Scholè betekent vrijplaats in het oude Grieks, de adel ging naar school, de rest naar het werk. Sinds de 20e eeuw moet iedereen naar school om te kunnen functioneren in de maatschappij. De rijke Griekse school voor het leven verarmde tot nuttigheidsinstituut.           

Wat draagt onderwijs bij aan vorming van een volwaardig mens

We zeggen dat een kind/volwassene                         denkt, voelt, wil
We respecteren mensen met                                       zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectieven.
Vrije mensen disciplineren zichzelf, zijn daarvoor niet afhankelijk van geloof of wetgeving.

Hoe verhouden de trio’s:

 • denken -voelen – willen
 • zelfdiscipline – flexibiliteit – perspectieven

                                                                                                                                 zich tot elkaar?

Velen schreven over ieder begrip op zich. Mij is geen publicatie bekend over de onderlinge verbanden. Ik doe hier een poging en ga graag in gesprek met werkvloer en wetenschap. In De weg van de minste weerstand stelt Robert Fritz wilskracht aan de orde: welke keuzes kun jij maken, wat heb jij ervoor over om te worden die je zijn wilt? 

 • Door te reflecteren op gevolgen van je daden, ontdek jij je eigen aandeel in een succes of een debacle. Dat kan leiden tot zelfcorrectie en zelfdiscipline onder inspirerende en stimulerende begeleiding.
 • Door je te realiseren dat gevoelens-gedachten komen en gaan en dat zelden mensen hetzelfde voelen en denken, besef je relativiteit. Dit leidt tot soepeler, bescheidener en flexibel functioneren, mits je daartoe gestimuleerd wordt.
 • Wilsvermogen ontwikkelen is nog altijd een vaag iets. Is het iets van  hopen op en geloven in perspectieven, die je uitdagen eraan te gaan staan? Begeleiding vanuit lange termijn denken – voorvoelen, laten je perspectieven van je huidige daden beseffen.

Ludisch

Het ludische is moeilijk te definiëren, het laat zich niet beperken.

 • Dankzij het intensiever waarnemen, groeit je voorstellingsvermogen en verken je speels de wereld en het leven. Die speelsheid biedt ruimte om weer uit te gummen.
 • Voor iedereen verdwijnt de spelkwaliteit als ze niet de eigen verbeelding mogen benutten maar binnen die van een ander (leerstof, begeleider, instructies) moeten opereren.
 • Samenspel vraagt om spelregels, die de spelers de vrijheid niet ontnemen. Dankzij de spelregels is er juist vrijheid voor de speler om zich aan het experiment over te geven.
 • De vrijheid binnen spel verdwijnt voor de een bij hoge eisen, voor een ander als er naast medespelers ook publiek is. Vrijheid verdwijnt voor iedereen als het spel gevolgen heeft voor de dagelijkse werkelijkheid.
 • Je onderzoekt werkelijk spelend als je vanuit eigen interpretatie mag ondernemen. Een alert begeleider erkent dit en begeleidt je als een Magic Teacher hierin.

                          Zij die met twee voeten op de grond blijven staan, komen geen stap vooruit.
Zij die op twee benen wandelen:

verbeelding + werkelijkheid,               het logische + niet logische
kunst + wetenschap,                             praktijk + theorie
dromen  + daden,                                  improvisatie + ambacht;                                                   komen verder 
Van alles wat je aanpakt, kun je een kunstwerk maken of het nu om je kleding, maaltijd, een werkstuk, een vriendschapsrelatie of een toekomstdroom gaat. Het vraagt om eigen drive, visie, toewijding, gevoel voor schoonheid, interactief spelen met wat zich aandient, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline.

Ludisch Leren

Spelenderwijs de wereld en het leven veroveren:

 • vanuit kerncompetenties van de mens
 • aan de hand van kernelementen van de cultuur
 • tijdens inclusieve leerfases
 • onder hoogstaande begeleiding
 • en door grensoverschrijdende eigenschappen van Homo Ludens

In een juiste onderlinge afstemming openen zij poorten tot het Rijk der Verbeelding, waardoor je meer ontwikkelt dan het bekende rationele denk – en handelingsvermogen. Je ontdekt wie je in wezen bent, wie je worden wilt, wat je doen kunt. Maatschappelijke eisen, de tijdsgeest, je ego en/of je startpositie veroorzaken ruis. Daaraan voorbij kun jij jezelf ontmoeten en gehoor geven aan hetgeen je intrinsiek zonder applaus of beloning, wilt en kunt realiseren. Ludisch Leren beoogt deze ontwikkelingsweg bij je te doen ontwaken en vraagt je als begeleider kwaliteiten van jongeren recht te doen, hun eigenheid te respecteren en te honoreren. Het vraagt ruimte te bieden aan:

 • het slimme onbewuste, het eigen wijze, het vallen en opstaan, aan ‘verloren tijd’ voorbij het ‘nuttige’.
 • alle intelligenties (Gardner) opdat ieder eigen kwaliteiten demonstreert;
 • meerduidige of Multi interpretabele kunsttalen: dans, digi-taal, film, hand arbeid, muziek, tekenen, theater, toneel. Zij wiens intelligentie zich anders uit dan het puur verbale of het logische, zijn vaak krachtiger in hun ludische – musische talen. Inmiddels wordt ook het Multi interpretabele van het woord erkend.

Kennen is boven de wenkbrauwen, is woorden geloven. Kunnen is concreet tastbaar en ervaarbaar maken.

Ludisch Léven

Het gaat om het spel, niet om de knikkers

Vind je deze uitspraak gevaarlijk? Je kunt de zin interpreteren als: doe alsof, dan is het al goed. Nee dat bedoelen we niet. Ludisch Leven vraagt je speelsheid te behouden, je zeker weten in twijfel te trekken, open te staan voor het onbekende, regelmatig jezelf in flow te brengen, zodat je inventiviteit als vanzelf stroomt, je bij de tijd blijft en je geniet. Het spel bindt en verlost. Het boeit. (Homo Ludens 1938 p 16) Het bant, dat wil zeggen betovert. Dat gaat niet vanzelf en niet eenvoudig. Homo Ludens reikt ons waardevolle inzichten aan om volwaardig mens te worden. Hoe kunnen we daarnaar streven? We deden een ordeningspoging,  kun je ermee weven? Kun je er een draai  aan geven dan helpen ze jou en je compagnons een eigen kleed te weven.

Ubbergen, update herfst 2020