Lesvoorbereiding

Naarmate je vertrouwder bent met LuPes werkwijze kun je meer improviseren, werkelijk op het moment zelf ageren en reageren.  Als starter in dit speelveld is het raadzaam LuPes praktijk sites  te raadplegen: Spelen vanuit verbeelding en Spelen is de kunst.
Al experimenterend raak je vertrouwd met speels spel maar nog niet zo snel met alle kwintetten. Daarom hieronder een handreiking om te beseffen wat je van welk kwintet denkt aan de orde te laten komen. Geen punt als je ze niet alle zes in focus hield, er komen nog kansen genoeg. Je realiseren dat je iets niet gedaan hebt, kan je helpen te onderzoeken waarom iets daarom fout of juist goed ging. Je kunt er ook voor kiezen slechts een focus centraal te houden, beseffend welke andere van zelfsprekend erin betrokken zullen zijn. Het zesde kwintet honoreer je liefst altijd opdat kinderen floreren. Onafhankelijk van wat voor je les je geeft. Tijd -Ruimte -Dynamiek – Uitdaging en Vaardigheid spelen altijd mee als betrokkenheid en kwaliteit je doel is.

Het gaat er niet om ze alle vijf  op een rijtje te hebben, wel om ze samen te brengen.

Hieronder vind je een voorbeeld van ieder kwintet. Je kunt zelf gelijksoortige tabellen ontwerpen zo je eens wilt ontdekken of je ze alle vijf samenbrengt. Dit gebeurt al vanzelf maar krijgt meer zeggingskracht naarmate je er bewust van bent. Je kunt daarmee een les verloop analyseren op oorzaak van een topper of je zelf een tip geven voor een beter verloop een andere keer. Ook kun je zelf een gewenst accent bijsturen gedurende een les. De blokjes: het startpunt kreeg een donker randje, degene waarheen je op weg gaat (je doel)  een licht.

Waar gaat het ons uiteindelijk om?

Het schoolse leren kan beter, met name door spelenderwijs te laten leren. Je hebt dan een welkome bijvangst voor het leven.  Hou onderstaande overall voorwaarden helder in het vizier als verdwalen in regels, wetten, roosters en bewijsplicht je van het padje brengen.

Zonder vrijheid, kun je niet speels spelen.

Wel altijd vrijheid binnen bepaalde spelregels omdat je anders niet samen kunt spelen met elkaar. Uit je bol gaan of zomaar doen alsof , kan maar of je dan werkelijk speelt is de vraag. Het spel kan met je aan de loop gaan (goh ik weet dat echt niet meer hoor) of jij met het spel (ach ik deed maar alsof). Medespelers weten dan niet waar ze aan toe zijn omdat sommigen het spel zeer serieus nemen  en anderen niet ernstig genoeg.

Perspectief is eveneens een voorwaarde

Als alles tevoren is besproken en vastgelegd, is er geen spel. Spelers kunnen alleen maar illustreren wat ze eerder bedacht hadden. Laat altijd  ruimte voor perspectief , voor het onbekende.  Door in de voorbereiding kort  globaal te bespreken: zo ongeveer willen we gaan spelen, bieden spelers elkaar spelvrijheid en perspectief. Vervolgens ontstaat een begaanbaar pad en ontwikkelt zich het speelverhaal.

Zonder flexibiliteit geen spel

Spel vraagt om actie en reactie in het hier en nu, dus alertheid van iedereen.  Opdat ieder mee kan gaan met hetgeen zich ontspint. Iedere draai in het verhaal is mogelijk als er overtuigd gespeeld wordt en het voor medespelers acceptabel is. Tegenstribbelen vanuit een rol kan natuurlijk, want daar wordt het spannend van, ontkennen wat er op de spelvloer gebeurd is echter taboe.

Zelfdiscipline is noodzakelijk

Dit klinkt misschien vreemd. Maar als ieder zichzelf niet houdt aan het ten dienste staan van het geheel, ontstaat er geen spelwereld. Iemand kan een solo trip willen houden, maar als dat niet de afspraak is, torpedeert z/hij het spel voor de anderen. Soms treedt iemand even op de voorgrond  om de rode draad van het verhaal te verhelderen. Een ander probeert het trage spel te redden door timing te versnellen. Weer een ander vraagt even alle aandacht voor zichzelf met een schitterende vondst. Een volgende kan bij momenten zo spelen dat z/hij de ander als ster laat stralen door zichzelf ondergeschikt te maken aan het geheel. Kortom als ieder zichzelf disciplineert wordt samenspel een feest.

De kwintessens van dit al is De moed om creatief te zijn.

Bovenstaande vier kwaliteiten vragen allemaal moedig je eigen gang te gaan, eigen invallen in te weven in het geheel. Moedig te durven anticiperen op wat komen gaat, onzekerheden te hanteren en in te durven gaan op een spelaanbod. Tegenspel te zien als motor om verder te gaan, hoger of dieper te komen, een heel andere weg in te slaan.

 Mooi als ieder deze vijf samenbrengt zowel in spel als het leven zelf.

Ubbergen, update winter 2022