Hemel en Aarde worden bewogen als er nieuw leven ontstaat. We laten de natuur echter niet haar gang gaan, allerlei culturele grenzen belemmeren haar.

We beperken ons hier tot de mens. Er is veel geschreven over leeftijden, leeftijdsfases, ontwikkeling etc.  De maatschappij stelt: je bent kind of volwassene.  Sommigen stromingen spreken van een zevenjarige (Steiner) andere van een negenjarige (Pythagoras) cyclus. Vanwege de Gulden Snede voor de mens, geef ik hier een globaal verloop in negen jaren. Pythagoras benoemt daarmee het steeds opnieuw geboren worden om door te groeien en te bloeien. Met je 18e volwassen? Vergeet het maar !
De beschreven negenjaar cyclus is niet normerend. Ieder heeft een eigen levensritme, tempo en kleur.
Nog vele jaren (1992) van Hans Korteweg inspireerde me voor de duiding van levensjaren.

Niet linksom: denken – willen – voelen, maar  rechtsom: willen – voelen – denken

De maatschappij wil het anders, liever het voelen degraderen tot sentiment en emoties opdat je eenvoudig te manipuleren bent. En je intuitief aanvoelens vermogen verzwakt. Liever ook geen wilskracht, willoos val je immers gemakkelijk ten prooi aan influencers, behoefte kwekers en entertainment.  Gehoorzaamheidstraining verleert je impulsen te honoreren. Ja denken – redeneren staat centraal in het onderwijs. Abstracte informatie belemmert je voorstellingsvermogen. Daarnaast zetten politici en commercie desinformatie en geheimhouding in om de touwtjes in handen te houden. Als je echter levenskunst beoogt en beoefent, raak je niet verstrikt in deze netten. Je wilt, voelt en denkt uniek vanuit en voor jouw situatie, rekening houdend met het grotere geheel van samenleving, natuur en kosmos.

Wat versta ik onder Levenskunst?

Voelen wat we weten, willen wat we kunnen verantwoorden, denken ten dienste van welzijn, handelen in harmonie met het leven.

Levenskunst is vrijheid veroveren op

  • noodzaak aan zekerheid – tegenstrijdige informatie – goedkeuring – oordelen.
  • woordverslaving – redenerende bubbels – administratieve overdaad – controle met wantrouwen tot gevolg.
  • informatie via allerlei media
  • drang naar materie – afleiding – erkenning – beloning – status – oordelen.
  • verslaving aan medicijnen, alcohol, emoties e.a. drugs.

Vrijheid betekent ook: het op waarde schatten van

  • kinderlijke spontane opmerkingen en vragen.
  • het al doende leren als gelijkwaardig aan hoofdelijk leren.
  • verschillen tussen mensen.
  • ouderdom met haar vergaarde wijsheid en vrijheid.
  • inclusief denken, – leren, – leven

In ons dagelijks leven is taal ontkracht tot redeneren, worden beelden  misbruikt ter manipulatie, zijn getallen  tot cijfers gedegradeerd, is ontzag vervangen door gezag en is kracht omgezet in macht. Hoog tijd om terug te keren naar de Gulden Snede.

Wilskrachtig geboren,  de wil nooit verloren,
denken en voelen gaan erin mee.

Kan ik niet  ligt op het kerkhof
Wil ik niet   ligt ernaast

Wil je dat
Willens en wetens?

Wensen  – Dromen
Met Willen kun je er komen.

0 – 9 jaar

Als een kleine op aarde komt, heeft z/hij een directe verbinding met de hemel. Die verbinding wordt sfragieler door opvoeding – onderwijs en maatschappij. Weet een kleine van niets of juist van alles? Het kind kraait, kruipt, zet stapjes, spreekt woordjes, speelt inventief, ontdekt een eigen wil en leert ja/nee kennen. Het leeft nog in een oer orde, een basis voor het leven.
Tijd, ruimte, dualiteit laten het kind ontwaken, schuld en schaamte dienen zich aan evenals goed en kwaad. De peuter ontwaakt en komt met twee beentjes op de grond, leert kiezen. Op school verworden rijke getallen tot cijfers, klankrijke woorden tot begrippen. Vertelsels en verhalen verdwijnen naar de vrije tijd, ontdekkingen gaan voortaan via lezen, rekenen en schrijven. Het werkelijk ontdekken en onderzoeken met vriendjes en vriendinnetjes komt na schooltijd. Dan voelen ze woordloos contact met elkaar, met hemel en aarde en spelen ze.

Slechts een kinderlijk kind, wordt een menselijk mens.

