Ludische kwintetten

Ludische kwintetten2021-04-02T07:24:43+00:00

Voor ontwikkeling ten dienste van mens en wereld ontstonden er drie kwintetten die richting geven aan dat leerproces. We tippen ze hieronder even aan.

De lerenden in een inclusief leerproces

Als je geraakt wordt door wat je hoort, ziet, probeert, ontdekt etc, je er van binnenuit bij betrokken bent, overbrug je het onbekende. Je overstijgt tertoria van  vakken, disciplines, (sub)culturen. Iinclusief leren komt in zicht. Je bent verantwoordelijk voor wat je tam maakt. Le petit Prince van Saint Antoine Exupery.

Verkennen  is vaak gebaseerd op herkenning van iets gelijksoortigs of een projectie van bekend op onbekend. Voordat je komt tot Verbinden met iets nieuws , is er een vermoeden nodig dat het je iets te bieden heeft. Dan wil jij je oriënteren (Verbreden) en onderzoeken hoe een en ander in je eigen wereld van pas komt (Verwerken). Heb je het nieuwe je eigen gemaakt, dan wil je dit nieuwe Vertonen. Beseffen in welke fase iemand iets zegt of doet, is verhelderend evenals het besef dat wat je als uitkomst vertoont, waarschijnlijk een opstap is naar een vervolg. Alles groeit en bloeit eeuwig: KLAAR  wordt nooit bereikt.

 • Nieuwsgierig wil je iets ontdekken (Verkennen)
 • Vol vuur voor of boosheid ergens over ga je eraan staan (Verbinden)
 • en wilt weten en/of kunnen (Verbreden)
 • Experimenterend met vallen en opstaan kom je er (Verwerken)
 • Je trekt volle aandacht (Vertonen) en biedt  anderen aanleiding iets te onderzoeken.

Deze vijf fases samen maken een ontwikkelingsweg mogelijk.

Vanuit imiteren kom je tot een eigen creatie. Je beseft wat je wilt, waarvoor je wilt trainen.  Dankzij veroverde technieken, stijlen en vormen, realiseer je jouw concept. Terugkijkend ontstaat voortschrijdend inzicht. Je kan ook anders starten. Vanuit  onvoldoende technisch kunnen, train je. Wat je ermee gaat doen, volgt later wel, trainend kom je op ideeën. Of je start vanuit je conceptplan en analyseert wat ervoor nodig is.

De lerenden en hun begeleiders

Ludisch vorming beoogt meer dan nut voor de maatschappij. De begeleider speelt een cruciale rol.

Een Ludisch Pedagogisch begeleider inspireert, instrueert om ieder speelkansen te bieden en speelt mee. Zo de groep ook wil presenteren regisseert z/hij het ontstane resultaat.. Tenslotte geeft z/hij eerlijke feedback als recensent.

 • De Inspirator roept verbeelding op en voedt het verbeelden.
 • De Instructeur geeft beeldende instructies en heldere instrumenten.
 • De Medespeler versterkt het samenspel, de ernst van spel qua intensiteit.
 • De Regisseur verbetert de vorm en stroomlijnt een presentatie tot een helder geheel.
 • De Recensent geeft inzicht,  bevraagt spelers op wat ze waartoe gedaan hebben.

Op de site Spelen vanuit verbeelding, vind je starterskwaliteiten. Op de site Spelen is de Kunst de gevorderde kwaliteiten.

Deze vijf begeleidingskwaliteiten samen maken een ontwikkelingsweg mogelijk.

De LP begeleider beoogt jongeren te begeleiden op bewustwordingsprocessen ten aanzien van stemmingen, gedrag, strevingen, gewoontepatronen.

Anne wil geïnspireerd worden om gemotiveerd aan de slag te gaan, Karl wil liefst zelf aan de slag en geeft  voorkeur aan technische instructies, terwijl Sanne het allemaal wel prima vind als ze maar mag samenwerken. Leonard daarentegen wil eerst weten wat de bedoeling is. Gijs heeft ideeën , inzichten te over en niemand nodig.

