkennen beide de Gulden snede

Als de mens uit een stuk (Pentagram)  binnen de omgeving (Piramide) opereert, houdt ze de Kosmische Gulden Snede in ere.

In contact met wie we in wezen zijn, overstijgen we dualiteiten en evolueren verder als mens.

                   

                   

Mijn droom

Als we

dan kunnen we
onze greep op de werkelijkheid los laten
erkennen dat het leven be- grijpen onmogelijk is
we weinig wezenlijk kunnen sturen, laat staan verplichten.

Als we

  • openstaan voor – en onszelf bekwamen in meer talen dan de verbale. Talen zoals zang – dans – spel – film -architectuur – schilderen – beeldhouwen – tekenen etc
    Dan kunnen we onze communicatiekanalen in alle windrichtingen open zetten.
  • ons inlevingsvermogen en  onze communicatie mogelijkheden verrijken. Het woord dan niet meer het laatste woord heeft, het hoofd niet meer het hoofd van het lichaam is.
    Is het hart van ons pentagram het gulden snede centrum. Van hier uit groeien, bloeien en snoeien we in harmonie met onze omgeving (piramide).

Ja ik geloof en hoop (kan het niet bewijzen) dat we ons dan werkelijk verbinden en we meer het leven kunnen liefhebben.
We worden wijzer, doen er vaker het zwijgen toe, lezen tussen de regels door, horen achter de woorden wat er speelt.
We lachen om wie heeft gelijk wedstrijdjes spelen en denken met het hart.               

Bronnen

Ball, Philip:                             Fascinerende patronen in de natuur
Highwater Jamake                 The Primal mind **
Meisner, Gary B                     De Gulden Snede
Schwenk                                    Das sensibele Chaos
Skerath Bruno                         De piramide van Cheops
Soesman  A                               De twaalf zintuigen
Vries Marja de                         De hele olifant in beeld
Witteveen Willem                   De grote piramide van Gizeh

Ik heb deze materie diep doordacht en bronnen geraadpleegd. Natuurlijk zijn er meer en zijn het mijn interpretaties. Ik ben geen natuur – of wiskundige en heb me in die aspecten niet verdiept. Echt geraakt door de rijkdom van het universele eeuwig in beweging zijnde.  De 3D gum hanteer ik vaak. Ook indien u lezer hiertoe aanleiding geeft.

Ubbergen, update lente 2024