Ze vertoeven in de gevoelswereld, de mentale wereld trekt hen aan.  Hoe liefdevol en wijs het leven te leven, ervaren ze aan den lijven van opvoeders thuis en op school. Daarin kunnen ze leren te denken met hun hart en te voelen met hun hoofd. Ze ontdekken wat (on)waar is, een beetje waar en een beetje niet waar. De eerste spanningen daartussen dienen zich aan, sociale rangordes worden bepaald tussen muurbloempjes- hoog van de toren blazers en alles daartussen. Er ontstaat in alle prilheid onderscheid tussen droom en daad, kunstenaars en wetenschappers, twijfelaars en beslissers, bouwers en brekers. spelers en vals spelers. Laat ze in spel die rollen verkennen. Het is nog maar doen alsof, maar levert hen inzicht op.  Geef het Rijk der Verbeelding, terug aan kinderen.

9 – 18 jaar

Kinderen beseffen meer zichzelf, beseffen goed en kwaad. Zij vermijden schaduw en duisternis, het leven gooit hen er genadeloos in. Hun vitale reacties stuwen hen over grenzen van zichzelf, de ander, de omgeving. Het grenzeloze universum waarmee ze vaag sporadisch contact voelen, proberen ze uit te bannen. Ze hebben er geen woorden voor en hun omgeving doet het zwijgen toe. Ze worden onhandelbaar omdat ze niet mogen handelen naar eigen behoeften. Een vriendenkring hoe onveilig ook, wordt belangrijk. Hun identiteit kan nog niet solistisch, ze willen ergens bij horen. Vaak ervaren ze eenzaamheid, voelen zich nergens thuis. Zonder  voldoende weet van consequenties, balanceren sommigen op  ravijnen van sub leefwerelden. Voor de gelukkigen is dit slechts tijdelijk, zij ontdekken waar ze zich wel/niet thuis voelen.  Voor velen is het een opgave te erkennen dat zijzelf het middelpunt van hun eigen leven zijn, maar niet van de samenleving.

Eigenwijs

Verlies kunnen nemen is een leerschool om met hart en ziel tot eigenwijsheid te komen. Ieder einde luidt immers een begin in, nieuwe groei – en bloeikansen. Voelen en denken duikelen om elkaar heen en vragen de jongeling wat z/hij  wil. Kind of volwassen of beide afwisselend?
Emoties en meningen vlammen op, zoals ook kritiek – zelfkritiek. Voor sommigen de eerste seksuele uitspattingen om te ontdekken wat ze willen. Schuld en schaamte verlammen hen of worden verdrongen. Empathische begeleiding kan helpen beide te ontdekken als onvruchtbaar. Leer hen zichzelf en de ander te bevrijden van deze doodlopende wegen. Zo leidt ook het of – of  tot onvruchtbare spanningen. Het en – en erkennen: lachen en verdrietig zijn, voor en tegen aspecten, eenzaamheid en samenzijn, de ander en jezelf ruimte geven.  Het dient zich allemaal aan. Vaak vraagt dit meer levensfases om ernaar te leven. Eigen  idealen ontwaken.

18 – 27 jaar

Aarzelend ontstaat er een weg, een eigen identiteit. Dat brengt complicaties mee. Ieders bestemming komt in beeld, contact met ouders is minder normerend. Wie vrijheid aankan, laat impulsen toe. Jonglerend en experimenterend met vallen en opstaan, ontwerpt ieder een levenspad. Normen en waarden erkennen is vaak een opgaaf. Gedachten, talenten, voorkeuren komen samen in een levensrichting. In de voetsporen van ouders of helemaal anders. Contacten met gekozen vrienden worden intenser. Sociale verhoudingen ontwikkelen zich via werk. Sommigen bevrijden zich alsnog van hun ouders. Ze voelen dat ze wel hun verhaal kwijt kunnen, maar de eigen bonen moeten doppen. Maatschappelijke patronen, regels, wetten, structuren zijn niet naar eigen hand te zetten. Hun bijdrage die als een katalysator een veranderingsproces in gang kan zetten, wordt zelden met gejuich ontvangen. Uitdagingen als: krachten bundelen, geduld bewaren, onmacht overwinnen, voorkomen machteloosheid en verlies van eigenheid.

