Weven met LuPe

Weven met LuPe2024-05-02T02:28:21+00:00

Inclusief leren leven vereist interactie

Interactie tussen alle vijf kwinttetten + de laatste van hemel en aarde: het zesde kwintet. Als de eerste vijf erkenning krijgen, krijg je via het zesde kwintet toegang tot je zesde zintuig – je slimme onbewuste –  De koninginnekamer in LuPes piramide. Toegang tot momenten van uit je bol gaan – van Top tot Teen erin zijn – er helemaal voor gaan. Dan leer je voor het leven en niet alleen voor de school. Levenskunst vraagt  naast kennis en kunde, besef van emoties, behoeften, dromen, idealen, wensen en reflectie. Naast bewustwording van ieders drive, eigen ritme, eigen aanpak, vraagt het iedereen deze eveneens van anderen te respecteren. Om de samenhang in beeld te brengen dient de metafoor van weven zich aan. Doordat spelers  inventief tussen de scheringdraden met eigen inslagdraden weven,  creëren zij eigen levensmogelijkheden.

Het weefgetouw horizontaal

 • start                 :            onze mogelijkheden van denken, voelen, willen
 • bestemming  :             uitdagen tot zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectief

Start: Denken – Voelen – Willen
Het parlante’ lichaam speelt vanuit ideeën (denken), impressies (voelen) en impulsen (willen). Hiermee verkent ze het schemerduister, al is het niet eenvoudig te onderscheiden wat je voelt, wilt, denkt en doet.  Zie je wat je doet? meen je wat je zegt?  Hoe bereik je dat je doet wat je voelt, denkt en wilt?

Bestemming: Perspectief– Flexibiliteit – Zelfdiscipline
Waar het kind denken -voelen -willen  aan ten dienste stelt, bepalen in eerste instantie ouders. Vervolgens scholen en kringen waarin het vertoeft. OP den duur bepaalt een jongere het zelf: Waar wil ik heen (perspectief)  waarin kan ik compromissen sluiten (flexibiliteit), waarin wil ik mezelf beperken, waaraan wil ik mezelf houden (zelfdiscipline) om te bereiken wat ik wil?  In spelwerkelijkheid kun je  gewoonten, eisen, waarderingen spelenderwijs onderzoeken.

Het weefgetouw  verticaal

 • voorwaarden :             ruimte, tijd en dynamiek
 • gevolg             :             openheid, betrokkenheid en interesse

De samenhang tussen Voorwaarden en Gevolg

Als onderwijs ruimte, tijd en dynamische uitdagingen biedt, roept dit openheid en echte interesse op. Het ontwikkelt ook ieders flexibiliteit. In spelwerkelijkheden kun je experimenteren met afstemming: hoe kan ik de uitdaging vereenvoudigen of bemoeilijken? Als ieder hiervoor zelf verantwoordelijkheid neemt, kan iedereen flowreren. Daarnaast stel je het eigen spel ten dienste van anderen opdat zij kunnen flowreren. Als je mag vallen en opstaan, geniet je van het ‘veroveren’. Hierdoor gaat zelfdiscipline bijna vanzelf. Je hoeft niet te denken over de zin van het naar school gaan, je hebt er zin in. Door facilitering van ruimte – tijd en dynamiek kunnen spelers open staan voor een leerproces. Hierdoor raken ze betrokken en ontwaakt echte interesse. Doordat ze genieten van de inspanning gedurende het leerproces, ervaren ze misschien flow. Doordat ze floreren als zij hun kunnen, kennen, kunde en kunst kunnen inzetten, zijn ze gemotiveerd.

De gulden midden weg: Uitdaging – Vaardigheden – Flow.

Door optimale uitdaging  verover je nieuwe vaardigheden. (naaste zone van ontwikkeling Vygotsky)
De optimale balans laat je genieten van een leerproces ( Flow the optimal experience Csikszentmihaly)

Je floreert als jij je kunnen, kennen, kunde en kunst inzet.

