“Ik kan zelf denken, zomaar uit het niets speelde ik het, wist ik het”

Een jongen, hij werd door zijn docenten ‘zwak’ genoemd, sprong in bij een ‘meespeeltheatervoorstelling’ de hele school zat in de aula bijeen. Veel jongeren waren al ingesprongen om een rol over te nemen en het probleem te klaren. Tot slot deed hij een poging en gaf als enige adequaat antwoord op tegenspelers, die het personage voor het blok zetten. Ik citeer hierboven zijn eigen verbaasde woorden na afloop. Een pracht slot van een workshopweek op een middelbare school te Soweto Zuid Afrika (1994).     

Het schoolse denken van

  • na denken zoals het wordt voorgezegd: je moet eerst … en dan…  Zo kom je tot de juiste uitkomst.
  • objectief weten: vanuit het interpreteren van historische feiten kun je begrijpen dat …
  • discussiëren: als je logisch redeneert kom je tot …

vraagt

uitbreiding van de vele mogelijkheden die het  denken te bieden heeft en onvoldoende gehonoreerd, laat staan ontwikkeld worden.
scholing van het voorstellingsvermogen

Zelf denken

Het associëren, fantaseren en communiceren, het intuïtief weten. Allemaal kwaliteiten die ons in het dagelijks leven grote diensten bewijzen.
Jongeren zijn daardoor niet meer voor een gat te vangen, worden onafhankelijker. Soms  kiezen ze daardoor van paadjes af te wijken. Vaker horen ze dan wat de ander eigenlijk wil zeggen en hen wil voorschrijven via veroordelingen*. Door zelf te denken en te vertrouwen op intuïtief weten, worden ze zelfstandig. Gaan ze beseffen dat ieder vanuit verschillende ervaringen kijkt, denkt, redeneert etc.

* een oordeel is een onvervulde behoefte van degene die (ver)oordeelt. (Marshall Rosenberg: Geweldloze communicatie)

Het kan altijd anders!

Er zijn eindeloze mogelijkheden, hier volgen er enkele uit de eigen sites. Pas ze aan, snij ze op maat en zet ze naar eigen hand. Aanvullingen zijn van harte welkom. Maak je eigen spel vanuit wat jij je erbij voor kunt stellen – wat jullie er zelf van kunnen maken. Veel speelplezier met je (klein) kinderen. Geef er vooral je eigen draai aan binnen het doel: het zelf denken uit te dagen. Misschien inspireren onderstaande begrippen al voldoende en kun je met je (klein) kinderen er een eigen wereld mee opbouwen. Wat we niet allemaal in wolken kunnen zien,  hoe we stripfiguren in andere contexten heel andere dingen kunnen laten zeggen, welke verhalen oma’s spullen hebben te vertellen of hoe we een eigen verhaal kunnen maken van een prentenboek waarvan we de taal niet kunnen lezen. Scroll naar het betreffende begrip of zin op de pagina die tevoorschijn komt, als je ook nieuwsgierig bent wat andere spelers ermee deden.

Wolken     Stripverhalen      Oma’s spullen op zolder   Prentenboeken in een andere taal

De paraplu  De toneelhoek  Wat zie jij erin?  Een verloren hond in de nacht  Weet wat je erft – wat je erven wilt

Als jij het niet gezien hebt, heb ik het niet gedaan.

Een pracht uitspraak van een vijfjarige die onterecht ergens van werd beschuldigd. Heerlijk zo jong al onafhankelijk zelfstandig denkend.

Graag verwijs ik naar Sparklab om nieuwe onlogische verbanden te spinnen, jezelf en medespelers te verbazen.

Ubbergen, update winter 2023