Adolescent

Het leven vraagt doorzettingsvermogen om tot persoonlijke groei te komen. Hemel en aarde kunnen samenwerken in een levensritme dat leidt tot voortschrijdend inzicht. Dans je leven en creëer je eigen levensmelodie. Durf te kiezen, ontdek dat verliefdheid ver van de Liefde is. Liefde daagt uit om te kiezen en te beseffen dat liefde een werkwoord is, waartoe je uitgenodigd wordt. Laat de wereld van de ander niet jou bepalen maar hanteer en – en ofwel inclusief leven: het jouw vertrouwde en het andere van de ander. Voorbij je eigen zekerheid ontdek je vrijheid, onafhankelijkheid. Onafhankelijk van normen – gewoonten die niet van jou zijn. Kun je ze respecteren, waarderen en hanteren? Een nieuwe balans, nieuwe gemeenschappelijkheid verstevigt jou en maakt je levenspad begaanbaar. Zonder spektakel, het zijn de kleine dingen die het doen. Er is  veel te doorgronden. In deze eerste levensronde van 3×3=9  leerde je je eigen lied te zingen.

Voelend weten en beseffen
waarin willen en denken resulteren.

Ze komen en gaan  – Ze gaan en komen

De mens een doorgangshuis
Elke dag weer bezoek.
vrolijke Frans, simmend Sientje
jaloerse Jet, zeurderige Zeb
verliefde Victor , dromend Daantje
inspirerende Ivy  en inzicht biedend Ineke.

Verwelkom ze, besef dat ze weer gaan. Stalk ze niet
Laat je niet gevangen nemen, wil ze wel beleven.

27 – 36 jaar

Er komt besef van een gekozen levenstaak. Dit vraagt misschien om heroriëntatie en transformatie en kan een crises veroorzaken vanwege het gaan staan voor je eigen uniekheid. Het vraagt om bijstellen of zelfs omturnen van gemaakte keuzes, om alle (zelf) beoordelingen te overwinnen.
Soms is er contact met het universele en durft iemand dat potentieel aan te boren. Het hart te volgen en niet het verstand de boventoon te laten voeren. Soms ziet men dan ineens in vogelvlucht waar het eigen levenspad toe uitdaagt. Dat kan  leiden tot scheppingskracht voorbij het puur persoonlijke, voorbij gangbare verwachtingspatronen (huwelijk, kinderen carrière, status, bezit), zonder dat je werkelijk beseft waarheen je op weg bent. Er worden fundamentele besluiten genomen omdat het leven vraagt zichzelf te gehoorzamen met een eigen lied uit de vorige fase.

Een eigen weg

Hoofd en hart naderen elkaar. Minder speelbal van anderen – maatschappij –  eeuwige twijfel en haar angsten. Machteloosheid krimpt in door afstemming op wie iemand wil zijn en erkenning van tijdgeest – wereldse wetten.  Dertigers raken bereid zich in te zetten voor iets groters dan zij overzien. Zij zijn gevormd door opvoeding, maar evenzeer door eigen antwoorden daarop. Verantwoordelijkheid nemend, is de dertiger krachtig en invloedrijk op eigen terrein. Hoofd, hart en handen komen samen in het handelen vanuit een gedeeltelijk of  volledige integratie van denken, voelen en willen. Daarmee kristalliseert het handelen zich uit ten dienste van leven en voortleven. Verleidingen (kwade genius) weerstaan blijft een opgave, zeker nu machtspelen zich aandienen. Keuze tussen ontvankelijkheid – afwijzing, activiteit – passiviteit, verbinding – scheiding, creativiteit – spanning. Levenswetten winnen van persoonlijke genoegens. Zelfdiscipline als realistisch besef om in vrede ja te kunnen zeggen tegen het leven.

36 – 45 jaar

Min of meer thuisgekomen in eigen discipline, kracht en levensdoel, ervaart de veertiger (zelf)vertrouwen. Verworven daadkracht en sociale vaardigheden kristalliseren zich uit in persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke taakvervulling. Carrière en buitenwereld kunnen voorkomen dat intuïtieve inzichten ervaren/gehoord/erkend worden.  Maak je regelmatig vrij van het momentum in je omgeving om er niet in mee gesleurd te worden. Een regelmatig afstemmen van het  uiterlijk – en innerlijk oor (intuïtie ) is noodzakelijk om duurzame relaties met de ander en het andere te realiseren. Alles wat zichzelf gelijk wil blijven, komt in de problemen, dat is een levenswet. (panta rhei). Weerstand van het ‘ik’ tegen het leven brengt je in een mid -life crises. Hetgeen je eerder naliet, dient zich opnieuw aan opdat je thuis komt bij jezelf. Als je het licht gaat zien, het eigen verzet tegen het leven opgeeft, verandert duisternis in licht en bitterheid in levenszin.

