Weven met LuPe

Weven met LuPe2021-01-16T10:39:21+00:00

Inclusief leren vereist interactie tussen zes piramiden. Als iedere piramide op zich ‘gaat staan’ voor haar kwaliteiten en mogelijkheden, zijn we er nog niet. Levenskunst vraagt  om besef van emoties, behoeften, wensen en hun wederzijdse beïnvloeding, vraagt om interactie vanuit reflectie. LuPe stimuleert ieders drive, eigen wijsheid, eigen aanpak en vraagt deze van anderen te respecteren. De metafoor van weven diende zich aan om onderlinge samenhang tussen piramiden en hun richtingaanwijzers inzichtelijk te maken. Spelers gaan vanaf een richtingaanwijzer met een spelopdracht inventief met eigen op maat gekozen inslagdraden aan de slag.

Het weefgetouw

wordt horizontaal gevormd door

 • start                 :            onze mogelijkheden van denken, voelen, willen
 • bestemming  :             uitdagen tot zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectief

                     

Start: Denken – Voelen – Willen
Het parlante’ lichaam speelt vanuit ideeën (denken), motivatie (voelen), impulsen (willen) en verkent daarmee het  schemerduister. Onderscheiden wat je voelt, wilt, denkt en doet is niet eenvoudig. Vaak is het een verwarde knoop: zie je wat je doet? meen je wat je zegt?  Ze beïnvloeden  elkaar. Hoe bereik je dat je doet wat je voelt, denkt en wil?

Bestemming: Zelfdiscipline – Flexibiliteit – Perspectief
Spel om  gewoonten, eisen, waarderingen te onderzoeken. Waar je denken -voelen -willen  ten dienste van stelt, bepalen in eerste instantie ouders, vervolgens scholen en kringen waarin je vertoeft. Langzamerhand bepaal jijzelf. Waar wil jij heen, waar wil jij je groep(en) heen leiden?

wordt verticaal gevormd door

 • voorwaarden :             ruimte, tijd en dynamiek
 • gevolg             :             openheid, betrokkenheid en interesse

De samenhang tussen Voorwaarden en Gevolg
Als onderwijs ruimte, tijd en dynamische uitdagingen biedt, roept dit niet alleen openheid en echte interesse op, het ontwikkelt ook  flexibiliteit. Onderlinge afstemming is nodig om experimenterend uitdagingen aan te gaan, om iedereen momenten van flo(w)reren te gunnen en eigen spel ten dienste van anderen te stellen. Als je mag vallen en opstaan, geniet je van het ‘veroveren’ van kennis, kunde en kunst. Zelfdiscipline gaat dan bijna vanzelf, je hoeft niet meer te denken over de zin van het naar school gaan, je hebt er zin in.

 

Midden: Uitdaging – Vaardigheden – Flow:
Door optimale uitdaging tot een naaste zone van ontwikkeling (Vygotsky), verover je nieuwe vaardigheden. Als je geniet van inspanning gedurende het leerproces, ervaar je flow. Je floreert als jij je kunnen, kennen, kunde en kunst kunt inzetten.

De schering – en inslagdraden

De scheringdraden zijn de kwintessens

 • Waarnemen: Vanuit zien, horen, voelen, ervaren, zet je andere kerncompetenties in.
 •  Verbeelden:  Je voorstellen van wat er nog niet is en wel kan komen, van daaruit zet je andere culturele kernelementen in.
 • VerkennenJe realiseren dat  er altijd voortschrijdend inzicht zal zijn, doordesemt  je zekerheden/waarheden.
 • Inspireren:  Begeesterd zet je de andere begeleiderkwaliteiten in.
 • Spel: Homo Ludens erkent de beperking van weten en verruimt je horizon  in jezelf en je ongedeelde  holistische, interdisciplinaire, interculturele wereld.
 • Imaginatie: Het onnoembare doordesemt  je subjectieve I’s, overstijgt het persoonlijke ten dienste van het geheel.

Het onnoembare vangen in absoluut geloven, verstart bewustwording.

Mogelijke inslagdraden:

We  honoreren jong geleerd is oud gedaan in abstracte inslagdraden. Ieder concretiseert naar eigen keuze concreet vanuit tijdgeest, culturele waarden, geloofsovertuiging, karakter, idealen. De hamvraag wat is levenskunst wordt door ieder anders beantwoord. Er is veel over gepubliceerd vanuit voorkeuren en overtuigingen. Voor mij heeft het iets van doen met  zelfkennis en zelfrespect,  een dierbaar ideaal realiseren dankzij bewustzijn, doorzettingsvermogen, reflectie, relativeringsvermogen en zelfvertrouwen. Wie inspireert jou ? Waar kijk jij graag op terug? Wat was pijnlijk, wat waardevol? Dankzij welke inzichten kon je verder? Waarschijnlijk spelen je antwoorden mee in jouw spelkeuze en begeleiden van je spelers. Wie weet slaan enkele medespelers een belangrijke richting in waar jij in meegaat. In  LuPes spellaboratorium doen we voorstellen om Levenskunst te verkennen en roepen we op in de praktijk te experimenteren, mee te ontwerpen opdat op den duur de voorraad een breed scala bestrijkt, waar ieder uit kan putten.

