Werkterreinen.

Gelderland

1971- 1978      Lerares in Basisonderwijs, onderwijs voor leer en opvoedingsmoeilijkheden, het LHNO(VMBO).
1986- 1998     Docente drama aan de Hoge­school voor de Kunsten Arnhem/faculteit theater.

Brabant

1981- 1986    Vakleerkracht en consulente drama basisonderwijs in de Meijerij van Den Bosch.

Landelijk

1987 – 2010    Adviseur/gastdocent nationaal en internationaal.
1992-97:          Freelance medewerkster S.L.O.
1992                 Oprichtingscongres IDEA in Porto (mede organisator).
1995-96:          Lid begeleidingscommissie 2e fase opleiding drama te Maas­tricht.
1995-96           Initiatiefneemster en uitvoerster van het Onderzoek SLO drama in de PABO.
1997-98:          Lid PML adviesgroep kunstoriëntatie PABO voor drama.1995 – 2000
……………………Initiatiefneemster en lid van de werkgroep vakdidactiek opleidingen docent drama.
……………………Lid van de werkgroep BDD internationale uitwisselingen.
……………………Initiatiefneemster en uitvoerster van het Onderzoek BDD drama in onderwijs.

Noord Nederland

1998-03:          Studieleider van de opleiding docent drama van de NHL
2002-04:         Projectleider NNIK Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten.
2003-…            Hogeschooldocent vakdidactiek drama/ckv op de opleiding docent drama van de NHL
2006  …           Begeleider van Experimenten en onderzoek op V.O. scholen voor het leergebied Kunst & Cultuur en het vak CKV (Zernike en  PJ Impuls).
…………………. Gastdocent bij NHL sociale vakken : drama als onderwijsverrijking.

Publicaties. (* deelpublicatie)

Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs

1989:               Het Rijk der Verbeelding(basisonderwijs)
1993:               Drama op de basisschool (s.l.o.)
1993:               * De leraar speelt mee (s.l.o.)
1994:               * Drama voor groep 1 – 2  ‘Wat heb je vandaag gedaan op school'(s.l.o.)
1995:               * Drama voor groep 3 – 4 in ‘Wat heb je vandaag gedaan op school'(s.l.o.)
1996:               Drama doceren, didactische notities voor de basis­vorming. Kwartaalschrift Theater & Educatie.
2003:               * Kunsteducatie Noorderbreed (Mede auteur en eindredactie).
2006                Artikel in Kunstzone: Onderzoekscomposities voor het onderwijs.

H.B.O

1998:               Tussen kunstfreak en schoolfrik Velon congresbundel.
1998:               Drama is de Kunst (lerarenopl. drama).
1999:               De kunst van het spelen (drama voor de pabo).
2004                Artikel in Tsjip Letteren: Internet en Kunst.
2018                Slechts een kinderlijk kind wordt een menselijk mens (Nivoz artikel).

Canada en Duitsland

2004                An interdisciplinary approach to Arts Education in the North of the Netherland in: Universal Mosaic of drama and theatre: IDEA.
2007                Gib den Homoludens lebenslanglich  in Talking about my generation.
2009                ‘Good schooling is it work or leisure ‘ in Zeitschrift fur Theaterpedagogik.

Websites

2014                www.Ludiek Pedagogiek.eu –> www.Ludische-Pedagogie.eu (2020)
2016                www.spelenvanuitverbeelding.eu
2016                www.wylerbergkring.eu
2018                www.spelenisdekunst.eu

Lezingen en workshops

België

1992:               Drama als onderzoeksmiddel; driedaagse workshop in België aan leraren V.O.

Nederland

1998:               ‘Tussen kunstfreak en schoolfrik’, Velon congres Amsterdam.
2002:               De Homo Ludens in onderwijs en hedendaagse samenleving’, Velon.
2003                Opleiden tot leerlingbegeleider vraagt andere didactiek dan opleiden tot  leerkracht.  Velon congres.
2005                Gastlezingen/workshops op Kunstencentrum Groningen/ Universiteit Utrecht/Leiden.
…………………. Researchcompositions and the Quintessence of Drama Prar congres te Utrecht.
2006                Lezing op het Alarmp congres te Groningen.
                          Onderzoekscomposities voor het onderwijs Velon congres.
2009                Gastlezing en/workshop op Kunstencentrum Winsum.
2014                Leusden ISVW congres: Games of Late Modernity: Homo Ludens 75 jaar later : Play  in the service of  an Art of Living.

Polen –

1992 – 94:       Drama in het onderwijs ; Lezingen en workshops aan leraren bao- en VO in Gdansk – Poznan – Torun

Engeland

1993:               Een kernstructuur voor drama;  Workshop aan leraren V.O. in Birmingham
1993:               Op vleugels van de Homo Ludens naar Het Rijk der Verbeelding. Conferentie universiteit  Lancaster.
1995:               The Homo Ludens and the craft of drama, drama research congres te Exeter.
1997:               ‘Can we hold the richness of art en educational valu­es together?‘ drama research congres te Exeter.
2002:              The Homo Ludens in Drama’, te Exeter.
2003:               Not the brain, but the imagination is lacking. [G Anders] Not the imagination but the art form is  lacking. Lezing op IDIERY congres Nothingham.
2013                London congres: In memoriam Dorothy Heathcote: Looms are waiting workshopLudic Pedagogy and her pyramid gastlezing.

Duitsland

2000 – 7           gastdocent drama opleiding van de Fachhochschule Osnabrueck te Lingen.
2005- 8            gastdocent drama opleiding  van de Fachhochschule Musik & Theater te Rostock.

Sicilië 

2003              Play can overflow all education. It opens the mind, intensifies feelings and  challenges actions. Lezing op ATEE congres Sicilië.

Finland

2009               Lezing op IDEA congres Good schooling is it work or leisure? Vaasa

Australië – Nieuw Zeeland . 

1990:               De Homo Ludens krijgt levenslang; in Auckland en Syd­ney.               
2002              ‘A Key to flow in drama experiences’ op de universiteit in Bathurst + Brisbane

Zuid Afrika

1994:               Diverse Lezingen en workshops op de universiteiten en lera­renopleidingen in Pretoria – Johannesburg en het basis- en middel­baar onderwijs in Soweto.

Canada 

 2004               Researchcompositions on arts  Lezing op IDEA congres Toronto Canada.
                         

Ubbergen, update winter 2022