De scheringdraden

Van ieder kwintet vormt één zowel de basis als de top: de kwintessens is de essentie. Zij initieert immers het proces en begeleidt het geheel.  Blijf altijd beseffen dat het jouw subjectieve waarneming (1e) en verbeeldingskracht (2e) zijn, waarmee je een onderwerp spelend (5e)  verkent (3e) onder subjectieve inspiratieve (4e). begeleiding. Waardoor je  in voldoende ruimte – tijd – dynamiek en optimale afstemming van vaardigheden – uitdagingen (de dubbele drie eenheid) soms in flow onderbewuste bronnen kunt benutten.

De kwintessens

 • Waarnemen:  Starten vanuit zien, horen, voelen, ervaren.
 • Verbeelden:  Je voorstellen wat er nog niet is en wel kan komen.
 • Verkennen: Realiseren dat  er altijd voortschrijdend inzicht zal zijn. Dit doordesemt  je zekerheden/waarheden.
 • Inspireren:  Begeesterd begeleiden.
 • Spel: Homo Ludens erkent de beperking van weten en verruimt je horizon.
 • De toegangspoort biedt toegang tot het nog niet weten, tot onbewuste bronnen (de koninginnekamer).

De inslagdraden

Ieder concretiseert naar eigen keuze vanuit tijdgeest, culturele waarden, geloofsovertuiging, karakter en idealen.  Van daaruit ontstaan  nastrevenswaardige leerlijnen. We geven mogelijkheden hiervoor  al zijn ze allemaal inwisselbaar voor meer persoonlijk afgestemde leerlijnen. Door met elkaar in gesprek te gaan over onderstaande begrippen, ontdek je welke betekenis ze voor hou hebben.  Als ze je onvoldoende aanspreken vervang je ze. Zodat je weet waarheen je op weg wilt voor jezelf en met je doelgroep.

Mogelijke Inslagdraden

 • Kerncompetenties: Kunnen – Kennen – Kunde – Kunst
 • Kernkwaliteiten: Trainen – Reproduceren – Experimenteren – Produceren
 • Leerfases: Analyseren – Conceptualiseren – Realiseren – Reflecteren
 • Bewustwording dankzij
  • Begeleiding:  Zelfwaarneming – Zelfreflectie – Zelfbeeld -Zelfvertrouwen
  • Homo Ludens: Zelfexpressie – Zelfordening – Zelfoverstijging – Zelfrelativering
  • Levenskunst: Zelfbegrip – Zelfbegrenzing – Zelfrespect – Zelfrealisatie

Jong geleerd is oud gedaan.

Ieder concretiseert naar keuze het eigen leven. Tijdgeest, culturele waarden, geloofsovertuiging, karakter en idealen, nodigen daartoe uit.  Over Levenskunst  wordt verschillend gedacht. Voor mij heeft het iets van doen met  bewustzijn, zelfkennis, zelfrespect, doorzettingsvermogen, reflectie en relativeringsvermogen.
Wie of wat inspireert jou ? Waar kijk jij graag op terug? Wat was pijnlijk, wat waardevol? Dankzij welke inzichten kom je verder? Waarschijnlijk spelen je antwoorden mee in jouw doen en laten. Wie weet slaan enkele medespelers tijdens een spel een richting op waar jij in meegaat. Wie weet gebeurt dat ook in de werkelijkheid.  Zie  LuPes Spellaboratorium.

De werking  van het weven.

Spel ontwikkelt het sociaal emotionele doordat het speelse ruimte biedt om te oefenen en uit te gummen. Kom je verkeerd over in spel, dan probeer je het nog eens op een andere manier. Die ruimte is er omdat een persoon niet samenvalt met de speler van een rol. Er is ruimte doordat je wereldbeelden spelenderwijs onderzoekt. Je kunt in rol het anders zijn erkennen en indien nodig er persoonlijk afstand van nemen. In interactie realiseert ieder zich consequenties van acties en reacties. Spel biedt kansen om uit te gummen.

Als  LuPe schering en inslag is, weeft ieder een eigen kleed. Hierin treedt z/hij de wereld tegemoet. Hoewel nog slechts een negligé onder studenten outfit of beroepskledij, voelt het wel vertrouwd en is het van eigen snit. Dankzij LuPe ga je minder naakt de maatschappij in. Naast gereedschap voor beroep of vervolgstudie, besef je enigszins jezelf op weg naar een levenskunstwerk.

