LuPes ondersteunende kwintetten

LuPes ondersteunende kwintetten2022-03-15T19:39:13+00:00

Voor ontwikkeling ten dienste van mens en wereld ontstonden er drie kwintetten die richting geven aan dat leerproces. We tippen ze hieronder even aan.

* De lerenden in een inclusief leerproces

Als je geraakt wordt door wat je hoort, ziet, probeert, ontdekt etc, je er van binnenuit bij betrokken bent, overbrug je het onbekende. Je overstijgt tertoria van  vakken, disciplines, (sub)culturen. Iinclusief leren komt in zicht. Je bent verantwoordelijk voor wat je tam maakt. Le petit Prince van Saint Antoine Exupery.

Verkennen  is vaak gebaseerd op herkenning van iets gelijksoortigs of een projectie van bekend op onbekend. Voordat je komt tot Verbinden met iets nieuws , is er een vermoeden nodig dat het je iets te bieden heeft. Dan wil jij je oriënteren (Verbreden) en onderzoeken hoe een en ander in je eigen wereld van pas komt (Verwerken). Heb je het nieuwe je eigen gemaakt, dan wil je dit nieuwe Vertonen. Beseffen in welke fase iemand iets zegt of doet, is verhelderend evenals het besef dat wat je als uitkomst vertoont, waarschijnlijk een opstap is naar een vervolg. Alles groeit en bloeit eeuwig: KLAAR  wordt nooit bereikt.

 • Nieuwsgierig wil je iets ontdekken (Verkennen)
 • Vol vuur voor of boosheid ergens over ga je eraan staan (Verbinden)
 • en wilt weten en/of kunnen (Verbreden)
 • Experimenterend met vallen en opstaan kom je er (Verwerken)
 • Je trekt volle aandacht (Vertonen) en biedt  anderen aanleiding iets te onderzoeken.

Deze vijf fases samen maken een ontwikkelingsweg mogelijk.

Vanuit imiteren kom je tot een eigen creatie. Je beseft wat je wilt, waarvoor je wilt trainen.  Dankzij veroverde technieken, stijlen en vormen, realiseer je jouw concept. Terugkijkend ontstaat voortschrijdend inzicht. Je kan ook anders starten. Vanuit  onvoldoende technisch kunnen, train je. Wat je ermee gaat doen, volgt later wel, trainend kom je op ideeën. Of je start vanuit je conceptplan en analyseert wat ervoor nodig is.

* De lerenden en hun begeleiders

Ludisch vorming beoogt meer dan nut voor de maatschappij. De begeleider speelt een cruciale rol.

Een Ludisch Pedagogisch begeleider inspireert, instrueert om ieder speelkansen te bieden en speelt mee. Zo de groep ook wil presenteren regisseert z/hij het ontstane resultaat.. Tenslotte geeft z/hij eerlijke feedback als recensent.

 • De Inspirator roept verbeelding op en voedt het verbeelden.
 • De Instructeur geeft beeldende instructies en heldere instrumenten.
 • De Medespeler versterkt het samenspel, de ernst van spel qua intensiteit.
 • De Regisseur verbetert de vorm en stroomlijnt een presentatie tot een helder geheel.
 • De Recensent geeft inzicht,  bevraagt spelers op wat ze waartoe gedaan hebben.

Op de site Spelen vanuit verbeelding, vind je starterskwaliteiten. Op de site Spelen is de Kunst de gevorderde kwaliteiten.

Deze vijf begeleidingskwaliteiten samen maken een ontwikkelingsweg mogelijk.

De LP begeleider beoogt jongeren te begeleiden op bewustwordingsprocessen ten aanzien van stemmingen, gedrag, strevingen, gewoontepatronen.

Anne wil geïnspireerd worden om gemotiveerd aan de slag te gaan, Karl wil liefst zelf aan de slag en geeft  voorkeur aan technische instructies, terwijl Sanne het allemaal wel prima vind als ze maar mag samenwerken. Leonard daarentegen wil eerst weten wat de bedoeling is. Gijs heeft ideeën , inzichten te over en niemand nodig.

Enig zelfbesef noopt tot reflectie: wat zegt dit nu van mij en wil ik dat ook? De  recensent stelt hiertoe vragen: wat zegt het van jou, wat voel je erbij, wat wil je ermee doen?  Je stemt af op persoonlijke omstandigheden, voorkeuren, ervaringen, gestelde doelen. Gelijktijdig met expliciete begeleiding is er indirecte beïnvloeding van normen en waarden, gewoontepatronen, verwachtingen, rust, tempo, (ont)spanning, stemming. Vanuit dit totaal ontdekken jongeren wat ze willen, kunnen en willen kunnen. Het reflectieve laat motivatie voor training, discipline, doorzettingsvermogen, voor vallen en opstaan ontwaken.

