Kerncompetenties scheppen met culturele kernelementen onze wereld waarin we leven. Vorming en onderwijs bereiden en begeleiden jongeren hierin. LuPe attendeert op de plicht jongeren tijdens het leren voor de maatschappij tegelijkertijd zichzelf te laten ontdekken en beseffen.

De mens en haar kerncompetenties.

Je komt met vijf kerncompetenties ter wereld en ontwikkelt deze zodanig dat ze jou een levenslang ten dienste staan. Slechts in onderlinge balans realiseren zintuiglijke –, motorische -, sociaal emotionele – , cognitieve – en creatieve kerncompetenties een menswaardig bestaan.

De terreinen waarop een mens competent is, zijn zeer verschillend.

  • In de kunstwereld gooien de zintuigen,
  • In de sportwereld de motorische capaciteiten hoge ogen.
  • Je vriendenkring waardeert sociaal-emotionele vaardigheden.
  • Het werk vraagt vooral cognitieve en creatieve deskundigheden.
  • Levenskunst draait om het samenbrengen van alle vijf competenties.

Competente mensen handelen vanuit een authentiek contact met innerlijke verbeelding en uiterlijke werkelijkheid. Vanuit een gezond gevoel van eigenwaarde en zelfkritiek, kennen ze mogelijkheden en grenzen van hun eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden. Ze zijn in staat om bruggen te slaan tussen zichzelf en de ander, tussen voelen en willen, willen en denken, droom en daad, subjectiviteit en realiteit. De beleving van de realiteit is subjectief en veroorzaakt dat we onderling verschillen in waarden en normen, in waardering van eigenschappen, in kwaliteiten en vaardigheden.

De vijf kerncompetenties maken een ontwikkelingsweg mogelijk.

Een ontwikkelingsweg van kunnen wat er spontaan mogelijk is, via leren kennen van hoe iets beter of anders kan, naar kunde waarin het kunnen tot een ambacht uitgroeit. Voor wie verder gaat in het verfijnen van de vorm, ontstaat er kunst. Dit kan zowel in rekenen, zingen, timmeren, de weg vinden of communiceren met andersdenkenden. Doe wat je kan en ontdek je behoefte aan kennis, maak die al doende je eigen, zodat je ze toepast. Door herhalende toepassing, ontstaat op den duur je ambachtelijk vermogen. Intentioneel doorwerkend  vanuit het in detail waarnemen van je product, creëer je kunst naar jouw smaak. Iemands ontwikkeling via de vier K’s doorloopt niet altijd deze volgorde. Er zijn beschouwers, denkers, doeners, beslissers (Kolb) met ieder een eigen voorkeur. Je herneemt ze, in de volgorde waartoe je gemotiveerd bent, op een hoger plan. Je vindt spelvormen en tips voor deze kerncompetenties op  spelenvanuitverbeelding.eu en spelenisdekunst.eu

De cultuur en haar kernelementen.

De wereld kent vele culturen en iedere cultuur kreeg en krijgt haar vorm dankzij vijf kernelementen. Dankzij verbeelding schep jij je toekomstvisioenen en mogelijkheden, dankzij allerlei instrumenten realiseer jij er enkele. In samenspel kom je tot onderlinge afstemming en wederzijdse verrijking. Hierdoor verfijn je de vormgeving van je bestaan in harmonie met je omgeving. Dankzij inzichten die hierdoor ontstaan, evolueer je verder en ontstaan er nieuwe toekomstvisioenen.

  • Dankzij verbeelding stel jij je informatie uit andere werelden voor. Innerlijke beelden vanuit ervaring, overtuiging, vullen je informatie in en kleuren het onbekende.
  • Met fysieke spel (instrument) schets je wat jij je verbeeldt. Op de werkvloer, komt je verbeelding in beweging,  beleef je hetgeen jij je voorstelde en stel je dit bij. Je expressief vermogen ofwel uitdrukkingsvaardigheid ontwikkelt zich.
  • In samenspel onderzoek jij je eigen voorstelling met medespelers en experimenteer je. Hierdoor komt ieder tot echte ervaringen en onderzoek: wat breng je bij anderen teweeg en zij bij jou?
  • Door vormgeven leg je accent op wat voor jou van belang is. Dit versterkt je besef van wat je doet, waardoor je afstemt op de ander.
  • Dankzij betekenis geven  tijdens een speel- leer- werkproces of in reflectie erna, ontstaat voortschrijdend inzicht. Je beseft vanuit eigen perspectief  te kijken, luisteren en te denken.

De vijf culturele kernelementen dagen je uit tot ontwikkeling.

Vanuit het waarnemen ontstaat behoefte het zelf te doen, vanuit het goed willen kunnen train je. Dit leidt tot imiteren opdat je inzicht krijgt in wetten-eisen-mogelijkheden en belemmeringen. Vanuit verworven inzicht ga je experimenteren: kan het  anders. Hoe breng ik een eigen accent, vorm of kleur aan? Ten slotte kom je tot het produceren van een variatie.
Als je in een leerproces tijd en ruimte biedt aan trainen, imiteren, experimenteren en produceren, groeit de kwaliteit. Tijd om betrokken te raken, door te zetten. Ruimte om vallend en opstaand sociaal emotioneel te evolueren tot een flexibel medemens. Je kan overal beginnen en elke vervolgfase erop laten volgen. Afhankelijk van motivatie en interesse, kies je de weg. Voor de een is imiteren voldoende, de andere experimenteert en geniet van het nieuwe dat ontstaat.

Op spelenvanuitverbeelding.eu zijn de spelvormen en tips geordend naar spelintroducties,  speltrainingen, spelsituaties, spelpresentaties en spelafrondingen. Op spelenisdekunst.eu  naar de vijf kernkwaliteiten van cultuur.

Ubbergen, update winter 2020