De schering – en inslagdraden realiseren een bewustwordingsproces.
Ze openen een aspect of een nieuwe cyclus. De kerncompetenties (MK) ontwikkel je aan de hand van culturele kernelementen (CK) tijdens  inclusieve leerfases (IL) onder ludische begeleidingskwaliteiten (BK). In LuPes context (LP)  ontwaken je eigen Levenskunst vermogens (RTDVU)

Enkele voorbeelden

 • Startend met het motorische (MK ) – het instrument (CK) ervaar je eenheid van lichaam & geest (LP). Door heldere instructies (BK) raak je betrokken (IL). Al doende loop je warm, ontdek je wat je kan ( CK),  wat je nog niet wist of besefte (RTDVU) en help je  anderen  ( MK).
 • Leren vraagt sociaal emotionele competenties ( MK) opdat je verder kijkt dan het jou vertrouwde (IL). In samenspel  (CK) en dankzij begeleiding  (BK) krijg je een bredere kijk. Je gaat  grenzen te buiten (LP) ontdekt onbekende kwaliteiten van jezelf (RTDVU). Hiermee verrijk je het samenwerken (CK ) .
 • Een bredere kijk vraagt om informatie cognitief ( MK) te verwerken (IL). Vervolgens om vormgeving  (CK ) in culturele -, wetenschappelijke – en kunsttalen (beweging, beeld, klank en woord). De begeleider ondersteunt dit vormgeven (BK). Je gaat eigen grenzen te buiten (LP) en ontdekt dat je nu iets begrijpt of doet, waar je geen besef van had (RTDVU).

MK  Kerncompetenties van de mens
CK  Culturele kernelementen
IL    Inclusieve leerfases
BK  Begeleidingskwaliteiten
LP   LuPe
RTDVU  Levenskunst

Vervolg

 • Vanuit confrontaties tussen vermoedens, intuïtieve vaardigheden(RTDVU) en informatie, ontwaakt leergierigheid en ga je inventief aan de slag. Je komt tot creaties (MK – CKIL). Vanuit verworven inzicht onderzoek je (MK)  en toont (IL) dit anderen. Je wijkt van het vertrouwde pad af (LP) verkent het  onbekende (IL) en ontdekt  mogelijkheden (RTDVU). De begeleider bevraagt je en geeft je feedback (BK)
 • Presenteren (MKCK – IL)  versterkt bewustwording. Eerder verworven weten of kunnen, komen uit het schemerduister (LP) door vertonen, vertellen, voordoen. Verwerken (IL) is niet alleen voor jezelf. Het is geen ‘hoofwerk boven de wenkbrauwen’, anderen willen zien, horen en ervaren wat jij veroverde. Dat vraagt om helderheid – duidelijkheid – efficiëntie – eenduidigheid van begrippen en handelingen (BK).

En dan nu de praktijk

We ontwierpen voorbeelden hoe je tijdens het voorbereiden je kunt realiseren welke elementen je wilt hanteren: Je spelles   De kwaliteiten van ruimte – tijd – dynamiek doordesemen indealiter alle lessen, opdat ieder werkelijk wezenlijk leert. Wellicht vraagt het geheel nadere toelichting: hoe zit het nu in elkaar, wat doen we ermee in de praktijk?
Mail naar: LJ@ludische-pedagogie.eu

Spelen vanuit verbeeldig  en  Spelen is de Kunst, ondersteunen je met praktische tips om het spelen te trainen. De Magic teacher   op deze site staat stil bij het realiseren van RDVDU . Vervolgens kan spel in alle lessen ingezet worden om wat je boven de wenkbrauwen leert, spelenderwijs te doorgronden.  Wel is het de vraag in hoeverre lesmethoden ruimte en lesrooster tijd bieden om vanuit LuPes doelen aan het werk te gaan. Zie Cristal clear 
Vanuit LuPe ontdek je waar jij als begeleider hiaten kunt repareren

Ubbergen, update lente 2024

Go to Top