Als lerares levensbeschouwing en als onderwijzeres heb ik spel altijd hoog in het vaandel gehad.
Na een studie aan de theaterschool Amsterdam, werkte ik als consulente drama. Vanuit het materiaal dat ik voor basisschool leerkrachten ontwierp, ontstond een eerste boek: Het Rijk der verbeelding, geef het terug aan de kinderen. (1989) 

Op twee docent theateropleidingen ontwikkelde ik  drama als schoolvak om studenten handvatten te bieden. Daarvoor verzamelde ik methodieken en ontwikkelde didactiek. Ik ontwikkelde een ordeningsstructuur. Hiermee beseft ieder wat nu centraal staat. Bovendien ontwikkelden we leerlijnen om vorderingen te benoemen. Daarnaast was er behoefte aan pedagogische handreikingen. Daarnaast aan een onderbouwing van het vak om het te  verantwoorden. Zo ontstonden: Spelen vanuit verbeelding (basisonderwijs) en Spelen is de Kunst (V.O. onderbouw) Beide boeken kregen een digitale opvolger  www.spelenvanuitverbeelding.eu  en  www.spelenisdekunst.eu

Met collegae drama ontwikkelde ik spelcomposities voor het basisonderwijs. Levensthema’ s kregen binnen een verhaal spelmogelijkheden om ervaringen en inzichten te verwerven. Later instrueerde ik NNIK (Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten) collegae deze werkwijze. Samen met hen ontwikkelden we spelcomposities voor interdisciplinaire kunsteducatie (2002). Regionale historische feiten inspireerden tot fictieve verhalen. Deze speelden zich af in de drie Noordelijke provincies. Hiermee onderzoeken jongeren kunsthistorische perioden. Deze zijn aan te vragen.

Tenslotte mondt alles uit in Ludische Pedagogie. Hiermee wil ik betrokkenen informeren.  Opdat spel en persoonlijke vorming meer ruimte en erkenning krijgt in het onderwijs.

Voor wie details wil, zie mijn curriculum vitae

De spelcomposities

Voor een eerste introductie zie: Spelen is de Kunst
Vanwege de omvang zijn ze niet meer te vinden op mijn sites, je kunt ze gratis aanvragen.
Basisonderwijs:
Dodo de knuffel (4-5 jr), Sneeuwwitje (6-7jr), De dochter van de strandjutter (8-9 jr),
Je naam moet je verdienen (10-11jr), Komittan (11-12jr).
V.O. onderbouw:
Nepvrienden, Taste of Honey, Fame, Het nieuws, Boodschap uit de toekomst.
V.O. bovenbouw: Middeleeuwen, Hofcultuur, Burgerij, Romantiek en Realisme, Moderne tijd, Massacultuur.

De zon gaat nooit op of onder, wij zeggen dat wel!

Je leest op mijn sites pogingen om via spel bewustzijn te bevorderen. Bewustzijn dat ons leven verrijkt  en verruimt. Ik stelde deze laatste site samen ter inspiratie. Daarnaast hoop ik via collegae te komen tot nieuwe uitwerkingen en versterkingen.

 • Zijn de richtingaanwijzers zinvol te verwerkelijken?
 • Wordt het ludische een volwaardig compagnon van het beredeneerde wetenschappelijke leren?
 • Hoe versterk je de relatie tussen maatschappelijke en persoonlijke levensvragen?
 • Is Ludische Pedagogie wetenschappelijk te onderbouwen? 

Dank aan

Alfons Vandeursen. Gesprekspartner sinds de jaren zeventig tot nu 2022 . Hierdoor verhelderde inzicht op cruciale onderdelen in het verantwoorden van mijn visie op spel ten dienste van vorming.

Toon Rabou Hij wees me begin jaren zeventig het spoor van dramatische vorming.
Bosco van der Linden Hij maakte van mijn vage woorden, de eerste jaren leesbaar Nederlands.
Dorothy Heathcote  Zij was inspiratiebron voor all round onderwijs sinds midden jaren tachtig.
Paul van Engelen. Gesprekspartner in de negentiger jaren in het methodiseren van theater voor onderwijs.

Dank aan de vele studenten

 • De HKA [nu Artez Arnhem] afdeling Docent  Dramaopleiding [1986-1998].
  Zij stelde mijn voortschrijdend inzicht ter discussie.
 • De NHL Docent Theateropleiding [1998-2011].
  Zij experimenteerden mee en realiseerden spelcomposities voor  de onderbouw  V.O.
 • De NNIK [Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten] [2002-2010.
  Zij experimenteerden en realiseerden interdisciplinaire spelcomposities e.a. andere ludieke CKV projecten voor onder – en bovenbouw V.O.