Kunst als machtsvertoon –> Kunst om de Kunst –>  Kunst om de Levenskunst.

 • Tot de 19e eeuw: De kunstenaar als ambachtsman ten dienste van de machtige en/of rijke opdrachtgever.
 • Vanaf de 20e eeuw: De kunstenaar als kunstenaar t.d.v. het kunstwerk vanuit eigen inspiratie en intuïtie.
 • Vanaf de 21e eeuw: Kunsteducatie ter inspiratie van ieder  opdat de mens een eigen levenskunstwerk realiseert

 

Grotere weergave zie: Kunst om de Levenskunst

ALLES ONTSTAAT IN SPEL
VANUIT IMAGINATIE, INSPIRATIE INTUïTIE, IMPULSEN, INSTINCT,
IDEALEN, IDEEëEN, INVENTIVITEIT.

20e eeuw

 • Freud en Jung ontwikkelden inzichten in het rijke onbewuste en begeleidden mensen van daaruit.
 • Kunstenaars gaven vorm vanuit het rijke onbewuste tijdens de diverse stromingen binnen het expressionisme.
 • Johan Huizinga toonde in Homo Ludens aan dat alle cultuur in spel ontstaat.
 • Aldolf Hitler viel de vrijheid en eigenzinnigheid van het ontwakende volk aan en verklaarde veel als entartet.
 • Spelers werden gedood of moesten vluchten, het spel overleefde.
 • Kunstpedagogen boden in de voetsporen van het expressionisme steeds meer mogelijkheden om kinderen en jongeren expressie vrijheden te bieden.
 • Ouders, schoolbesturen, leerplan ontwikkelaars, wet voorschrijvers zagen dit als een bedreiging en bevochten de status van de kunstvakken.

21e eeuw

 • Veel basisscholen geven minimaal ruimte aan de meest menselijke kunst: drama/theater en volstaan met een musical voor de achtste groep. Gelukkig zijn er ook scholen met week- en maandsluitingen en methoden  waar spel elementen in verweven zijn. Zodat kinderen kunnen zien en ervaren wat ze leren.
 • Meer V.O. scholen kiezen voor een cultuurprofiel en in alle kunstvakken kan eindexamen gedaan worden.
 • De kunstvakken drama en dans nemen weliswaar veelal nog marginaal een plek in, maar ze bestaan.
 • Ook het levenslang leren op het terrein van Levenskunst krijgt meer en meer ruimte en aanbod via een ruim arsenaal aan mogelijkheden.

Een leven lang leren thuis of in een gemeenschapshuis met spelcompagnons.

Vanuit de vijf kerncompetenties een aantal zinnen die zichzelf leidende groepen kunnen inspireren Je kunt het niet fout doen, geef er je eigen draai aan. Zolang het spelers vrijheid en ruimte biedt kan ieder er wijzer van worden. Voor wie wil zijn er ook concrete suggesties voor (groot)ouders en op de praktijksites voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Zintuigelijke verfijning: De mango proeven

Jezelf concreet voor ogen schilderen wat je weet, vermoedt, droomt, wilt, denkt.
Vertoeven tussen droom en daad.

Motorische subtitels: Je standpunt dansen

Letterlijk lichaamstaal training.
Dansen is bidden met de benen, marcheren is vloeken met de voeten. (Wim Kan)

Sociaal Emotionele Intelligentie: Het rijke onbewuste opdiepen

Insight Dialoque (G.Kramer) en Geweldloze Communicatie (M.Rosenberg)
Playbackspel
Wat is waardevol, waardevrij, waardeloos, waarheid voor jou en mij. We agree to disagree?

Cognitief realiseren: Alles is relatief i.r.t. iets, dat uit het niets voortkomt

Maak een ere galerij voor je niet weten dat je bant, bint en boeit.
Op zoek naar een ontwenningskuur voor verslaving aan zekerheden.

Creatief ondernemen: Gaan, de weg komt wel achter je aan.

Spelen vooraf aan het  logische, voorbij het bekende, vertrouwend op het toeval: in wat je toe valt.
Homo Ludens houdt vertrouwen en kan wachten op het vol – ledige spel.

Ubbergen, update winter 2022