Masaru Emoto fotografeerde condities waaronder water kristalliseert. Hij legde met zijn camera vast wat er gebeurt met kristalliserend water. Hiermee toonde hij aan dat omstandigheden alles bepalend waren voor de vorm die ontstond. Harmonieuze muziek, heavy metal, stilte, gesprek, discussie, ruzie beïnvloedden de kristalvorm.  Kunnen we dit inzicht toepassen op de omstandigheden die wij op school en thuis voor kinderen creëren?

Kristalhelder zijn in je communicatie is nog niet zo eenvoudig. Het vraagt

  • goed inzicht in hetgeen je wilt overdragen
  • een optimaal afstemmen op je doelgroep
  • een flexibel ruimte geven aan eenieder.

De 21e eeuw creëert wisselende omstandigheden. Bovendien zijn zekerheid en waarheid met vraagtekens omringd. Daarnaast is het automatisch gehoorzamen van de vorige eeuw voltooid verleden tijd. Iets wel of geen gehoor geven is immers een keuze.  Kinderen en jongeren denken na en stellen vragen. Kortom ze beseffen eigen voorkeuren. Dit vraagt een en ander van begeleiders thuis en op school.

Anno nu kan alles altijd anders, afhankelijk

  • vanuit welke invalshoek je iets benadert
  • welke emotie erin doorklinkt
  • in welke context jij of de ander iets verstaat.

Hoe leidt een pedagogisch proces ertoe dat jongeren open staan? Open voor wereld en samenleving. Zonder zich de wet erdoor voor te laten schrijven?  Hoe kunnen zij, zichzelf trouw blijvend, gehoor geven aan oproepen?

Als  begeleiders hun kwaliteiten optimaliseren, kristalliseren LuPes mogelijkheden zich uit.  Iedere jongere kan hierdoor een eigen negligé weven. Niemand hoeft zijn voeten te verdraaien om in een cirkel te kunnen staan. Dans daarentegen in vrijheid de geometrische figuren op jouw manier of laat ze helemaal los. Ze toveren zich wel tevoorschijn voor hen die er oog voor hebben.

Onderzoek

Biedt een onderwijs methode mogelijkheden tot ludische begeleiding? Is een grensoverschrijdende benadering van een onderwerp mogelijk?
Hoe verrijkend hanteert zij de traditionele onderwijs methodieken? Waardoor persoonsvorming binnen alles aan bod komt?
Hoe vrij kan een begeleider jongleren binnen het voorgeschreven rooster ?

Competenties laten kristalliseren
Tijd en ruimte voor gewaarworden als aanvulling op waarnemen.
                                     bewogen beweging, bewegen is meer dan lenigheid, conditie en spieren.
                                     communicatie vanuit werkelijk  contact.
                                     relatie leerstof – actuele context en persoonlijke behoeften.
                                     het realiseren van bedachte en verwoorde mogelijkheden.
Kernelementen bewust laten worden
Voorstellingsvermogen en verbeelding doen ontwaken en laten beseffen.
Handelend leren honoreren en opgedane ervaringen bevragen.
Stil staan bij  sferen, gevoelens, verwachtingen, teleurstellingen, die het samenzijn beïnvloeden.
Vanuit informatie jongeren laten creëren zodat ze tot eigen denken en redeneren komen.
Op al het doen en laten samen reflecteren en tot verschillende interpretaties  oproepen.
Leerfases erkennen
Ieders eigen know how aan bod laten komen bij de introductie van nieuwe leerstof.
Ieders eigen interesse, behoefte laten ontdekken bij nieuwe leerstof.
Vanuit een eigen invalshoek een onbekend terrein laten onderzoeken.
Tijd en ruimte om eigen kleur en vorm te geven aan nieuw verworven informatie.
 Tijd en ruimte voor presentaties zodat ze ervaren dat het meer is dan afvinken van ingeleverd werk.
Begeleiding faciliteren
Ideeën en tips geven om ieder op eigen wijze aan een opdracht te laten werken.
Variëren qua instructies zodat ieder iets kan herkennen.
Ondersteunend meespelen als een aangevend clown die de ander laat schitteren.
Suggesties geven en toelichten zodat ze vanuit begrip iets wel of niet van je aannemen.
Subjectiviteit erkennen in elk waarderend oordeel.
Homo Ludens: nieuwsgierigheid behoeden
Improviseren met alles dat voor handen is ook als je iets niet weet/kunt.
Onmiddellijk durven reageren en de driedimensionale gum durven gebruiken bij vergissingen.
Zoveel mogelijk onderlinge verbanden aantonen. Alles hangt met alles samen.
Het onbekende verrijkend laten zijn. Durf erkennen dat je experimenteert.
Nieuwe culturen dagen je uit het oude vertrouwde niet voorop te zetten.

Ubbergen, update winter 2022