Cultuur is voortdurend in beweging zijnde vormgegeven verbeelding, waaraan we betekenis geven.

 

Deze definitie leidt tot een driedeling.

  • Verbeelding komt voor de een via beelden, voor de ander via begrippen- formules, voor weer anderen via klanken, beweging of actie. Spelenderwijs wordt zich verbeelden concreet in beeld, beweging, klank en woord.
  • Vorm ontstaat door  een scala aan ambachten, technieken, wetenschappelijke en kunstzinnige instrumenten. Het samenspel speelt in alle media ( beeldend, film, literair, muzikaal, dansant, theatraal) een hoofdrol voor wie wil communiceren. Geïnteresseerden gaan vormgegeven verbeelding binnen, willen deze aanvoelen, doorgronden en begrijpen.
  • Betekenis geven gebeurt via benoemen, analyseren, interpreteren en leidt tot voortschrijdend inzicht.

Alles dat ontstaat wordt verschillend (religie, levenswijze, milieu, tijden, plaats) beleefd en gewaardeerd.  Daardoor is communiceren jongleren als je de eigen wereld te buiten gaat. Betekenis geven doen we vaak onbewust (mimiek, houding, slip of de tongue). Vervolgens redeneren we tot in het oneindige. Laten we stilstaan bij de drie deling.

Verbeelding

“Jullie taal is zo abstract, je ziet, hoort, voelt niet wat je zegt en neemt er geen verantwoordelijkheid voor: zie jij bij het horen van eend, de kwakkende kwakkelpoot? In de Indiaanse taal schilderen we je voor ogen wat je moet horen, zien en voelen”. Een Indiaanse grootmoeder (professor pedagogie in Canada) pleitte op een congres van Native People begin jaren tachtig voor het herstel van de Indiaanse taal. Als je openstaat voor impressies, besef je wat je ziet, hoort en voelt. Je reageert dan minder automatisch vanuit je eigen wereldje/ bubbel en neemt de tijd om te communiceren. App taal is uit den boze en life communicatie herwint  terrein.

Vorm

De verbeelding brengt een (spel)werkelijkheid op gang met een sneeuwbaleffect van ideeën, associaties en vormgevingsvondsten. Door beweging, klank, beeld en geluid maak je verbeelding van een andere werkelijkheid zichtbaar en/of ervaarbaar.  In samenspel komt er een dimensie bij van interactie, spanning, atmosfeer. Door impulsen, intuïtie en  inspiratie komen scheppende kwaliteiten samen. Hulpmiddelen  (gereedschap, materiaal, kleding,  muziek etc,) staan tot je beschikking. Vorm ondersteunt  en verheldert communicatie.

Betekenis 

Voor het inzicht in het effect (van hetgeen je vormgeeft) op anderen, onderscheiden we emotioneel – en inzichtelijk  effect, onbedoeld – en beoogd effect. Feitelijke vormgeving, woorden – connotaties – context  en kennis, krijgen betekenis. Sleutelvragen zijn: Wat zegt het je (hoofd), wat doet het je (hart) en wat kun je ermee (handelen). Interpretatie is niet los te zien van degene die interpreteert. Ze is ingebed in ieders ervaringshorizon. Naarmate we ervarener zijn,  beschikken we over een breder ‘ waarnemingskader’  en resoneren eerdere ervaringen mee.

Onze interculturele samenleving vraagt communicatie kwaliteiten

Je probeert via taal en/of andere communicatiemiddelen, de ander iets voor ogen te schilderen, te laten horen in klankkleur , te laten voelen in atmosfeer. Door het waarnemingsvermogen groeit het waarderen van culturele en kunstzinnige talen. Overal op de wereld informeren deze over hun dierbare levensvisie. Zij verruimen je voorstellingsvermogen en begrip. Als we naar Indiaans gebruik communiceren, ontwaakt volgens een van hun grootmoeders ons verantwoordelijkheidsgevoel. Dat wordt cruciaal in de 21e eeuw.

Ubbergen, update winter 2020/21