Midlife

Jij maakt je keuzes. Je vervolgt het levenslabyrint vol zelf geschapen vormen en veroorzaakte gebeurtenissen. Het onvervulde blijft evenals het niet gewilde verloop van het leven en de nagelaten daden. Het zij zo, het is goed zo: niet mijn wil (mijn middelpunt) maar uw wil (tijdsgeest) geschiede. Je wordt gevraagd te buigen in plaats van te barsten en je levenslot vruchtbaar te  maken. Je boort daarmee een krachtbron aan van dieper weten en relativeren van oude criteria die je ook aan jezelf stelde. Vrijer van beïnvloeding , voorbeelden, ideale manieren erken je ieder huis heeft zijn kruis, in iedere geest leeft een beest. Daar zijn geen pasklare oplossingen voor, daar ga je zelf aan staan. Wil je in liefde met hart en ziel leven, beteugel dan je persoonlijkheid. Zelfkennis leidt tot bescheidenheid, tot buigen voor het levenslot en ontmantelen van de projecties op anderen.

45 – 54 jaar

Het labyrint van het leven is fenomenaal: boontje komt om zijn loontje. Dat accepterend, vervolg je  bewust  je leven met volledige verantwoordelijkheid  voor je levensverloop. Schaduwen uit je eerdere leven, erken je als beschutting tegen te vroeg of te fel zonlicht. Noodzakelijk als  jouw levensritme  voor jouw levensdoel.  De kring van gelijkgestemden waarin je eenzelfde grondtoon voelt, bemoedigt je door te groeien en aan anderen hun spoor te laten.  Je grondtoon wordt een levensmelodie waarop je danst met weerstanden. Je transformeert ze tot bruikbare instrumenten. Het bespelen is voldoende, wat (niet) ontstaat, ontstaat (niet). Rust in het leven op zich. Een natuurlijk eenvoudige wijsheid voorbij de beperkende vormenwereld en behoudzuchtige overwegingen. De uiterlijke wereld begint aan kracht in te boeten, de innerlijke wereld treedt meer aan de dag. Het schitteren hoeft minder, versplintering in acties naar buiten gaat voorbij.

Innerlijke wereld

Gezuiverd door het steeds weer aanwakkerend levensvuur,  raak je bevrijd van het onwezenlijke, niet essentiële.
Het verleden is voorbij, de toekomst kunnen we niet leven, alleen het hier en nu is onze speelplek. Het levensspel lacht om dwang en macht, alleen kracht brengt haar verder. Kringelend als rivierwater meandert het leven verder in vrije ontplooiing, inspelend op hetgeen er voor je voeten komt. Keuzes worden hierin altijd gemaakt en offers gebracht. Om vrucht te dragen moest en moet je blijven snoeien. De kwaliteit van het bestaan wordt bepaald door je gesteldheid, visie en inzet.
Ja je steentje is een bijdrage aan de meanderende tijdgeest, laat het haar werk doen. De  jaarringen van een boom zijn onzichtbaar aan de buitenkant, maar gaven de boom haar huidige omvang. Neem genoegen hiermee. Klinkt je tweede lied uit 3×3=9  overtuigender, draagt de klank verder of dieper in jezelf?

Zelfdenkend doorgaan
willen en voelen als kompaan.

Zie en hoor je wat je denkt?

Ervaren weten is ervaren
Je kunt niet alles ervaren
Dus kun je veel niet echt weten.

Je kan niet voor mij denken.

54 –  63 jaar

In hoeverre heb jij je in voorafgaande perioden laten bepalen door anderen qua verschijning en prestaties? Tot op welke hoogte mochten je diepste wensen en je wezenlijk weten meespelen? Zelfkennis brengt je verder, erken waarin jij jezelf ontrouw was. Leven ten einde toe, dus ja nog steeds meeslepende momenten, diepzee duiken in je favoriete bezigheden. Zonder jezelf wijs te maken dat jouw leven daarom draait.
Communiceren met jezelf wordt belangrijker om doorgroeien, snoeien en bloeien mogelijk te maken. Blinde vlekken – schaduwkanten, je kunt er niet meer om heen. Steeds meer erken je de veroorzaker in jezelf, niet zo zeer het slachtoffer van een ander. Jijzelf bent degene die niet tijdig luisterde, zag, antwoordde of toeliet.