Enig zelfbesef noopt tot reflectie: wat zegt dit nu van mij en wil ik dat ook? De  recensent stelt hiertoe vragen: wat zegt het van jou, wat voel je erbij, wat wil je ermee doen?  Je stemt af op persoonlijke omstandigheden, voorkeuren, ervaringen, gestelde doelen. Gelijktijdig met expliciete begeleiding is er indirecte beïnvloeding van normen en waarden, gewoontepatronen, verwachtingen, rust, tempo, (ont)spanning, stemming. Vanuit dit totaal ontdekken jongeren wat ze willen, kunnen en willen kunnen. Het reflectieve laat motivatie voor training, discipline, doorzettingsvermogen, voor vallen en opstaan ontwaken.

Ludisch Pedagogische vorming van lerenden

Homo Ludens nodigt je uit  te genieten en speelt met mogelijkheden. HL  laat zich niet in hokjes vangen en raakt niet aan het monomane verslaafd. Z/Hij biedt daarmee kansen zodat wat leeft, leven kan. Opsplitsingen voorbij biedt z/hij ruimte aan ieders eigen inventiviteit.

Homo Ludens danst ‘up and down the stair cases of status’. HL speelt de tweede viool als ondeskundige en herneemt de leiding als deskundige. Vanuit spel verkent HL met hart & ziel, met lichaam & geest, wetend dat alles met alles samenhangt. Voorbijgaand aan specialismen streeft z/hij een holistische benadering na. Disciplines en (sub)culturen komen  tot hun recht. Interactie staat hoog in het vaandel om uitdaging en confrontatie met wijsheid te hanteren.

De volgorde is volstrekt situatie afhankelijk.

 • Je  wilt ervaren, waardoor je een situatie gaat spelen (Homo Ludens)
 • Vermoedens borrelen op, je start voor de vuist weg (Lichaam en Geest)
 • Het duizelt je aan specialismen, je wilt globaal en totaal verkennen (Holistisch)
 • Je beseft beperkingen en past improviserend andere ambachten toe (Interdisciplinair)
 • Je verlaat je eigen bubbel en wilt die van anderen verkennen (Intercultureel).

 

Deze vijf kwaliteiten samen maken een ontwikkelingsweg in het Leven mogelijk voor alle lerenden

Het leven heeft veel voor je in petto, je hebt je handen vol om er wegwijs in te worden. Een voorselectie en beperking is soms aantrekkelijk, soms wil je zelf verkennen. Je brengt ordening aan. In de beperking toont zich de meester. Jij ontdekt waar je echte interesses liggen en welke andere los te laten. Door te focussen kom je tot betere resultaten. Je ontdekt wat jij nodig hebt om een vervolgstap vorm te geven naar hobby, vervolgstudie, beroep of interesses op levensterreinen (spiritualiteit, kunsten, milieu en klimaat andere culturen).

 2+3 =  6

De eerste vijf piramide bieden binnenin ruimte aan de zesde piramide: de koningskamer ofwel het zesde zintuig, het slimme onbewuste.  Een optelsom van natuur + cultuur met inclusieve leerfases + ludische begeleiding + ludische pedagogie.

Opgroeiend ontwaak je langzaam uit je eenheid en besef je jezelf meer en meer als zelfstandig wezen. Je komt tot  besef, wie je zelf bent en wellicht ook wilt zijn. Vanuit keuzes ontwikkel je mogelijkheden om jezelf te ordenen, te begrenzen vanuit een groter perspectief,  je levensperspectief te beschouwen en aan te sturen. Je creëert een eigen identiteit en beseft dat het onderbewuste en bovenbewuste meespelen in je dagelijks leven.

Ubbergen, update winter 2020

 

Go to Top