Het pentagram kennen we als de Vitruvius man (van voor onze jaartelling), die dankzij Leonardo da Vinci (15e E) bekendheid kreeg. In het Oosten was deze verhouding ook bekend. Dankzij Pythagoras betekenis geving kreeg het pentagram waarde voor LuPe. Het pentagram was niet langer een duiding van de uiterlijke ideale afmetingen van de klassieke mens, maar ook van de innerlijke mens. Pythagoras duidde kernachtig de vijf lijnen en de cijfers 1 t/m 9. De mens wordt ieder tiende jaar herboren en kan dan tot een hoger level zich ontwikkelen. Zie Inclusief Leven
Een ontwikkelingsweg  verloopt van spontaan kunnen (1e lijn), via leren kennen (2 en 3e lijn), naar kunde (4e lijn) waarin het kunnen tot een ambacht uitgroeit. De maatschappij vraagt dat. Voor wie werkelijk geboeid aan het werk is, ontstaan er uitdagingen in het verfijnen van de vorm en ontstaat er kunst (5e lijn). Levenskunst benut deze K’s. Train jezelf in kunnen (van nature aangeboren), kennen (culturele bronnen) en kunde (dagelijkse training), kunst (flow) om te komen tot Levenskunst.

Pentagram en LuPes Piramide

Vitruvius sprak over het “lichaam van de architectuur”. Een perfect lichaam is volgens hem het perfecte voorbeeld van een proportioneel geheel. Zijn stelling is dat de lengte, breedte, hoogte en diepte van een gebouw de menselijke maat (de verhoudingen van het menselijk lichaam) dienen te weerspiegelen. Het pentagram ofwel de Vitruviusman weerspiegelt dit oeroude gebruik, dat al bij de Egyptische piramiden werd toegepast.
Een Eureka moment: ik ontdekte dat mijn Pelgrimstocht naar LuPes piramide, uit mondend in 5 x 5 aspecten parallel loopt met het duiden door Pythagoras van de pentagram lijnen *. LuPe detailleert zijn hoofdlijnen met als surplus de 6e piramide, om volwaardig te leven. (zie hieronder). In vroegere tijden was alles een, verbonden met de oerbron. Nu is er een wezenlijk proces nodig om te komen tot contact met de oerbron, tot  je hogere zelf.

Zes piramiden samen vormen samen LuPes piramide, doordat de 6e ondersteboven alle anderen verbindt. Waardoor de mens zich totaal kan ontwikkelen.
In LuPe lees je over de zes piramiden om NU in het verlengde van het  klassieke vormingsonderwijs  zelfontplooiing centraal te stellen.

De Gulden Snede ontkennen

We ontkennen de Gulden Snede en (her)kennen allemaal de gevolgen. Warmer en natter klimaat, longziektes door luchtvervuiling, kleuters met brillen, obesitas. Afleiding als: shoppen, roken, alcohol, medicijnen e.a. drugs. We handelen in volle vaart even in plaats van voelbaar te leven

De
1e geboorte lijn: pubers blijven liever te klein om te beseffen dat zien we later wel en volwassenen denken na mij de zondvloed.
2e experimenteer lijn: we beschadigen onszelf en onze omgeving met grenzeloos experimenteren (uitvindingen, logistiek, farmacie, oorlogsindustrie).
3 handelen uit ervaring lijn: we verantwoorden ons met wetten, regels, in plaats van te voelen wat we de ander aandoen.
4e lijn van realiseren: we willen ons niet realiseren wat we realiseren. We verdoven onszelf (functie, protocollen, tijdnood, massa – individu) om inzichten niet te laten doordringen.
5e hogere zelf lijn: we geven ons over aan goeroes (reclames, influencers, sektes, extremisten) geven hen de verantwoordelijkheid voor ons zielenheil.

De Gulden Snede erkennen.

We erkennen zo boven – beneden, binnen – buiten , in het klein  – in het groot. We gaan op zoek naar de Gulden Snede verhouding tussen Willen – Denken – Voelen. Vertrouwend op hetgeen we woordloos kunnen en weten, gaan we voorbij logica, handelen we vanuit impulsen.  De hemelse werkelijkheid is vele malen groter dan de aardse waarheid.

De
1e geboorte lijn: groeien, bloeien en snoeien om een volgend negen jaar cyclus te doorlopen.
2e experimenteer lijn: tijdsgebonden overtuigingen, uitvindingen erkennen en onderzoeken.
3 handelen uit ervaring lijn: door vallen en opstaan, schade en schande wijzer worden.
4e lijn van realiseren: realiseren wat we realiseren en bevragen of we daar vrede mee hebben.
5e hogere zelf lijn: ontdekken hoe we ons ego kunnen overwinnen, onze ware identiteit tot leven kunnen wekken.

Mens ken u zelve

Volgens mij is streven naar het hogere zelf zoiets als de gulden snede hanteren. LuPe beoogt de weg erheen bloot te leggen en begaanbaar te maken. Door ieder individu ruimte, tijd en uitdaging te bieden. Ieders eigenheid wordt erdoor gevoed evenals het handelen vanuit een Gulden Snede  van willen – denken – voelen,
LuPes Piramide honoreert ieders willen: waar ben jij nieuwsgierig naar, ieders denken: waarover stel jij kritische vragen, ieders voelen: waar raak jij bij betrokken. Ieder geeft die zelf naar behoeften en kunnen accenten. Een onderlinge Gulden Snede verhouding is aan ieder zelf.

Ubbergen, lente 2024