Spel ontwikkelt het sociaal emotionele om emoties, eigen mening en vooroordeel breder toe te passen. Samenwerkend oefen je binnen contexten die een holistisch wereldbeeld erkennen. Opdat je ideeën en impulsen realiseert in interactie. Als  LuPe schering en inslag is, weeft ieder een eigen kleed, waarin z/hij de wereld tegemoet treedt. Nog slechts een negligé onder studenten outfit of beroepskledij, wel vertrouwd en van eigen snit. Dankzij LuPe ga je minder naakt de maatschappij in. Naast gereedschap voor beroep of vervolgstudie, besef je enigszins jezelf op weg naar een levenskunstwerk.

De werking  van het weven.

De schering – en inslagdraden realiseren een bewustwordingsproces. Ze openen steeds een aspect of een nieuwe cyclus. Je doorloopt je seizoenen. De kerncompetenties (MK) ontwikkel je aan de hand van culturele kernelementen (CK) tijdens  inclusieve leerfases (IL) onder ludische begeleidingskwaliteiten (BK), in LuPes context (LP) en vanuit LuPes I bronnen (LIP).

Enkele voorbeelden

 • Startend met het motorische (MK ) – het instrument (CK) ervaar je eenheid van lichaam & geest (LP). Door heldere instructies (BK) raak je betrokken (IL). Al doende loop je warm, ontdek je wat je kan ( CK), nog niet wist (LIP) en help je  anderen  ( MK).
 • Leren vraagt sociaal emotionele competenties ( MK) opdat je verder kijkt dan het jou vertrouwde (IL). In samenspel  (CK) en dankzij begeleiding  (BK) krijg je een bredere kijk. Je gaat  grenzen te buiten (LP) en ontdekt kwaliteiten (LIP). Samenwerken (CK )  vraagt gelijkwaardigheid vanuit ieders  expertise,  kwaliteiten.
 • Een bredere kijk vraagt om informatie cognitief ( MK) te verwerken (IL) en vormgeving  (CK ) in culturele -, wetenschappelijke – en kunsttalen; in beweging, beeld, klank en woord. De begeleider ondersteunt dit vormgeven (BK). Je gaat eigen grenzen te buiten (LP) en ontdekt dat je nu iets begrijpt of doet, waar je geen besef van had (LIP). Cognitie ( MK) is complex.

MK  Kerncompetenties van de mens
CK  Culturele kernelementen
IL    Inclusieve leerfases
BK  Begeleidingskwaliteiten
LP   LuPe
LIP LuPes I bronnen

Vervolg

 • Vanuit confrontaties tussen vermoedens, intuïtieve vaardigheden(LIP) en informatie ontwaakt leergierigheid en ga je inventief aan de slag. Je komt tot creaties (MK – CKIL). Vanuit verworven inzicht onderzoek je (MK)  en toont (IL) dit anderen. Je wijkt van het vertrouwde pad af (LP) verkent het  onbekende (IL)en ontdekt  mogelijkheden. (LIP). De begeleider bevraagt je en geeft je feedback (BK)
 • Presenteren (MKCK – IL)  versterkt bewustwording. Eerder verworven weten of kunnen, komen uit het schemerduister (LP) door vertonen, vertellen, voordoen. Verwerken (IL) is niet alleen voor jezelf, geen ‘hoofwerk boven de wenkbrauwen’, anderen willen zien, horen en ervaren wat jij veroverde. Dat vraagt om helderheid – duidelijkheid – efficiëntie – eenduidigheid van begrippen en handelingen.

Het is de vraag in hoeverre lesmethoden ruimte bieden om vanuit LuPes doelen aan het werk te gaan. Vanuit LuPe ontdek je waar jij als begeleider hiaten kunt repareren. Magic teacher ondersteunt je om een en ander te realiseren met je groep.  Wellicht vraagt het geheel nadere toelichting: hoe zit het nu in elkaar, wat doen we ermee in de praktijk?  Mail naar: LJ@ludische-pedagogie.eu

Ubbergen, update winter 2020

Go to Top