* Ludisch Pedagogische vorming

Homo Ludens nodigt je uit  te genieten en speelt met mogelijkheden. HL  laat zich niet in hokjes vangen en raakt niet aan het monomane verslaafd. Z/Hij biedt daarmee kansen zodat wat leeft, leven kan. Opsplitsingen voorbij biedt z/hij ruimte aan ieders eigen inventiviteit.

Homo Ludens danst ‘up and down the stair cases of status’. HL speelt de tweede viool als ondeskundige en herneemt de leiding als deskundige. Vanuit spel verkent HL met hart & ziel, met lichaam & geest, wetend dat alles met alles samenhangt. Voorbijgaand aan specialismen streeft z/hij een holistische benadering na. Disciplines en (sub)culturen komen  tot hun recht. Interactie staat hoog in het vaandel om uitdaging en confrontatie met wijsheid te hanteren.

De volgorde is volstrekt situatie afhankelijk.

 • Je  wilt ervaren, waardoor je een situatie gaat spelen (Homo Ludens)
 • Vermoedens borrelen op, je start voor de vuist weg (Lichaam en Geest)
 • Het duizelt je aan specialismen, je wilt globaal en totaal verkennen (Holistisch)
 • Je beseft beperkingen en past improviserend andere ambachten toe (Interdisciplinair)
 • Je verlaat je eigen bubbel en wilt die van anderen verkennen (Intercultureel).

Deze vijf ludische aspecten samen maken een  ontwikkelingsweg in levenswijsheid mogelijk.

Het hoofd als hoofd van het lichaam ordent, structureert, regelt, ontwerpt wetten en disciplineert. Het dwingt tot onderdanigheid aan wetenschap of religie, maar het leven is sterker.  De buik dwingt, eist, straft, legt sancties op, maar het leven is sterker. Hoe te balanceren tussen alle mogelijkheden is ieders levensopdracht.  De toegangspoort en de poortwachters stellen hun voorwaarden om werkelijk verder te komen.

* Toegangspoort voor de koninginnekamer

Het ligt zeer voor de hand maar toch komt het zelden voor dat we voldoende ruimte – tijd nemen voor hetgeen we ondernemen. Eveneens zeggen we vaak: als het eenvoudig kan, waarom dan moeilijk doen? Terwijl we voldoening putten uit een succesvol doorlopen uitdaging en we ons bekwamer voelen. Dus wat meer dynamiek werpt haar vruchten af  en intensiveert je leven. Zie hemel en aarde

 • Tijd van leven en leren nemen
 • Ruimte nemen om in vrijheid zelf ontdekkingen te doen
 • Dynamiek in je acties brengen zodat je wakker en alert experimenteert
 • Uitdagingen omarmen omdat je er wijzer van wordt
 • Vaardiger worden en genieten van voortschrijdend inzicht en bekwaamheid

Het leven heeft veel voor je in petto, je hebt je handen vol om er wegwijs in te worden. Een voorselectie en beperking is soms aantrekkelijk, soms wil je zelf verkennen. Je brengt ordening aan. In de beperking toont zich de meester. Jij ontdekt waar je echte interesses liggen en welke andere terreinen je los wilt laten. Door te focussen kom je tot betere resultaten. Je ontdekt wat jij nodig hebt om een vervolgstap vorm te geven naar hobby, vervolgstudie, beroep of interesses op levensterreinen (spiritualiteit, kunsten, milieu en klimaat, andere culturen, oorlog en vrede). Je komt meer en meer tot besef, wie je zelf bent en wellicht ook wilt zijn. Vanuit keuzes ontwikkel je mogelijkheden om jezelf te ordenen, te begrenzen. Vanuit groter perspectief je leven te beschouwen en aan te sturen. Je hoeft ze niet alle vijf op een rijtje te hebben als je ze samen brengt.

Een optelsom van inclusieve leerfases, ludische begeleiding en – pedagogie en een snufje nuchtere magie van voldoende ruimte – tijd – uitdaging om je kerncompetenties en culturele kwaliteiten te ontwikkelen opdat je Denken – Voelen – Willen in onderlinge verhouding kunt hanteren.

Ubbergen, update winter 2022

 

Go to Top