Vitaliteit

Jong van geest, ouder qua lichaam leef je nog steeds met hart en ziel en laat alle schijn achter je. Je kent en erkent je verleden, je ouders, je emotionele gebondenheid. Onafhankelijk daarvan doorzie je waarom je bepaalde wegen bewandelde en besluit of je die wegen wilt vervolgen. Hou je levensvuur brandend en laat anderen zich eraan verwarmen, zowel op de werkvloer als in eigen privé kring. Laat je vitaliteit inspirerend zijn voor hen die de weg even kwijt zijn, die even niet het levensenthousiasme op kunnen brengen of die verstarden in kou, teleurstelling, bitterheid.

63 – 72 jaar

Het ganzenbordspel toont het spiraliserend labyrint  met een put, doolhof, gevangenis en eindigt met het getal 63: 9 X7.  Geniet maar laat het niet het einde zijn van je levensspel. Hanteer je mogelijkheden en laat ze vruchtbaar zijn. De komende periode nodigt uit tot afstand nemen, terugtreden, relativeren. Je mist altijd meer dan je mist, zei iemand me ooit. Het draait niet meer om jou. Dat deed het al die tijd al niet. Jij realiseert je dat nu meer en meer. Het gaat nu meer om je binnenwereld, die je tot nog toe misschien nogal eens het zwijgen oplegde. De gehechtheid aan wereldse zaken loslaten is noodzakelijk om je te kunnen heroriënteren.

Verteren en vergeven

Herkauw als het ware  je ervaringen, verteer ze en vergeef vooral jezelf dat je zolang anderen niet vergaf. Zij speelden slechts hun rol in jouw script opdat jij ervan bewust kon worden. Draag je eigen anti – en sympathieën niet over op je nageslacht. Als de spanning tussen hoofd en hart wegebt, stromen de negatieve gevolgen ervan mee. Herkenning van je schaduwkanten in anderen, biedt kansen hen vanuit herkenning dit bekennen. Bemoedig vanuit je eigen ervaringen en inzichten de ander haar/zijn levenstaak blij en vol moed op zich te nemen. Jouw beloning volgt in de nacht als jij met flitsen van onmiddellijk weten en begrijpen ontwaakt. Onthoud je dromen en leer hun taal te verstaan. Verzamel deze goud flitsen en laat hen je donkeren momenten in een ander licht zetten.

72 – 81 jaar

De kracht van het weerloze, kwetsbare, zwakke is het vertrouwen. Jawel fysiek nemen je krachten af, mentaal kan er minder op een dag, je laat activiteiten afsterven en stilte geboren worden. Niets doen, niet opgemerkt en erkend worden is niets omdat het daarom immers niet gaat. Het gaat om aanwezig zijn: zwijgen en begrijpen. Zonder angst voor oordelen – afwijzingen, vertoef je in diepe rust, totdat er zich iets nieuws aandient. Jij hoeft er niet meer naar op zoek, zoals droom flitsen je te binnen vallen, valt er nu ook van alles op zijn plaats. Niet zoeken, maar vinden, niet missen maar omarmen. Laat illusies varen en verwelkom mogelijkheden. Je leven gaat aan je geestesoog voorbij. Oude ervaringen bieden je ontdekkingen. Leef tot je erbij neervalt, sterf in het harnas, dien het leven. Als het je tijd is , besef dan dat je doorgegeven hebt, wat je te bieden had.

 

Willen – voelen – denken, eindelijk een drieeenheid

Basis kwintessens LuPe piramide

Gulden Snede spiraal Hemel en Aarde

Het Pentagram leven
Opgenomen in de Kosmos

81 – 90 jaar  en volgende herkansingsjaren

Tijd is eeuwigheid geworden in deze fase, alle ervaring is golfbeweging, opkomend – aanwezig – neerdalend. Slechts het niets blijft overeind. Vreugde en verdriet kunnen in elkaar overgaan, naast elkaar bestaan en je leven verrijken.
Leven in de tijd is doodgaan voor alles en iedereen. Zo zegt men. Maar wat als er geen tijd en geen doodgaan bestaat?  Wat als leven een proces is dat zich afwisselend in en buiten het lichaam manifesteert? Overwin je levens- en stervensangst, door dit te erkennen,? Waarom deze angst een leven lang met je meedragen? We zijn al vaker gestorven in dit leven (baby, peuter, kleuter, kind, puber, adolescent, jong volwassene, mid life crises, pensionado) en fysiek/mentaal herboren verder gegaan. De fysieke dood kondigt je herboren verder gaan aan.

Doodgaan duurt maar heel even, liefde een leven lang, wees voor de dood niet bang, leef een leven lang. (Liesbeth List)

Sterven is dood eenvoudig, iedereen kan het.  (Rene Gudde)

Ubbergen Lente 2024